Skip to main content

Inleiding in evidence-based medicine

Klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal

 • Book
 • © 2008
 • Latest edition

Overview

 • 55k Accesses

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this book

Other ways to access

Licence this eBook for your library

Institutional subscriptions

Table of contents (9 chapters)

About this book

Bij de behandeling van patiënten is het nemen van de juiste beslissingen van levensbelang. Om te bepalen of behandelingen veilig en effectief zijn, is het gebruik van het juiste bewijsmateriaal onontbeerlijk. Evidence–based medicine is een methode om de keuzes die u maakt te onderbouwen met bewijsmateriaal uit betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek.In Inleiding in evidence–based medicine wordt op een overzichtelijke manier uiteengezet wat evidence–based medicine precies inhoudt. Het boek bevat praktische tips over hoe u het beste kunt zoeken naar literatuur met behulp van metazoekmachines, en bespreekt de moderne methoden om artikelen kritisch te beoordelen. Verder komen de evidence–based richtlijnen, het toepassen van bewijs op individuele patiënten en de Cochrane Collaboration aan bod.Deze derde, herziene druk van Inleiding in evidence–based medicine is geactualiseerd en uitgebreid. De nieuwste kennisbestanden en tools die beschikbaar zijn voor de praktische toepassing van evidence–based medicine komen aan bod. Speciale aandacht wordt besteed aan de rol die evidence–based medicine speelt bij de zorg voor individuele patiënten. Dit helpt zorgverleners om in het consult de beste algemene kennis te combineren met patiëntspecifieke overwegingen.

Editors and Affiliations

 • Afdeling Klinische Epidemiologie in de Kindergeneeskunde en afdeling Neonatologie, Emma Kinderziekenhuis Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam

  M. Offringa

 • Afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden

  W.J.J. Assendelft

 • Dutch Cochrane Centre en afdeling Klinische Epidemiologie en Biostatistiek, Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam

  R.J.P.M. Scholten

Bibliographic Information

 • Book Title: Inleiding in evidence-based medicine

 • Book Subtitle: Klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal

 • Editors: M. Offringa, W.J.J. Assendelft, R.J.P.M. Scholten

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-313-6636-1

 • Publisher: Bohn Stafleu van Loghum Houten

 • eBook Packages: Dutch language eBook collection

 • Copyright Information: Bohn Stafleu van Loghum 2008

 • Edition Number: 3

 • Number of Pages: 288

 • Number of Illustrations: 1 b/w illustrations

 • Topics: Medicine/Public Health, general

Publish with us