Wörterbuch der Kraftübertragungselemente / Diccionario de elementos de transmisión / Glossaire des Organes de Transmission / Glossary of Transmission Elements / Glossario degli Organi di Trasmissione / Glossarium voor Transmissie-organen / Ordbok för Transmissionselement / Voimansiirtoalan sanakirja

Band 3 · Stufenlos einstellbare Getriebe / Tomo 3 · Variadores de velocidad / Volume 3 · Variateurs de vitesse / Volume 3 · Speed Variators / Volume 3 · Variatori di velocità / Deel 3 · Regelbare aandrijvingen (variatoren) / Band 3 · Steglöst inställbara växlar / Osa 3 · Portaattomasti säädettävät vaihteet

  • Eurotrans