Advertisement

Gezondheidsrecht

 • Editors
 • D. P. Engberts
 • L. E. Kalkman-Bogerd
Textbook
 • 21k Downloads

Part of the Quintessens book series (QUI)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-12
 2. D. P. Engberts, L. E. Kalkman-Bogerd
  Pages 13-24
 3. D. P. Engberts, L. E. Kalkman-Bogerd
  Pages 25-58
 4. D. P. Engberts, L. E. Kalkman-Bogerd
  Pages 59-80
 5. D. P. Engberts, L. E. Kalkman-Bogerd
  Pages 81-101
 6. D. P. Engberts, L. E. Kalkman-Bogerd
  Pages 103-119
 7. D. P. Engberts, L. E. Kalkman-Bogerd
  Pages 121-133
 8. D. P. Engberts, L. E. Kalkman-Bogerd
  Pages 135-157
 9. D. P. Engberts, L. E. Kalkman-Bogerd
  Pages 159-169
 10. D. P. Engberts, L. E. Kalkman-Bogerd
  Pages 171-184
 11. D. P. Engberts, L. E. Kalkman-Bogerd
  Pages 185-224
 12. D. P. Engberts, L. E. Kalkman-Bogerd
  Pages 225-249
 13. D. P. Engberts, L. E. Kalkman-Bogerd
  Pages 251-267
 14. D. P. Engberts, L. E. Kalkman-Bogerd
  Pages 269-275
 15. Back Matter
  Pages 277-290

About this book

Introduction

In de dagelijkse praktijk hebben artsen regelmatig te maken met verschillende juridische vraagstukken. Wat zijn de regels op het gebied van de relatie tussen arts en patiënt? Hoe juridisch te handelen bij gedwongen opname, levensbeëindiging of orgaantransplantatie? Deze en overige onderwerpen worden uitgebreid behandeld in Gezondheidsrecht.Hoewel gezondheidsrecht een verplicht onderdeel van het artsexamen is, is dit boek de eerste uitgave over dit onderwerp die ook geschikt is voor studenten geneeskunde. De auteurs van Gezondheidsrecht behandelen onder meer de soorten wetgeving binnen de gezondheidszorg, de relatie arts-patiënt, de opname en behandeling van psychiatrische patiënten en onbekwamen, juridische vraagstukken rond het begin en het einde van leven, orgaantransplantatie en bloedtransfusie, de belangen van derden en de wettelijke regeling van de beroepsuitoefening. Bovendien is aan deze nieuwe druk een hoofdstuk toegevoegd over de verhouding van het gezondheidsrecht tot de bio-medische ethiek.De auteurs bieden met Gezondheidsrecht een gedegen theoretisch kader, dat zij door het bespreken van casuïstiek verbinden met de praktijk van alledag.

Bibliographic information