Advertisement

Advances in Multimedia Modeling

17th International Multimedia Modeling Conference, MMM 2011, Taipei, Taiwan, January 5-7, 2011, Proceedings, Part I

 • Kuo-Tien Lee
 • Wen-Hsiang Tsai
 • Hong-Yuan Mark Liao
 • Tsuhan Chen
 • Jun-Wei Hsieh
 • Chien-Cheng Tseng
Conference proceedings MMM 2011

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 6523)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Regular Papers

  1. Audio, Image, Video Processing, Coding and Compression

   1. Like Yu, Feng Dai, Yongdong Zhang, Shouxun Lin
    Pages 21-28
   2. Sarah De Bruyne, Jan De Cock, Chris Poppe, Charles-Frederik Hollemeersch, Peter Lambert, Rik Van de Walle
    Pages 29-39
   3. Zhouye Gu, Weisi Lin, Bu-sung Lee, Chiew Tong Lau
    Pages 40-50
   4. Chenggang Yan, Feng Dai, Yongdong Zhang
    Pages 51-61
   5. Li Weng, Bart Preneel
    Pages 62-72
  2. Media Content Browsing and Retrieval

   1. Tzu-Hao Kuo, Chun-Yu Tsai, Kai-Yin Cheng, Bing-Yu Chen
    Pages 73-83
   2. Philipp Sandhaus, Mohammad Rabbath, Susanne Boll
    Pages 84-95
   3. Kimiaki Shirahama, Yuta Matsuoka, Kuniaki Uehara
    Pages 96-106
   4. Yan Wang, Tao Mei, Xian-Sheng Hua
    Pages 107-117
   5. Reede Ren, John Collomosse, Joemon Jose
    Pages 118-128
   6. Klaus Schoeffmann, Laszlo Boeszoermenyi
    Pages 129-139
   7. Christian Beecks, Ira Assent, Thomas Seidl
    Pages 140-150
  3. Multi-Camera, Multi-View, and 3D Systems

   1. Tung-Ying Lee, Tsung-Yu Lin, Szu-Hao Huang, Shang-Hong Lai, Shang-Chih Hung
    Pages 151-160
   2. Xun He, Xin Jin, Minghui Wang, Satoshi Goto
    Pages 161-170
   3. Kuan-Wen Chen, Pei-Jyun Lee, Yi-Ping Hung
    Pages 171-181
   4. Zheng Zhang, Hock Soon Seah, Chee Kwang Quah, Alex Ong, Khalid Jabbar
    Pages 182-192
   5. Di Huang, Karima Ouji, Mohsen Ardabilian, Yunhong Wang, Liming Chen
    Pages 206-216
   6. Dayong Wang, Steven C. H. Hoi, Ying He
    Pages 217-228
  4. Multimedia Indexing and Mining

   1. Bahjat Safadi, Yubing Tong, Georges Quénot
    Pages 240-250
   2. Ismail El Sayad, Jean Martinet, Thierry Urruty, Chabane Dejraba
    Pages 251-261
   3. Yan-Tao Zheng, Yiqun Li, Zheng-Jun Zha, Tat-Seng Chua
    Pages 262-272
   4. Amogh Mahapatra, Xin Wan, Yonghong Tian, Jaideep Srivastava
    Pages 273-283
  5. Multimedia Content Analysis (I)

   1. King Yiu Tam, Jose Lay, David Levy
    Pages 296-306
   2. Peng Li, Jian Cheng, Zechao Li, Hanqing Lu
    Pages 307-316
   3. Yue Wang, ZuJun Hou, Karianto Leman, Nam Trung Pham, TeckWee Chua, Richard Chang
    Pages 328-338
   4. Hung-Yi Lo, Shou-De Lin, Hsin-Min Wang
    Pages 339-349
   5. Alexandre Benoit, Madalina Ciobotaru, Patrick Lambert, Bogdan Ionescu
    Pages 350-358
  6. Multimedia Content Analysis (II)

   1. Yuming Fang, Weisi Lin, Bu-Sung Lee, Chiew Tong Lau, Chia-Wen Lin
    Pages 370-380
   2. Yi-Liang Zhao, Yan-Tao Zheng, Xiangdong Zhou, Tat-Seng Chua
    Pages 392-402
   3. Liansheng Zhuang, Lanbo She, Jingjing Huang, Jiebo Luo, Nenghai Yu
    Pages 403-412
   4. Saman H. Cooray, Hyowon Lee, Noel E. O’Connor
    Pages 424-434
  7. Multimedia Signal Processing and Communications

   1. Chia-Jung Hung, Chun-Kai Huang, Bing-Yu Chen
    Pages 435-445
   2. Cheng-Chang Lien, Ya-Ting Tsai, Ming-Hsiu Tsai, Lih-Guong Jang
    Pages 446-456
  8. Multimedia Applications

   1. Jingjing Liu, Jinqiao Wang, Hanqing Lu
    Pages 481-491
   2. Jia Su, Xin Wei, Xiaocong Jin, Takeshi Ikenaga
    Pages 492-502
   3. Nick C. Tang, Hsiao-Rong Tyan, Chiou-Ting Hsu, Hong-Yuan Mark Liao
    Pages 503-513
   4. Shih-Ming Chang, Joseph Tsai, Timothy K. Shih, Hui-Huang Hsu
    Pages 514-524
   5. Yea-Shuan Huang, Chu-Yung Li
    Pages 525-535

Other volumes

 1. Advances in Multimedia Modeling
  17th International Multimedia Modeling Conference, MMM 2011, Taipei, Taiwan, January 5-7, 2011, Proceedings, Part I
 2. 17th International Multimedia Modeling Conference, MMM 2011, Taipei, Taiwan, January 5-7, 2011, Proceedings, Part II

About these proceedings

Introduction

This two-volume proceedings constitutes the refereed papers of the 17th International Multimedia Modeling Conference, MMM 2011, held in Taipei, Taiwan, in January 2011. The 51 revised regular papers, 25 special session papers, 21 poster session papers, and 3 demo session papers, were carefully reviewed and selected from 450 submissions. The papers are organized in topical sections on audio, image video processing, coding and compression; media content browsing and retrieval; multi-camera, multi-view, and 3D systems; multimedia indexing and mining; multimedia content analysis; multimedia signal processing and communications; and multimedia applications. The special session papers deal with content analysis for human-centered multimedia applications; large scale rich media data management; multimedia understanding for consumer electronics; image object recognition and compression; and interactive image and video search.

Keywords

3D video H.264 audio processing data mining image processing multi-angle video multimedia applications multimedia indexing multimedia mining signal processing video processing

Editors and affiliations

 • Kuo-Tien Lee
  • 1
 • Wen-Hsiang Tsai
  • 2
 • Hong-Yuan Mark Liao
  • 3
 • Tsuhan Chen
  • 4
 • Jun-Wei Hsieh
  • 1
 • Chien-Cheng Tseng
  • 5
 1. 1.National Taiwan Ocean UniversityKeelungTaiwan
 2. 2.National Chiao Tung UniversityHsinchuTaiwan
 3. 3.Academia SinicaTaipeiTaiwan
 4. 4.Cornell UniversityIthacaUSA
 5. 5.National Kaohsiung First University of Science and TechnologyKaohsiungTaiwan

Bibliographic information