Advertisement

© 2016

Information and Communications Security

17th International Conference, ICICS 2015, Beijing, China, December 9–11, 2015, Revised Selected Papers

 • Sihan Qing
 • Eiji Okamoto
 • Kwangjo Kim
 • Dongmei Liu
Conference proceedings ICICS 2015

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 9543)

Also part of the Security and Cryptology book sub series (LNSC, volume 9543)

Table of contents

 1. Rajeev Anand Sahu, Vishal Saraswat
  Pages 252-259
 2. Jie Zhang, Aijun Ge, Siyu Xiao, Chuangui Ma
  Pages 260-268
 3. Hongwei Meng, Zhong Chen, Ziqian Meng, Chuck Song
  Pages 269-281
 4. Mohammad Saiful Islam Mamun, Ali A. Ghorbani, Natalia Stakhanova
  Pages 282-294
 5. Degang Sun, Kun Yang, Weiqing Huang, Yan Wang, Bo Hu
  Pages 303-310
 6. Wenjun Fan, Zhihui Du, David Fernández, Xinning Hui
  Pages 311-319
 7. Ady Wahyudi Paundu, Takeshi Okuda, Youki Kadobayashi, Suguru Yamaguchi
  Pages 320-334
 8. Zizhou Sun, Yahui Yang, Qingni Shen, Zhonghai Wu, Xiaochen Li
  Pages 335-345
 9. Yafei Ji, Luning Xia, Jingqiang Lin, Jian Zhou, Guozhu Zhang, Shijie Jia
  Pages 346-355
 10. Xue Zhang, Rui Zhang
  Pages 356-362
 11. Muhua Liu, Ying Wu, Jinyong Chang, Rui Xue, Wei Guo
  Pages 363-378
 12. Jiehui Tang, Yongbin Zhou, Hailong Zhang, Shuang Qiu
  Pages 379-392
 13. Nairen Cao, Xiaoqi Yu, Yufang Yang, Linru Zhang, SiuMing Yiu
  Pages 393-405
 14. Chuiyi Xie, Ying Huo, Sihan Qing, Shoushan Luo, Lingli Hu
  Pages 406-413
 15. Hongbo Fan, Shupeng Shi, Jing Zhang, Li Dong
  Pages 414-420
 16. Depeng Chen, Daojing He, Sammy Chan
  Pages 421-435
 17. Chuntao Dong, Qingni Shen, Wenting Li, Yahui Yang, Zhonghai Wu, Xiang Wan
  Pages 458-466

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the thoroughly refereed post-conference proceedings of the 17th International Conference on Information and Communications Security, ICISC 2015, held in Beijing, China, in December 2015.

The 24 revised full papers and 19 short papers presented were carefully selected from 148 submissions. The papers provide the latest results in research and development in the field of information security and applied cryptology.

Keywords

big data security database security mobile security network security system security algorithms applied cryptography authentication cloud storage security cryptanalysis cryptographic protocols digital signature elliptic curve cryptography evaluation information security multimedia security privacy security applications virtualization security wireless network security

Editors and affiliations

 • Sihan Qing
  • 1
 • Eiji Okamoto
  • 2
 • Kwangjo Kim
  • 3
 • Dongmei Liu
  • 4
 1. 1.Institute of Information EngineeringChinese Academy of ScienceBeijingChina
 2. 2.Graduate School of Systems and Information EngineeringUniversity of TsukubaTsukubaJapan
 3. 3.School of ComputingKAISTDaejeonKorea (Republic of)
 4. 4.Westone CorporationBeijingChina

Bibliographic information