Advertisement

Geweldloos verzet in gezinnen

Een nieuwe benadering van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten

 • Haim Omer
 • Eliane Wiebenga

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XV
 2. Haim Omer
  Pages 21-33
 3. Haim Omer, Eliane Wiebenga
  Pages 35-62
 4. Haim Omer
  Pages 63-74
 5. Haim Omer
  Pages 75-95
 6. Haim Omer
  Pages 97-110
 7. Haim Omer
  Pages 111-127
 8. Haim Omer
  Pages 129-143
 9. Back Matter
  Pages 145-174

About this book

Introduction

Agressief en zelfdestructief gedrag stelt menig ouder, leraar en hulpverlener voor een dilemma. Of het nu gaat om geweld, woede-uitbarstingen, liegen, stelen of om extreme angst, dwang, schoolverzuim of internetverslaving, met regelmaat wordt gepleit voor een ‘hardere’ aanpak, maar escalatie ligt op de loer. Een effectief alternatief is te vinden in de basisprincipes van ‘geweldloos verzet’ waarin vastberaden verzet (zonder dreigen en straffen) en positieve aanwezigheid (zonder toegeven) worden gecombineerd. Gesteund door hun netwerk leren gezagsdragers om zowel hun gezag als de relatie met het kind op een positieve manier te herstellen. Van (on)macht naar kracht! Dit boek opent met een bespreking van Gandhi’s methode van geweldloos verzet en de toepassing daarvan binnen de context van het gezin. Inzicht in escalatieprocessen tussen opvoeders en kinderen kan helpen bij het voorkomen daarvan. Het boek bevat een praktische handleiding met heldere en concrete instructies voor ouders. Daarmee kunnen zij de principes van geweldloos verzet direct in praktijk brengen. Verder wordt aandacht besteed aan specifieke thema’s als geweld tegen broers en zusjes, kinderen die het gezin ‘terroriseren’, het belang van samenwerking tussen ouders en leerkrachten en de toepassing van geweldloos verzet in de gemeenschap. Deze tweede druk bevat een geheel herziene handleiding met enkele nieuwe interventies. Nieuw is ook de bijlage met een aangepaste handleiding voor gezinnen met kinderen en/of opvoeders met een verstandelijke beperking. Het boek is geschreven voor therapeuten, hulpverleners en opvoeders die in werk of gezin geconfronteerd worden met gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen. Het biedt inzicht in processen die dit gedrag in stand houden en praktische handvatten voor het doorbreken hiervan. 
De auteur Haim Omer is hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Tel Aviv, Israël. Eliane Wiebenga is klinisch psycholoogpsychotherapeut in het Lorentzhuis, centrum voor systeemtherapie, opleiding en consultatie te Haarlem.

Keywords

agressie en geweldloos verzet gewelddadig gedrag kinderen en adolescenten geweldloos verzet gezinnen en geweldloos verzet non violent resistence

Authors and affiliations

 • Haim Omer
  • 1
 • Eliane Wiebenga
  • 2
 1. 1.Hod HasharonIsrael
 2. 2.HaarlemThe Netherlands

Bibliographic information