Advertisement

© 2021

Computer Vision – ACCV 2020

15th Asian Conference on Computer Vision, Kyoto, Japan, November 30 – December 4, 2020, Revised Selected Papers, Part II

 • Hiroshi Ishikawa
 • Cheng-Lin Liu
 • Tomas Pajdla
 • Jianbo Shi
Conference proceedings ACCV 2020

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 12623)

Also part of the Image Processing, Computer Vision, Pattern Recognition, and Graphics book sub series (LNIP, volume 12623)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xviii
 2. Low-Level Vision, Image Processing

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Shant Navasardyan, Marianna Ohanyan
   Pages 3-19
  3. Wangmeng Xiang, Hongwei Yong, Jianqiang Huang, Xian-Sheng Hua, Lei Zhang
   Pages 36-53
  4. Bowen Huang, Jinjia Zhou, Xiao Yan, Ming’e Jing, Rentao Wan, Yibo Fan
   Pages 54-67
  5. Jin Xiao, Hongwei Yong, Lei Zhang
   Pages 84-101
  6. Haofeng Huang, Wenhan Yang, Yueyu Hu, Jiaying Liu
   Pages 118-133
  7. Zhiyuan Pu, Peiyao Guo, M. Salman Asif, Zhan Ma
   Pages 134-149
  8. Peiyao Guo, Zhan Ma
   Pages 150-167
  9. Hongcheng Mo, Jianfei Jiang, Qin Wang, Dong Yin, Pengyu Dong, Jingjun Tian
   Pages 168-184
  10. Sijin Kim, Namhyuk Ahn, Kyung-Ah Sohn
   Pages 185-201
  11. Enyu Liu, Songnan Li, Shan Liu
   Pages 202-216
  12. Fangneng Zhan, Shijian Lu, Changgong Zhang, Feiying Ma, Xuansong Xie
   Pages 234-250
  13. Shunyuan Zheng, Jiamin Sun, Qinglin Liu, Yuankai Qi, Shengping Zhang
   Pages 251-267
  14. Xuehui Wang, Qing Wang, Yuzhi Zhao, Junchi Yan, Lei Fan, Long Chen
   Pages 268-285

Other volumes

 1. 15th Asian Conference on Computer Vision, Kyoto, Japan, November 30 – December 4, 2020, Revised Selected Papers, Part I
 2. Computer Vision – ACCV 2020
  15th Asian Conference on Computer Vision, Kyoto, Japan, November 30 – December 4, 2020, Revised Selected Papers, Part II
 3. 15th Asian Conference on Computer Vision, Kyoto, Japan, November 30 – December 4, 2020, Revised Selected Papers, Part III
 4. 15th Asian Conference on Computer Vision, Kyoto, Japan, November 30 – December 4, 2020, Revised Selected Papers, Part IV
 5. 15th Asian Conference on Computer Vision, Kyoto, Japan, November 30 – December 4, 2020, Revised Selected Papers, Part V
 6. 15th Asian Conference on Computer Vision, Kyoto, Japan, November 30 – December 4, 2020, Revised Selected Papers, Part VI
 7. 15th Asian Conference on Computer Vision, Kyoto, Japan, November 30 – December 4, 2020, Revised Selected Papers

About these proceedings

Introduction

The six volume set of LNCS 12622-12627 constitutes the proceedings of the 15th Asian Conference on Computer Vision, ACCV 2020, held in Kyoto, Japan, in November/ December 2020.*

The total of 254 contributions was carefully reviewed and selected from 768 submissions during two rounds of reviewing and improvement. The papers focus on the following topics:

Part I: 3D computer vision; segmentation and grouping

Part II: low-level vision, image processing; motion and tracking

Part III: recognition and detection; optimization, statistical methods, and learning; robot vision

Part IV: deep learning for computer vision, generative models for computer vision

Part V: face, pose, action, and gesture; video analysis and event recognition; biomedical image analysis

Part VI: applications of computer vision; vision for X; datasets and performance analysis

*The conference was held virtually.

Keywords

artificial intelligence biomedical image analysis computer networks computer vision face recognition image analysis image processing image quality image reconstruction image segmentation machine learning object recognition pattern recognition signal processing

Editors and affiliations

 • Hiroshi Ishikawa
  • 1
 • Cheng-Lin Liu
  • 2
 • Tomas Pajdla
  • 3
 • Jianbo Shi
  • 4
 1. 1.Waseda UniversityTokyoJapan
 2. 2.Institute of Automation of Chinese Academy of SciencesBeijingChina
 3. 3.Czech Technical University in PraguePragueCzech Republic
 4. 4.University of PennsylvaniaPhiladelphiaUSA

Bibliographic information