Skip to main content

Vrouwenhulpverlening 1975-2000

Beweging in en rond de gezondheidszorg

 • Book
 • Latest edition

Overview

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this book

Other ways to access

Licence this eBook for your library

Institutional subscriptions

About this book

Incl. DVD met de documentaire Vrouwenhulpverlening, ontdekken en vernieuwenDe vrouwenhulpverlening was een beweging waarin het persoonlijke, het politieke en het professionele samenkwamen en elkaar gedurende een aantal jaren hebben versterkt. Vanuit een feministische verenigde de vrouwenhulpverlening alle innovatieve gezondheidsbewegingen van de jaren zeventig in zich. Het ging zowel om democratisering, antiprofessionalisering, ontkokering en radicalisering als om zelfhulp en holisme. De vrouwenhulpverlening beweging vond woorden waar vrouwen, als hulpverlener en als cliënt, wat mee konden. Van alle onderwerpen die de beweging bespreekbaar maakte en op de politieke en professionele agenda zette, zijn sekseverschillen, huiselijk en seksueel geweld en ervaringsdeskundigheid historisch het meest vernieuwend gebleken. Met dit boek is het gevaar dat de geschiedenis van vrouwenhulpverlening in Nederland ongeschreven blijft grotendeels geweken. De teksten geven historische beschrijvingen van allerlei projecten op het gebied van geweldsbestrijding en lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg. Tegelijkertijd is het een bericht "uit het hart" van de beweging. Het laat zien hoe betrokkenen zich bepaalde gebeurtenissen herinneren; wat voor hen de belangrijke partijen waren; met wie ze zich verbonden voelden; hoe ze hun krachten bundelden; welke strategieën ze inzetten om hun doelen te bereiken; en wat hun doelen waren. Kortom, hoe hun empowerment functioneerde. Te lezen is hoe vrouwen zich staande hielden en soms het hoofd moesten buigen; en hoe de beweging het beleid en de politiek wist te beïnvloeden maar er ook afhankelijk van werd. Als zodanig vertelt dit boek een geschiedenis van gebeurtenissen en motieven, van strategieën en herinneringen.In totaal omvat het boek achttien hoofdstukken met uiteenlopende invalshoeken: casestudies van projecten en specifieke organisaties, overzichten van hulpvormen, historische analyses van beleid en andere ontwikkelingen. Zij brengen exemplarisch de inzet van velen in de vrouwenhulpverlening beweging in beeld, maar doen daarmee hopelijk ook recht aan de vele anderen aan die in dit boek anoniem zijn gebleven. Op deze manier bieden we de lezers vele ingangen bieden tot de geschiedenis van de beweging. Ieder hoofdstuk is los van de andere te lezen en te raadplegen, maar met behulp van voetnoten zijn er ook verbindingen tussen de hoofdstukken aangebracht. Wie met één van de casestudies begint, zal zich uitgenodigd zien tot het raadplegen van breder georiënteerde hoofdstukken, en vice versa. Korte samenvattingen aan het begin van elk hoofdstuk, een index met persoonsnamen, instellingen en trefwoorden helpen de lezer haar of zijn weg te vinden in het verzamelde materiaal. Een DVD met de documentaire Vrouwenhulpverlening, ontdekken en vernieuwen die Grietje Keller en Josien Pieterse maakten in opdracht van het Internationaal Informatiecentrum en Archief (IIAV) voor de Vrouwenbeweging is bij het boek gevoegd

Similar content being viewed by others

Table of contents (17 chapters)

Bibliographic Information

 • Book Title: Vrouwenhulpverlening 1975-2000

 • Book Subtitle: Beweging in en rond de gezondheidszorg

 • Editors: Janneke Mens-Verhulst, Berteke Waaldijk

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-313-6307-0

 • Publisher: Bohn Stafleu van Loghum Houten

 • eBook Packages: Dutch language eBook collection

 • Copyright Information: Bohn Stafleu van Loghum 2008

 • Edition Number: 1

 • Number of Pages: 353

 • Number of Illustrations: 1 b/w illustrations

 • Topics: Medicine/Public Health, general

Publish with us