Computational Science – ICCS 2007

7th International Conference, Beijing, China, May 27 - 30, 2007, Proceedings, Part II

 • Editors
 • Yong Shi
 • Geert Dick van Albada
 • Jack Dongarra
 • Peter M. A. Sloot
Conference proceedings ICCS 2007

DOI: 10.1007/978-3-540-72586-2

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 4488)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Li Liu, CaiMing Zhang, Frank Cheng
  Pages 17-24
 3. Pan Xiang, Chen Qi Hua, Fang Xin Gang, Zheng Bo Chuan
  Pages 25-32
 4. Zhixun Su, Xiaojie Zhou, Xiuping Liu, Fengshan Liu, Xiquan Shi
  Pages 33-40
 5. Jun Yang, Zhengning Wang, Changqian Zhu, Qiang Peng
  Pages 57-64
 6. Vladimir Savchenko, Maria Savchenko, Olga Egorova, Ichiro Hagiwara
  Pages 65-72
 7. Tianyang Lv, Guobao Liu, Jiming Pang, Zhengxuan Wang
  Pages 97-104
 8. Jaume Rigau, Miquel Feixas, Mateu Sbert
  Pages 105-113
 9. Youngsup Park, Sanghyun Seo, YongJae Gi, Hanna Song, Kyunghyun Yoon
  Pages 114-121
 10. Namkyung Lee, Nakhoon Baek, Kwan Woo Ryu
  Pages 122-129
 11. Zhang Caiming, Ji Xiuhua, Liu Hui
  Pages 130-137
 12. Eduardo J. Álvarez, Celso Campos, Silvana G. Meire, Ricardo Quirós, Joaquin Huerta, Michael Gould
  Pages 138-145
 13. Liu Wei, He Yuanjun
  Pages 146-149

Other volumes

 1. 7th International Conference, Beijing, China, May 27 - 30, 2007, Proceedings, Part I
 2. Computational Science – ICCS 2007
  7th International Conference, Beijing, China, May 27 - 30, 2007, Proceedings, Part II
 3. 7th International Conference, Beijing, China, May 27 - 30, 2007, Proceedings, Part III
 4. 7th International Conference, Beijing, China, May 27 - 30, 2007, Proceedings, Part IV

About these proceedings

Keywords

Monte Carlo Monte Carlo Algorithm Performance algorithms computer algebra computer graphics evolutionary algorithm geometric modeling human-computer interaction (HCI) modeling multimedia programming simulation software engineering tools

Bibliographic information

 • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007
 • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
 • eBook Packages Computer Science
 • Print ISBN 978-3-540-72585-5
 • Online ISBN 978-3-540-72586-2
 • Series Print ISSN 0302-9743
 • Series Online ISSN 1611-3349