Veranderende samenwerking in de zorg

 • Ruth Hammelburg
 • Wiebe Jan Lubbers
 • Noks Nauta

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XXIII
 2. Ruth Hammelburg, Wiebe Jan Lubbers, Noks Nauta
  Pages 1-4
 3. Deel 1 Noodzaak, definities, theorie

  1. Front Matter
   Pages 5-5
  2. Noks Nauta, Ruth Hammelburg
   Pages 7-8
  3. Noks Nauta
   Pages 9-15
  4. Helianthe Kort
   Pages 27-29
  5. Noks Nauta
   Pages 31-36
  6. Ruth Hammelburg
   Pages 37-38
  7. Chantal Savelsbergh, Noks Nauta
   Pages 39-43
  8. Wiebe Jan Lubbers, Ruth Hammelburg
   Pages 45-49
  9. Diederik van Meersbergen
   Pages 57-64
  10. Noks Nauta
   Pages 65-68
 4. Deel 2 Leren samenwerken, praktische tools

  1. Front Matter
   Pages 69-69
  2. Ruth Hammelburg
   Pages 71-75
  3. Wiebe Jan Lubbers, Ruth Hammelburg
   Pages 83-92

About this book

Introduction

De samenwerking in de zorg verandert sterk. Door toepassingen van informaticatechnologie, door mondigere patiënten, door steeds meer aandacht voor chronische ziekten en multimorbiditeit en door taakherschikking.

 

Samenwerken lijkt zo vanzelfsprekend, maar is het niet. In de pers lezen we soms dat het door geen of slechte samenwerking ernstig mis kan gaan. Optimale samenwerking wil zeggen dat professionals openstaan voor wat de ander doet en zich bewust zijn deel uit te maken van het netwerk rond de patiënt. Samenwerken is dus een noodzaak en kan ook veel voldoening geven.

 

In vier delen in dit boek komen achtereenvolgens aan de orde: noodzaak en theoretische achtergronden van samenwerken, praktische verbetermogelijkheden die direct toepasbaar zijn in de praktijk, bijscholing en richtlijnontwikkeling, een beschrijving van een twaalftal inspirerende praktijksituaties en ten slotte een blik op de toekomst met aandacht voor informatietechnologie, organisatie en bekostiging.

 

Dit boek biedt handvatten om die veranderende samenwerking en daarmee de continuïteit van zorg vorm te geven. Het is geschreven voor huisartsen, medisch specialisten, artsen ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten en sociaal-geneeskundigen. En zeker ook voor gespecialiseerde verpleegkundigen, physician assistants, paramedici en andere zorgprofessionals.

Alle bijdragen van de 38 verschillende auteurs in dit boek zijn geschreven met in gedachte de patiënt als middelpunt.

Keywords

Paramedisch Samenwerken Verpleegkunde Zorg

Editors and affiliations

 • Ruth Hammelburg
  • 1
 • Wiebe Jan Lubbers
  • 2
 • Noks Nauta
  • 3
 1. 1.Erasmus universiteit RotterdamRotterdamThe Netherlands
 2. 2.HilversumThe Netherlands
 3. 3.DELFTThe Netherlands

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-90-313-9973-4
 • Copyright Information Bohn Stafleu van Loghum 2014
 • Publisher Name Bohn Stafleu van Loghum, Houten
 • eBook Packages Dutch language eBook collection
 • Print ISBN 978-90-313-9972-7
 • Online ISBN 978-90-313-9973-4
 • About this book