Advertisement

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XXXI
 2. Algemeen

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. J. A. Swinkels, J. S. Burgers, W. J. J. Assendelft, J. J. E. van Everdingen, T. A. van Barneveld, J. L. M. van de Klundert
   Pages 3-10
  3. P. J. Theuvenet, J. S. Burgers, N. S. Klazinga
   Pages 11-17
  4. J. S. Burgers, N. Boluyt, W. J. J. Assendelft
   Pages 18-35
  5. A. F. Casparie, P. J. Theuvenet, N. S. Klazinga, A. E. Timmermans
   Pages 36-47
  6. H. van Veenendaal, G. C. Franx, M. H. Grol, J. van Vuuren, M. M. Versluijs, P. N. R. Dekhuijzen
   Pages 48-62
  7. C. J. Moerman, M. A. Bruijnzeels, D. G. Keuken, W. J. J. Assendelft
   Pages 63-73
  8. F. C. B. van Wijmen, J. Ubachs-Moust, J. J. E. van Everdingen, J. A. Swinkels, J. L. M. van de Klundert
   Pages 74-94
  9. H. L. Hoeksema, A. B. W. M. Quak, W. J. J. Assendelft, T. A. van Barneveld
   Pages 95-103
 3. Voorbereiding

  1. Front Matter
   Pages 105-105
  2. G. M. van der Weele, T. A. van Barneveld, J. A. Swinkels
   Pages 107-120
  3. J. J. E. van Everdingen, F. Meulenberg, W. A. B. Stalman
   Pages 121-133
  4. J. J. E. van Everdingen, F. Meulenberg, J. L. M. van de Klundert
   Pages 134-142
 4. Ontwikkeling

  1. Front Matter
   Pages 143-143
  2. W. J. J. Assendelft, C. J. G. M. Rosenbrand, C. M. J. Hielkema
   Pages 145-157
  3. R. J. P. M. Scholten, M. K. Tuut, L. C. M. Kremer, W. J. J. Assendelft
   Pages 158-171
  4. TJ. Wiersma, J. S. Burgers
   Pages 172-190
  5. J. S. Burgers, S. M. Smorenburg
   Pages 191-202
  6. P. M. N. Y. H. Go, H. M. J. Slot, C. T. J. Hulshof
   Pages 203-209
  7. J. H. Dekker, J. A. Swinkels
   Pages 210-219
 5. Toepassing

  1. Front Matter
   Pages 221-221
  2. P. T. van Splunteren, C. J. In 't Veld, T. A. van Barneveld
   Pages 223-233
  3. L. M. T. Schouten, M. A. W. M. Verhoeven, J. J. E. van Everdingen
   Pages 234-245
  4. R. T. van Zelm, W. Sermeus
   Pages 246-258
  5. W. M. L. C. M. Schellekens, J. L. M. van de Klundert
   Pages 259-269
  6. M. Berg, D. L. de Vos, K. H. Njoo, P. J. Theuvenet
   Pages 270-279
  7. C. J. In 't Veld, C. A. F. Jansveld, H. M. J. Slot
   Pages 280-288
  8. A. J. M. Drenthen, J. J. E. van Everdingen, H. A. M. Vervest
   Pages 289-301
 6. Evaluatie

  1. Front Matter
   Pages 303-303
  2. L. Pijnenborg, J. C. C. Braspenning, M. Berg, M. Kallewaard
   Pages 305-314
  3. M. J. M. H. Lombarts, J. S. de Koning, P. van den Hombergh
   Pages 315-325
  4. J. J. van Croonenborg, H. Folmer, P. M. N. Y. H. Go, T. A. van Barneveld
   Pages 326-335
  5. F. G. Schellevis, J. C. Wille, W. J. J. Assendelft
   Pages 336-342
  6. J. S. Burgers, G. A. van Essen, J. C. C. Braspenning
   Pages 343-352
  7. J. J. E. van Everdingen, J. S. Burgers, J. A. Swinkels
   Pages 353-362
  8. M. Valk, M. H. H. Bastiaanssen, J. H. A. M. Verbeek, C. T. J. Hulshof
   Pages 363-373
  9. Ph. J. van der Wees, P. M. Offerhaus, J. A. M. Leytens
   Pages 374-383
 7. Back Matter
  Pages 385-395

About this book

Introduction

Nederland loopt al jaren mee in de voorhoede van richtlijnontwikkeling. In de jaren negentig was er sprake van een snelle groei van richtlijnen en protocollen, met als gevolg dat er veel variatie tussen richtlijnen onderling over eenzelfde onderwerp aan te tonen was. Dit inzicht heeft ertoe geleid dat richtlijnmakers zich zijn gaan inspannen om samen te werken en uniformiteit na te streven in de wijze waarop richtlijnen totstandkomen en worden gepubliceerd. De methode van evidence–based richtlijnontwikkeling is hierbij de norm.Dit boek Evidence–based richtlijnontwikkeling, een leidraad voor de praktijk speelt in op drie behoeften bij zorgverleners: de behoefte aan houvast in de directe patiëntenzorg, de behoefte aan eenduidigheid en de behoefte aan houvast in onderhandelingen. Het boek is opgebouwd uit vijf delen. Het eerste deel bevat een aantal algemene hoofdstukken, gevolgd door deel twee waarin de voorbereidingsfase van richtlijnontwikkeling wordt uitgediept. Deel drie behandelt het ontwikkelen van een richtlijn en deel vier schenkt aandacht aan de implementatie en toepassing van de richtlijn. In deel vijf komt de evaluatie van richtlijnen aan de orde.Evidence–based richtlijnontwikkeling, een leidraad voor de praktijk is niet alleen bedoeld voor instanties en verenigingen die richtlijnen opstellen, maar ook voor degenen die praktisch of beleidsmatig werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die aan richtlijnontwikkeling een belangrijke plaats toekennen in het kwaliteitsdenken

Editors and affiliations

 • J. J. E. van Everdingen
  • 1
 • J. S. Burgers
  • 1
 • W. J. J. Assendelft
  • 2
 • J. A. Swinkels
  • 3
 • T. A. van Barneveld
  • 4
 • J. L. M. van de Klundert
  • 5
 1. 1.Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBOUtrecht
 2. 2.afdeling Huisartsgeneeskunde en VerpleeghuisgeneeskundeLeids Universitair Medisch CentrumLeiden
 3. 3.Trimbos InstituutAcademisch Medisch CentrumDe Meren
 4. 4.Audit en VisitatieKwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBOUtrecht
 5. 5.Bureau KwaliteitszorgOrde van Medisch SpecialistenUtrecht

Bibliographic information