Advertisement

© 2020

Wireless Algorithms, Systems, and Applications

15th International Conference, WASA 2020, Qingdao, China, September 13–15, 2020, Proceedings, Part I

 • Dongxiao Yu
 • Falko Dressler
 • Jiguo Yu
Conference proceedings WASA 2020

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 12384)

Also part of the Theoretical Computer Science and General Issues book sub series (LNTCS, volume 12384)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xviii
 2. Full Papers

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Chunyu Ai, Wei Zhong, Longjiang Guo
   Pages 3-14
  3. Yanhua Cao, Shiyou Qian, Qiushi Wang, Hanwen Hu, Weidong Zhu, Jian Cao et al.
   Pages 15-27
  4. T.-H. Hubert Chan, Li Ning, Yong Zhang
   Pages 28-39
  5. Hao Chen, Yourong Chen, Meng Han, Banteng Liu, Qiuxia Chen, Zhenghua Ma
   Pages 40-50
  6. Zheng Chen, Zhaoquan Gu, Yuexuan Wang
   Pages 51-64
  7. Jiancheng Chi, Tie Qiu, Chaokun Zhang, Laiping Zhao
   Pages 65-76
  8. Xuerong Cui, Tong Xu, Juan Li, Meiqi Ji, Qiqi Qi, Shibao Li
   Pages 77-84
  9. Xinpeng Duan, Feng Li, Dongxiao Yu, Huan Yang, Hao Sheng
   Pages 85-96
  10. Jingjing Fan, Yan Huo, Qinghe Gao, Tao Jing
   Pages 97-108
  11. Yuqi Fan, Lunfei Wang, Jie Chen, Zhifeng Jin, Lei Shi, Juan Xu
   Pages 109-120
  12. Xinxin Han, Guichen Gao, Li Ning, Yang Wang, Yong Zhang
   Pages 134-144
  13. Hantao Hu, Yang Liu, Kai Lv, Yanwei Zheng, Wei Zhang, Wei Ke et al.
   Pages 158-169
  14. Qin Hu, Minghui Xu, Shengling Wang, Shaoyong Guo
   Pages 170-181
  15. Wei Jiang, Molin Li, Xiaobo Zhou, Wenyu Qu, Tie Qiu
   Pages 182-193
  16. Han Li, Hongliang Zhou, Hejiao Huang, Xiaohua Jia
   Pages 206-217

Other volumes

 1. Wireless Algorithms, Systems, and Applications
  15th International Conference, WASA 2020, Qingdao, China, September 13–15, 2020, Proceedings, Part I
 2. 15th International Conference, WASA 2020, Qingdao, China, September 13–15, 2020, Proceedings, Part II

About these proceedings

Introduction

The two-volume set LNCS 12385 + 12386 constitutes the proceedings of the 15th International Conference on Wireless Algorithms, Systems, and Applications, WASA 2020, which was held during September 13-15, 2020. The conference was planned to take place in Qingdao, China; due to the COVID-19 pandemic it was held virtually. 

The 67 full and 14 short papers presented in these proceedings were carefully reviewed and selected from 216 submissions. These submissions cover many hot research topics, including machine-learning algorithms for wireless systems and applications, Internet of Things (IoTs) and related wireless solutions, wireless networking for cyber-physical systems (CPSs), security and privacy solutions for wireless applications, blockchain solutions for mobile applications, mobile edge computing, wireless sensor networks, distributed and localized algorithm design and analysis, wireless crowdsourcing, mobile cloud computing, vehicular networks, wireless solutions for smart cities, wireless algorithms for smart grids, mobile social networks, mobile system security, storage systems for mobile applications, etc.


Keywords

artificial intelligence cloud computing communication channels (information theory) computer security cryptography data communication systems data path algorithms data security mathematics network algorithms network protocols network security Quality of Service (QoS) sensors signal processing telecommunication networks telecommunication systems telecommunication traffic wireless communications wireless telecommunication systems

Editors and affiliations

 • Dongxiao Yu
  • 1
 • Falko Dressler
  • 2
 • Jiguo Yu
  • 3
 1. 1.Shandong UniversityQingdaoChina
 2. 2.TU BerlinBerlinGermany
 3. 3.Qilu University of TechnologyJinanChina

Bibliographic information