Advertisement

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-12
 2. E. J. van de Griendt, A. Kamerbeek, C. M. F. Kneepkens
  Pages 13-39
 3. E. J. van de Griendt, A. Kamerbeek, C. M. F. Kneepkens
  Pages 40-73
 4. E. J. van de Griendt, A. Kamerbeek, C. M. F. Kneepkens
  Pages 74-102
 5. E. J. van de Griendt, A. Kamerbeek, C. M. F. Kneepkens
  Pages 103-152
 6. E. J. van de Griendt, A. Kamerbeek, C. M. F. Kneepkens
  Pages 153-183
 7. E. J. van de Griendt, A. Kamerbeek, C. M. F. Kneepkens
  Pages 184-212
 8. Back Matter
  Pages 213-220

About this book

Introduction

Voor veel coassistenten is het co-schap kindergeneeskunde de eerste kennismaking met zuigelingen en kinderen als patiënt. Het kindvriendelijke klimaat op de afdeling en de omgang met de patiëntjes zelf zal in het begin enige omschakeling vergen. Leidraad kindergeneeskunde biedt ondersteuning bij de vragen en onzekerheden die de co-assistent en beginnende arts-assistent in de kindergeneeskunde tegenkomen.De hoofdstukindeling correspondeert met de verschillende afdelingen waarmee je te maken krijgt in een algemeen ziekenhuis: kraamafdeling, afdeling neonatologie, afdeling algemene kindergeneeskunde, polikliniek en eerste hulp. Per hoofdstuk vind je eerst de belangrijkste begripsomschrijvingen die voor die afdeling van belang zijn. In het overlevingspakket kom je rekenregels en richtlijnen (bijvoorbeeld vochtbeleid of babyvoedingen) en scores (bijvoorbeeld Apgar- of astmascore) tegen. Voorts komen problemen aan bod die tot de belangrijkste en meest voorkomende van het vak kindergeneeskunde behoren en waarmee je je dus extra vertrouwd moet maken. De bijlagen bevatten onderwerpen die breder zijn dan de hoofdstukthema"s zoals het lichamelijk onderzoek bij een peuter/kleuter en tips en adviezen bij laboratoriumdiagnostiek

Bibliographic information