Artificial Heart 2

Proceedings of the 2nd International Symposium on Artificial Heart and Assist Device, August 13–14, 1987, Tokyo, Japan

 • Tetsuzo Akutsu
 • Hitoshi Koyanagi
 • Setsuo Takatani
 • Kazunori Kataoka
 • Jack G. Copeland
 • Stuart L. Cooper
 • Peer M. Portner
 • David B. Geselowitz

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XV
 2. Biomaterials

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Stuart L. Cooper, Thomas A. Giroux, Timothy G. Grasel
   Pages 3-11
  3. Yoshihiro Ito, Takashi Kashiwagi, Shu Qin Liu, Lin Shu Liu, Yasuhiro Kawamura, Yuichiro Iguchi et al.
   Pages 35-43
  4. Teruo Okano, David Grainger, Ki Dong Park, Chisato Nojiri, Jan Feijen, Sung Wan Kim
   Pages 45-55
  5. Hajime Miyama, Kazuhito Ikegami, Yoshio Nosaka, Kazunori Kataoka, Nobuhiko Yui, Yasuhisa Sakurai
   Pages 57-63
  6. Takehisa Matsuda, Setsuo Takaichi, T. Kitamura, Hiroo Iwata, Hisateru Takano, Tetsuzo Akutsu
   Pages 65-73
 3. Ventricular Assist Device: Research and Development

  1. Front Matter
   Pages 87-87
  2. Takao Nakamura, Kozaburo Hayashi, Junji Seki
   Pages 101-106
  3. Teruaki Akamatsu, Tomohiro Shiroyama, Hiroyuki Fukumasu
   Pages 107-113
  4. Shin-ichi Nitta, Y. Katahira, T. Yambe, M. Tanaka, Y. Kagawa, T. Hongo et al.
   Pages 131-139
  5. Hiroyuki Irie, Taiji Murakami, Hirohumi Izumoto, Koji Takata, Eiji Sugawara, Haruaki Indo et al.
   Pages 141-147
  6. Mitsuo Umezu, Hiroyuki Noda, Yoshiyuki Taenaka, Masayuki Kinoshita, Takehisa Matsuda, Hiroo Iwata et al.
   Pages 149-157
  7. Isao Yada, Chi-Ming Wei, Ryoji Hattori, Manabu Okabe, Tamotsu Morimoto, Tetsuo Mizutani et al.
   Pages 159-165

About this book

Keywords

heart Japan Symposium

Editors and affiliations

 • Tetsuzo Akutsu
  • 1
 • Hitoshi Koyanagi
 • Setsuo Takatani
 • Kazunori Kataoka
 • Jack G. Copeland
 • Stuart L. Cooper
 • Peer M. Portner
 • David B. Geselowitz
 1. 1.National Cardiovascular Center Research InstituteSuita, Osaka 565Japan

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-4-431-65964-8
 • Copyright Information Springer Japan 1988
 • Publisher Name Springer, Tokyo
 • eBook Packages Springer Book Archive
 • Print ISBN 978-4-431-70544-4
 • Online ISBN 978-4-431-65964-8
 • About this book