Advertisement

Bestuurskracht

Vuistregels voor de inrichting van het ziekenhuisbestuur

 • Authors
 • Hanke Lange
 • Hanneke Beijer
 • Hein Abeln

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-5
 2. Hanke Lange, Hanneke Beijer, Hein Abeln
  Pages 7-8
 3. Hanke Lange, Hanneke Beijer, Hein Abeln
  Pages 9-21
 4. Hanke Lange, Hanneke Beijer, Hein Abeln
  Pages 23-32
 5. Hanke Lange, Hanneke Beijer, Hein Abeln
  Pages 33-47
 6. Hanke Lange, Hanneke Beijer, Hein Abeln
  Pages 49-61
 7. Hanke Lange, Hanneke Beijer, Hein Abeln
  Pages 63-74
 8. Hanke Lange, Hanneke Beijer, Hein Abeln
  Pages 75-79
 9. Back Matter
  Pages 81-85

About this book

Introduction

Aan de comfortabele bestaanszekerheid van ziekenhuizen is in de afgelopen tien jaar een einde gekomen. Met als gevolg dat ziekenhuisbestuurders in de spotlights staan. Slagen zij er in om de kwaliteit en veiligheid te garanderen, het ziekenhuis financieel gezond te houden en interne en externe partijen tevreden te stellen? Kortom, zijn zij effectief? Of een raad van bestuur effectief is, hangt samen met de inrichting en de werking van het bestuur. Met de samenstelling, de aanwezige expertise en de onderlinge samenwerking. De raad van toezicht is, vanuit zijn werkgeversrol, verantwoordelijk voor de inrichting van het bestuur. Maar een passende inrichting komt in samenspraak tot stand, met inbreng van de raad van toezicht, de raad van bestuur, de medische staf en de overlegorganen. De auteurs geven op basis van hun ervaring als bestuursadviseurs voor de zorg handvatten en vuistregels voor de inrichting van de raad van bestuur. Zowel naar inhoud als naar proces.

Keywords

inrichting ziekenhuisbestuur ziekenhuisbestuur ziekenhuisbestuur en toezicht

Bibliographic information