Web-Age Information Management

11th International Conference, WAIM 2010, Jiuzhaigou, China, July 15-17, 2010. Proceedings

 • Lei Chen
 • Changjie Tang
 • Jun Yang
 • Yunjun Gao
Conference proceedings WAIM 2010

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 6184)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Analyzing Data Quality Using Data Auditor

  1. Divesh Srivastava
   Pages 1-1
  2. Xiaofang Zhou, Henning Köhler
   Pages 2-2
 3. Web Data I

  1. Wei Liu, Xiaofeng Meng, Jianwu Yang, Jianguo Xiao
   Pages 5-17
  2. Xiaofei Niu, Jun Ma, Qiang He, Shuaiqiang Wang, Dongmei Zhang
   Pages 18-27
  3. Yongquan Dong, Qingzhong Li, Yongqing Zheng, Xiaoyang Xu, Yongxin Zhang
   Pages 28-39
  4. Taihei Oshino, Yasuhito Asano, Masatoshi Yoshikawa
   Pages 40-46
 4. Networked Data

  1. Ye Yuan, Guoren Wang, Yongjiao Sun
   Pages 47-61
  2. Hongmei Xiao, Xiuli Ma, Shiwei Tang, Chunhua Tian
   Pages 62-73
  3. Guoqiang Gao, Ruixuan Li, Kunmei Wen, Xiwu Gu, Zhengding Lu
   Pages 74-85
  4. Nike Gui, Ennan Zhai, Jianbin Hu, Zhong Chen
   Pages 86-96
  5. Shanglian Peng, Zhanhuai Li, Qiang Li, Qun Chen, Hailong Liu, Yanming Nie et al.
   Pages 97-102
 5. Social Networks

  1. Mei Hui, Panagiotis Karras, Beng Chin Ooi
   Pages 103-114
  2. Zhiyu Liu, Chen Wang, Qiong Zou, Huayong Wang
   Pages 115-126
  3. Mingrong Liu, Yicen Liu, Qing Yang
   Pages 127-138
  4. Yan’an Jin, Ruixuan Li, Yi Cai, Qing Li, Ali Daud, Yuhua Li
   Pages 139-150
  5. Christian Schönberg, Helmuth Pree, Burkhard Freitag
   Pages 151-156
 6. Cloud Computing

  1. Min Zhang, Ke Cai, Dengguo Feng
   Pages 157-168
  2. Peisen Yuan, Chaofeng Sha, Xiaoling Wang, Bin Yang, Aoying Zhou, Su Yang
   Pages 169-181

Other volumes

 1. Web-Age Information Management
  11th International Conference, WAIM 2010, Jiuzhaigou, China, July 15-17, 2010. Proceedings
 2. WAIM 2010 International Workshops: IWGD 2010, XMLDM 2010, WCMT 2010, Jiuzhaigou Valley, China, July 15-17, 2010 Revised Selected Papers

About these proceedings

Keywords

CUDA XPath artificial intelligence cloud computing data mining database graph processing information extraction information management knowledge knowledge discovery query processing sensor networks stream processing web services

Editors and affiliations

 • Lei Chen
  • 1
 • Changjie Tang
  • 2
 • Jun Yang
  • 3
 • Yunjun Gao
  • 4
 1. 1.Department of Computer ScienceHong Kong University of Science and TechnologyHong KongChina
 2. 2.Computer DepartmentSichuan UniversityChengduChina
 3. 3.Department of Computer ScienceDuke UniversityDurhamUSA
 4. 4.College of Computer ScienceZhejiang UniversityHangzhouChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-14246-8
 • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010
 • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
 • eBook Packages Computer Science
 • Print ISBN 978-3-642-14245-1
 • Online ISBN 978-3-642-14246-8
 • Series Print ISSN 0302-9743
 • Series Online ISSN 1611-3349
 • About this book