Information Computing and Applications

First International Conference, ICICA 2010, Tangshan, China, October 15-18, 2010. Proceedings

 • Rongbo Zhu
 • Yanchun Zhang
 • Baoxiang Liu
 • Chunfeng Liu

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 6377)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Parallel and Distributed Computing

  1. Hong-Lin Zhang, Chun-Yuan Zhang, Dong Liu, Gui-Wu Xie
   Pages 9-16
  2. M. Zarina, M. Mat Deris, A. N. M. M. Rose, A. M. Isa
   Pages 25-32
  3. D. Doreen Hephzibah Miriam, K. S. Easwarakumar
   Pages 33-40
  4. Ahmad Shukri Mohd Noor, Mustafa Mat Deris
   Pages 41-48
  5. Zhao Jin, Jian Jin, WeiYi Liu
   Pages 49-56
  6. Su-feng Yin, Xiao-jing Wang, Jian-hui Wu, Guo-li Wang
   Pages 73-78
  7. Ye Zhao, Shu-juan Liu, Yi-li Tan
   Pages 79-85
 3. Trusted and Pervasive Computing

  1. Chaoping Wang, Aimin Yang, Yan Sun
   Pages 86-93
  2. Sébastien Dourlens, Amar Ramdane-Cherif
   Pages 94-102
  3. Leyou Zhang, Yupu Hu, Qing Wu
   Pages 111-118

Other volumes

 1. International Conference, ICICA 2010, Tangshan, China, October 15-18, 2010. Proceedings, Part I
 2. International Conference, ICICA 2010, Tangshan, China, October 15-18, 2010. Proceedings, Part II
 3. Information Computing and Applications
  First International Conference, ICICA 2010, Tangshan, China, October 15-18, 2010. Proceedings

About these proceedings

Keywords

IEEE 80 IEEE 802.11a Internet Online Peer Quality of Service Quality of Service (QoS) Segment Switching bio-inspired computing cloud computing distributed computing grid computing mobile computing quantum computations

Editors and affiliations

 • Rongbo Zhu
  • 1
 • Yanchun Zhang
  • 2
 • Baoxiang Liu
  • 3
 • Chunfeng Liu
  • 3
 1. 1.College of Computer ScienceSouth-Central University for NationalitiesWuhanChina
 2. 2.Victoria UniversityMelbourneAustralia
 3. 3.College of ScienceHe’Bei Polytechnic University063000China

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-16167-4
 • Copyright Information Springer Berlin Heidelberg 2010
 • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
 • eBook Packages Computer Science
 • Print ISBN 978-3-642-16166-7
 • Online ISBN 978-3-642-16167-4
 • Series Print ISSN 0302-9743
 • Series Online ISSN 1611-3349
 • About this book