Advertisement

© 2019

Biometric Recognition

14th Chinese Conference, CCBR 2019, Zhuzhou, China, October 12–13, 2019, Proceedings

 • Zhenan Sun
 • Ran He
 • Jianjiang Feng
 • Shiguang Shan
 • Zhenhua Guo
Conference proceedings CCBR 2019

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11818)

Also part of the Image Processing, Computer Vision, Pattern Recognition, and Graphics book sub series (LNIP, volume 11818)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xvi
 2. Hand-Based Biometrics

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Zhanchun Qiu, Lunke Fei, Shaohua Teng, Wei Zhang, Dongning Liu, Yan Hou et al.
   Pages 3-11
  3. Meng Zhang, Jianjiang Feng, Jie Zhou
   Pages 12-19
  4. Yuting Lu, Mo Tu, Hao Wang, Junhong Zhao, Wenxiong Kang
   Pages 20-27
  5. Junying Gan, Ling Qi, Zhenfeng Bai, Li Xiang
   Pages 28-36
  6. Haozhe Liu, Wentian Zhang, Feng Liu, Yong Qi
   Pages 37-45
  7. Junying Zeng, Yao Chen, Chuanbo Qin, Fan Wang, Junying Gan, Yikui Zhai et al.
   Pages 46-54
  8. Yongliang Zhang, Minghua Gao, Xiaosi Zhan, Yifan Wu, Shengyi Pan
   Pages 55-62
  9. Yumeng Wang, Xiangwen Kong, Rongsheng Wang, Changlong Jin, Hakil Kim
   Pages 63-72
 3. Gesture, Gait and Action

  1. Front Matter
   Pages 73-73
  2. Xinhui Wu, Shiqi Yu, Yongzhen Huang
   Pages 75-83
  3. Qi Yuan, Jun Wan, Chi Lin, Yunan Li, Qiguang Miao, Stan Z. Li et al.
   Pages 84-93
  4. Chang Liu, Wenxiong Kang, Linpu Fang, Ningxin Liang
   Pages 94-103
 4. Feature Extraction and Classification Theory

  1. Front Matter
   Pages 105-105
  2. Wenli Song, Lei Zhang, Jingru Fu
   Pages 126-133
  3. Xinsheng Xuan, Bo Peng, Wei Wang, Jing Dong
   Pages 134-141
 5. Face

  1. Front Matter
   Pages 143-143

About these proceedings

Introduction

The LNCS volume 11818 constitutes the proceedings of the 14th Chinese Conference on Biometric Recognition, held in Zhuzhou, China, in October 2019. 

The 56 papers presented in this book were carefully reviewed and selected from 74 submissions. The papers cover a wide range of topics such as face recognition and analysis; hand-based biometrics; eye-based biometrics; gesture, gait, and action; emerging biometrics; feature extraction and classification theory; and behavioral biometrics.

Keywords

artificial intelligence behavior recognition biometrics data security face recognition gait recognition gesture recognition image processing image reconstruction neural networks pattern recognition software engineering user interfaces

Editors and affiliations

 • Zhenan Sun
  • 1
 • Ran He
  • 2
 • Jianjiang Feng
  • 3
 • Shiguang Shan
  • 4
 • Zhenhua Guo
  • 5
 1. 1.Chinese Academy of SciencesBeijingChina
 2. 2.Chinese Academy of SciencesBeijingChina
 3. 3.Tsinghua UniversityBeijingChina
 4. 4.Chinese Academy of SciencesBeijingChina
 5. 5.Tsinghua UniversityShenzhenChina

Bibliographic information