Skip to main content

Handboek preventieve interventie voor pleeg- en adoptieouders bij jonge kinderen met een problematische gehechtheid

Nieuwe ouder-kindrelaties

 • Book
 • © 2015
 • Latest edition

Overview

 • Biedt ondersteuning voor pleeg- en adoptieouders met de bouw van de nieuwe relatie met hun pleeg- of adoptiefkind en leert hen daarbij adequaat te reageren op het pleeg- of adoptiefkind
 • Theorie met sterke nadruk op vertaling naar de praktijk en bestaat uit een theorieboek voor hulpverleners en een werkboek voor pleeg- en adoptieouders
 • Aanvraag erkenning van deze interventie ligt bij het NJI en zal gunstig uitpakken
 • Includes supplementary material: sn.pub/extras
 • 11k Accesses

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this book

Subscribe and save

Springer+ Basic
EUR 32.99 /Month
 • Get 10 units per month
 • Download Article/Chapter or eBook
 • 1 Unit = 1 Article or 1 Chapter
 • Cancel anytime
Subscribe now

Buy Now

Softcover Book USD 32.99
Price excludes VAT (USA)
 • Compact, lightweight edition
 • Dispatched in 3 to 5 business days
 • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Other ways to access

Licence this eBook for your library

Institutional subscriptions

About this book

Dit handboek vormt een heldere leidraad voor het geprotocolleerde behandelprogramma ‘Nieuwe ouder-kindrelaties’. Het programma richt zich op het veilig maken van de relatie. Het doel ervan is de pleeg- of adoptieouder te helpen om betekenis te geven aan het gedrag van het kind. Vermijdende relatiepatronen en gedesorganiseerde gedragskenmerken worden herkenbaar en bespreekbaar gemaakt.

Dit programma is aanvankelijk geïntroduceerd en onderzocht als Pleegouder-Pleegkind Interventie (PPI). De Pleegouder-Pleegkind Interventie is inmiddels erkend door het NJI Databank Effectieve Jeugdinterventies als theoretisch goed onderbouwd. Er bestaat wetenschappelijke evidence voor de werkzaamheid van pleegzorgplaatsingen van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

In zeven sessies die in een logische volgorde zijn opgebouwd vindt u achtergronden bij en begeleidend materiaal voor het doorlopen van alle sessies. U bespreekt telkens met ouders wat zij dienen te doen, lezen en/of invullen. Het bijbehorende werkboek, Werkboek preventieve interventie voor pleeg- en adoptieouders bij jonge kinderen met een problematische gehechtheid, helpt hierbij.

De interventie is goed bruikbaar in elke nieuw te ontwikkelen relatie tussen een verzorger en een kind (bijv. in een nieuw samengesteld gezin).

Extra materiaal bij dit boek vindt u op onze website www.extras.springer.com.

Similar content being viewed by others

Keywords

Table of contents (11 chapters)

 1. Deel I Preventieve interventie voor pleegouders en adoptieouders bij jonge kinderen met een problematische gehechtheid

 2. Deel II Inhoud van de sessies

Authors and Affiliations

 • Deventer, The Netherlands

  Marilene de Zeeuw

 • Dimence, Deventer, The Netherlands

  Carla Brok, Hans van Andel

Bibliographic Information

 • Book Title: Handboek preventieve interventie voor pleeg- en adoptieouders bij jonge kinderen met een problematische gehechtheid

 • Book Subtitle: Nieuwe ouder-kindrelaties

 • Authors: Marilene de Zeeuw, Carla Brok, Hans van Andel

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-368-0757-9

 • Publisher: Bohn Stafleu van Loghum Houten

 • eBook Packages: Dutch language eBook collection

 • Copyright Information: Bohn Stafleu van Loghum 2015

 • Softcover ISBN: 978-90-368-0756-2Published: 15 July 2015

 • eBook ISBN: 978-90-368-0757-9Published: 05 June 2015

 • Edition Number: 1

 • Number of Pages: XII, 107

 • Number of Illustrations: 65 b/w illustrations

 • Topics: Psychotherapy, Psychology, general

Publish with us