Advertisement

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XIX
 2. P. Kitslaar, M. Lemson, C. Schreurs, H. Bergs
  Pages 1-16
 3. P. Kitslaar, M. Lemson, C. Schreurs, H. Bergs
  Pages 17-24
 4. P. Kitslaar, M. Lemson, C. Schreurs, H. Bergs
  Pages 25-36
 5. P. Kitslaar, M. Lemson, C. Schreurs, H. Bergs
  Pages 51-82
 6. P. Kitslaar, M. Lemson, C. Schreurs, H. Bergs
  Pages 83-126
 7. P. Kitslaar, M. Lemson, C. Schreurs, H. Bergs
  Pages 127-159
 8. P. Kitslaar, M. Lemson, C. Schreurs, H. Bergs
  Pages 161-164
 9. P. Kitslaar, M. Lemson, C. Schreurs, H. Bergs
  Pages 165-177
 10. P. Kitslaar, M. Lemson, C. Schreurs, H. Bergs
  Pages 179-191
 11. P. Kitslaar, M. Lemson, C. Schreurs, H. Bergs
  Pages 193-205
 12. P. Kitslaar, M. Lemson, C. Schreurs, H. Bergs
  Pages 207-217
 13. P. Kitslaar, M. Lemson, C. Schreurs, H. Bergs
  Pages 219-233
 14. Back Matter
  Pages 235-272

About this book

Introduction

De zorg voor vaatpatiënten is in twintig jaar aanzienlijk veranderd. Fascinerende technische ontwikkelingen hebben grote invloed gehad op zowel de diagnostiek als de behandeling van patiënten met vaatziekten. Daarnaast worden vaatpatiënten meer en meer behandeld door multidisciplinaire teams bestaande uit medische specialisten van verschillende disciplines en beroepsbeoefenaars met een verpleegkundige achtergrond. Voor gespecialiseerde verpleegkundigen ontstaan dan ook nieuwe rollen. Taken van artsen worden overgenomen door nieuwe categorieën beroepsbeoefenaars, zoals 'nurse practitioners' en 'physician assistants'.Deze ontwikkelingen vinden nu hun weerslag in dit eerste Nederlandstalig handboek over vasculaire geneeskunde. Klinische zorg rondom de vaatpatiënt belicht de zorg voor patiënten met arteriële en veneuze vaatziekten zowel vanuit medisch als verpleegkundig oogpunt. Elk hoofdstuk begint met een casusbeschrijving en alle secties over specifieke vaatziekten worden afgesloten met een samenvatting van verpleegkundige aspecten.

Bibliographic information