Advertisement

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XII
 2. Nel Jagt, Lou Jagt
  Pages 1-14
 3. Nel Jagt, Lou Jagt
  Pages 15-29
 4. Nel Jagt, Lou Jagt
  Pages 31-49
 5. Nel Jagt, Lou Jagt
  Pages 51-71
 6. Nel Jagt, Lou Jagt
  Pages 73-85
 7. Nel Jagt, Lou Jagt
  Pages 87-111
 8. Nel Jagt, Lou Jagt
  Pages 113-132
 9. Nel Jagt, Lou Jagt
  Pages 133-144
 10. Back Matter
  Pages 145-171

About this book

Introduction

Taakgerichte hulpverlening (TGH) is een bekend begrip voor maatschappelijk werkers die in de laatste decennia zijn opgeleid. TGH is een methodiek van maatschappelijk werk, of liever van sociaal werk. De internationale herkomst ervan garandeert dat ook andere dan maatschappelijk werkers ervan kunnen profiteren:  de jeugdwerker, de reclasseringswerker, de sociaal pedagogische werker, de buurtwerker, de opvangwerker, de pedagogische werker, de gezinswerker en zo meer.

Met TGH heeft u een instrument in handen dat in vaak complexe hulpverleningssituaties houvast en structuur biedt, ook aan cliënten en derden. Trefwoorden zijn:  activerend, kortdurend, systeemgericht, termijngebonden, partnerschap. Werker en cliënt spannen zich samen in voor het verlichten van een specifiek probleem, waarvoor zij beiden ‘taken’ verrichten. De nadruk ligt op de taken van de cliënt,  en een groot deel van de hulpverleningsgesprekken is gericht op het helpen voorbereiden van en motiveren tot cliënttaken.  Dit met het oog op zowel probleemverlichting als empowerment van de cliënt.

De methodiek Taakgericht werken wordt makkelijk en concreet uiteengezet met veel praktijkvoorbeelden maar ook gedegen theorie. Hierdoor is het boek goed toegankelijk voor studenten van voltijd- en deeltijdopleidingen sociaal werk, en  ook voor sociaal werkers in de praktijk.

Op de bijbehorende website staan ondersteunende documenten als schema´s, tips en tools en hyperlinks naar videomateriaal en ruim 60 oefeningen.

Keywords

Activerend Complexe hulpverleningssituaties Kortdurend Partnerschap social work

Authors and affiliations

 • Nel Jagt
  • 1
 • Lou Jagt
  • 2
 1. 1.TeteringenThe Netherlands
 2. 2.TeteringenThe Netherlands

Bibliographic information