Advertisement

Social Media Processing

Third National Conference, SMP 2014, Beijing, China, November 1-2, 2014. Proceedings

 • Heyan Huang
 • Ting Liu
 • Hua-Ping Zhang
 • Jie Tang
Conference proceedings SMP 2014

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 489)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Cunchao Tu, Zhiyuan Liu, Maosong Sun
  Pages 1-12
 3. Junwen Duan, Xiao Ding, Ting Liu
  Pages 13-24
 4. Bin Liang, Yiqun Liu, Min Zhang, Shaoping Ma, Liyun Ru, Kuo Zhang
  Pages 25-43
 5. Yang Li, Yiheng Chen, Ting Liu, Wenchao Deng
  Pages 44-54
 6. Guowei Shen, Wu Yang, Wei Wang, Miao Yu, Guozhong Dong
  Pages 55-66
 7. Yu Hong, Shanshan Zhu, Weirong Yan, Jianmin Yao, Qiaoming Zhu, Guodong Zhou
  Pages 67-75
 8. Fei Jiang, Yiqun Liu, Huanbo Luan, Min Zhang, Shaoping Ma
  Pages 76-87
 9. Honghao Wei, Yang Yang, Huan Chen, Bin Xu, Jian Li, Miao Jiang et al.
  Pages 88-98
 10. Xiaofei Sun, Xiao Ding, Ting Liu
  Pages 99-107
 11. Haochen Zhang, Minyen Kan, Yiqun Liu, Shaoping Ma
  Pages 117-128
 12. Miao Yu, Wu Yang, Wei Wang, Guowei Shen, Guozhong Dong
  Pages 129-140
 13. Boya Wu, Jia Jia, Xiaohui Wang, Yang Yang, Lianhong Cai
  Pages 141-154
 14. Saike He, Xiaolong Zheng, Daniel Zeng, Bo Xu, Guanhua Tian, Hongwei Hao
  Pages 155-163
 15. Songxian Xie, Jintao Tang, Ting Wang
  Pages 164-174
 16. Yuliang Wei, Bailing Wang, Yang Liu, Fang Lv
  Pages 187-197
 17. Jibing Gong, Ce Pang, Lili Wang, Lin Zhang, Wenbo Huang, Shengtao Sun
  Pages 198-205
 18. Mengshu Sun, Huaping Zhang, Yanping Zhao, Jianyun Shang
  Pages 206-219
 19. Danlin Wan, Chuang Zhang, Ming Wu, Zhixiang An
  Pages 220-230
 20. Yi Chen, Xiaolong Wang, Buzhou Tang, Ruifeng Xu, Bo Yuan, Xin Xiang et al.
  Pages 231-239
 21. Back Matter

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the thoroughly refereed papers of the Third National Conference of Social Media Processing, SMP 2014, held in Beijing, China, in November 2014. The 14 revised full papers and 9 short papers presented were carefully reviewed and selected from 101 submissions. The papers focus on the following topics: mining social media and applications; natural language processing; data mining; information retrieval; emergent social media processing problems.

Keywords

knowledge representation and reasoning opinion mining and sentiment analysis social computing systems and tools social media analysis social media mining social media networks social network analysis social recommendation social tagging web and social media search

Editors and affiliations

 • Heyan Huang
  • 1
 • Ting Liu
  • 2
 • Hua-Ping Zhang
  • 3
 • Jie Tang
  • 4
 1. 1.School of Computer Science and TechnologyBeijing Institute of TechnologyBeijingChina
 2. 2.Department of Computer Science and TechnologyHarbin Institute of TechnologyChina
 3. 3.Beijing Institute of Technology School of Computer ScienceChina
 4. 4.Department of Computer Science and TechnologyTsinghua UniversityChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-662-45558-6
 • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014
 • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
 • eBook Packages Computer Science Computer Science (R0)
 • Print ISBN 978-3-662-45557-9
 • Online ISBN 978-3-662-45558-6
 • Series Print ISSN 1865-0929
 • Series Online ISSN 1865-0937
 • Buy this book on publisher's site