Advances in Data and Web Management

Joint International Conferences, APWeb/WAIM 2009 Suzhou, China, April 2-4, 2009 Proceedings

 • Qing Li
 • Ling Feng
 • Jian Pei
 • Sean X. Wang
 • Xiaofang Zhou
 • Qiao-Ming Zhu

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 5446)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Keynotes

 3. Query Processing I

  1. Shunkai Fu, Michel C. Desmarais, Bingfeng Pi, Ying Zhou, Weilei Wang, Gang Zou et al.
   Pages 3-14
  2. Jing Yuan, Guang-Zhong Sun, Ye Tian, Guoliang Chen, Zhi Liu
   Pages 15-26
  3. Yuan-Ko Huang, Zhi-Wei Chen, Chiang Lee
   Pages 27-38
  4. N. K. Yeganeh, S. Sadiq, K. Deng, X. Zhou
   Pages 39-50
  5. Shuxiang Yang, Wenjie Zhang, Ying Zhang, Xuemin Lin
   Pages 51-62
  6. Tengjiao Wang, Bishan Yang, Allen Huang, Qi Zhang, Jun Gao, Dongqing Yang et al.
   Pages 63-75
 4. Query Processing II

  1. Bo Ning, Chengfei Liu, Guoren Wang
   Pages 76-87
  2. Jianxin Li, Chengfei Liu, Rui Zhou, Bo Ning
   Pages 88-99
  3. Junhu Wang, Kewen Wang, Jiuyong Li
   Pages 113-125
 5. Topic-Based Techniques

  1. Zhixu Li, Xiaoyong Du, Hongyan Liu, Jun He, Xiaofang Zhou
   Pages 126-137
  2. Ali Daud, Juanzi Li, Lizhu Zhou, Faqir Muhammad
   Pages 138-149
  3. Zi Yang, Jie Tang, Jing Zhang, Juanzi Li, Bo Gao
   Pages 162-173
  4. Dewei Chen, Jie Tang, Limin Yao, Juanzi Li, Lizhu Zhou
   Pages 174-185
 6. Web Data Processing

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the proceedings of the joint International Conference APWeb/WAIM 2009 which was held in Suzhou, China, during April 1-4, 2009.

The 42 full papers presented together with 26 short papers and the abstracts of 2 keynote speeches were carefully reviewed and selected for inclusion in the book. The topics covered are query processing, topic-based techniques, Web data processing, multidimensional data analysis, stream data processing, data mining and its applications, and data management support to advanced applications.

Keywords

data analysis data mining database indexing information engineering information management ip filtering knowledge discovery management rfid sensor networks software engineering web mining web services web technologies

Editors and affiliations

 • Qing Li
  • 1
 • Ling Feng
  • 2
 • Jian Pei
  • 3
 • Sean X. Wang
  • 4
 • Xiaofang Zhou
  • 5
 • Qiao-Ming Zhu
  • 6
 1. 1.Department of Computer ScienceCity University of Hong KongKowloon, Hong KongChina
 2. 2.Department of Computer Science & TechnologyTsinghua UniversityBeijingChina
 3. 3.School of Computing ScienceSimon Fraser UniversityBurnaby BCCanada
 4. 4.Department of Computer ScienceUniversity of VermontBurlingtonUSA
 5. 5.School of Information Technology and Electrical EngineeringThe University of QueenslandBrisbaneAustralia
 6. 6.Jiangsu Provincial Key Lab of Computer Information Processing Technology School of Computer Science & TechnologySoochow University ChinaJiangsuChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-00672-2
 • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009
 • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
 • eBook Packages Computer Science
 • Print ISBN 978-3-642-00671-5
 • Online ISBN 978-3-642-00672-2
 • Series Print ISSN 0302-9743
 • Series Online ISSN 1611-3349
 • About this book