Advertisement

Handboek scheiden en de kinderen

Voor de beroepskracht die met scheidingskinderen te maken heeft

 • Ed Spruijt
 • Helga Kormos

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-IX
 2. Ed Spruijt, Helga Kormos
  Pages 1-10
 3. Ed Spruijt, Helga Kormos
  Pages 11-16
 4. Ed Spruijt, Helga Kormos
  Pages 17-37
 5. Ed Spruijt, Helga Kormos
  Pages 39-69
 6. Ed Spruijt, Helga Kormos
  Pages 71-111
 7. Ed Spruijt, Helga Kormos
  Pages 113-155
 8. Ed Spruijt, Helga Kormos
  Pages 157-204
 9. Ed Spruijt, Helga Kormos
  Pages 205-220
 10. Back Matter
  Pages 221-243

About this book

Introduction

Kinderen van gescheiden ouders hebben gemiddeld meer problemen dan kinderen uit volledige gezinnen. Vooral een scheiding die met veel conflicten gepaard gaat – een vechtscheiding – heeft negatieve gevolgen voor kinderen. Voor beroepskrachten is het niet altijd eenvoudig om adequaat te reageren op de problemen van scheidingskinderen (en hun ouders).

Uit groot onderzoek (2013) is opnieuw gebleken dat veel scheidingskinderen opgroeien met ernstige sociale, emotionele en psychische problemen, die vaak tot ver in de volwassenheid voortduren. Het grootste risico lopen kinderen als ouders verwikkeld zijn in hevige en chronische conflicten. Die blijken na de wetswijziging in 2009, toen onder meer het ouderschapsplan werd ingevoerd, alleen nog maar toe te nemen.

 

Jaarlijks worden meer dan zeventigduizend kinderen en jongeren geconfronteerd met de scheiding van hun ouders. Voor beroepskrachten is het niet altijd eenvoudig om adequaat te reageren op de problemen van scheidingskinderen (en hun ouders).

 

De auteurs van deze herziene en geactualiseerde editie van Handboek scheiden en de kinderen presenteren de actuele stand van zaken met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek naar kinderen en echtscheiding. De informatie is geordend in thema’s als maatschappij, opvoeding, problemen, wetgeving, en ondersteunende maatregelen. Praktische informatie staat hierbij centraal; praktijkgevallen, richtlijnen en beschrijvingen van werkwijzen en programma’s komen aan de orde. Wetenschappelijke gegevens worden steeds vertaald naar de dagelijkse situatie.

 

Dit boek is geschreven voor beroepskrachten in de (gezondheids)zorg, de hulpverlening, het juridisch werkveld, het onderwijs en de overheid en anderen die in hun werk te maken hebben met scheidende of gescheiden ouders en hun kinderen. Ook voor studenten in genoemde vakgebieden is Handboek scheiden en de kinderen zeer geschikt.

Authors and affiliations

 • Ed Spruijt
  • 1
 • Helga Kormos
  • 2
 1. 1.HoutenThe Netherlands
 2. 2.ROTTERDAMThe Netherlands

Bibliographic information