Advertisement

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-12
 2. M.F. Schutte, J.M.M. van Lith, P.J.M. van Kesteren
  Pages 13-77
 3. M.F. Schutte, J.M.M. van Lith, P.J.M. van Kesteren
  Pages 78-182
 4. M.F. Schutte, J.M.M. van Lith, P.J.M. van Kesteren
  Pages 183-293
 5. M.F. Schutte, J.M.M. van Lith, P.J.M. van Kesteren
  Pages 294-325
 6. M.F. Schutte, J.M.M. van Lith, P.J.M. van Kesteren
  Pages 326-403
 7. Back Matter
  Pages 405-416

About this book

Introduction

Het basiswerk Verloskunde en gynaecologie geeft een compleet overzicht van verloskunde en gynaecologie. In vijf hoofdstukken behandelen de auteurs achtereenvolgens de voortplanting, de normale en afwijkende verloskunde, de pasgeborene en de gynaecologie. Het openingshoofdstuk vormt een algemene oriëntatie waarin de geslachtsorganen, seksualiteit en anticonceptie aan de orde komen. In hoofdstuk 2 en 3 staat de zwangerschap centraal. Daarbij besteden de auteurs niet alleen aandacht aan de lichamelijke veranderingen, maar ook aan de emotionele en maatschappelijke veranderingen die zwangerschap met zich meebrengt. In hoofdstuk 4 worden algemeen lichamelijk onderzoek en ziekten bij pasgeborenen behandeld. Ook in het slothoofdstuk over gynaecologie is er uitgebreid aandacht voor het relationele en maatschappelijke welzijn van de vrouw. In Verloskunde en gynaecologie zijn de de nieuwste inzichten en behandelmethodes opgenomen en verwerkt. Daarnaast is er ruimschoots aandacht voor achtergronden en verbanden, om in de beroepspraktijk adequater te kunnen handelen. De stof wordt overzichtelijk gepresenteerd en ondersteund met illustraties.

Bibliographic information