Advertisement

Knowledge Science, Engineering and Management

12th International Conference, KSEM 2019, Athens, Greece, August 28–30, 2019, Proceedings, Part I

 • Christos Douligeris
 • Dimitris Karagiannis
 • Dimitris Apostolou
Conference proceedings KSEM 2019

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11775)

Also part of the Lecture Notes in Artificial Intelligence book sub series (LNAI, volume 11775)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xxii
 2. Formal Reasoning and Ontologies

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Jing Yu, Chenghao Yang, Zengchang Qin, Zhuoqian Yang, Yue Hu, Zhiguo Shi
   Pages 24-32
  3. Mariem Neji, Fatma Ghorbel, Bilel Gargouri
   Pages 33-44
 3. Recommendation Algorithms and Systems

  1. Front Matter
   Pages 45-45
  2. Ming Du, Jun Jiang, Zhengwei Jiang, Zhigang Lu, Xiangyu Du
   Pages 47-59
  3. Kexin Huang, Yukun Cao, Ye Du, Li Li, Li Liu, Jun Liao
   Pages 60-71
  4. Enhan Liu, Yan Chu, Lan Luan, Guang Li, Zhengkui Wang
   Pages 109-117
  5. Wissam Al Jurdi, Chady Abou Jaoude, Miriam El Khoury Badran, Jacques Bou Abdo, Jacques Demerjian, Abdallah Makhoul
   Pages 118-127
  6. Qiyao Peng, Peiyi Wang, Wenjun Wang, Hongtao Liu, Yueheng Sun, Pengfei Jiao
   Pages 128-140
  7. Mei Yu, Yue Hu, Xuewei Li, Mankun Zhao, Tianyi Xu, Hongwei Liu et al.
   Pages 141-152
 4. Social Knowledge Analysis and Management

  1. Front Matter
   Pages 153-153
  2. Yuchen Zhou, Yanmin Shang, Yaman Cao, Yanbing Liu, Jianlong Tan
   Pages 155-167
  3. Ming Chen, Wenzhong Li, Sanglu Lu, Daoxu Chen
   Pages 176-184
  4. Bo Jiang, Feng Yi, Jianjun Wu, Zhigang Lu
   Pages 185-196
  5. Xuejiao Chen, Xianghua Li, Yue Deng, Siqi Chen, Chao Gao
   Pages 197-208
  6. Yunlei Zhang, Nianwen Ning, Jinna Lv, Chenguang Song, Bin Wu
   Pages 209-221
  7. Caihong Sun, Chengcheng Deng, Wei Xu, Jun Su
   Pages 222-233
  8. Wei Liu, Jingzhi Guo, Longlong Xu, Deng Chen
   Pages 234-246
 5. Data Processing and Data Mining

  1. Front Matter
   Pages 247-247
  2. Biao Qi, Jianguo Jiang, Zhixin Shi, Meimei Li, Wei Fan
   Pages 275-286
  3. Ying Li, Pei Zhang, Lin Cheng, Yaxin Peng, Chaomin Shen
   Pages 301-313
  4. Tao Zhang, Shuai Zhao, Junliang Chen
   Pages 327-340
  5. Hongtao Wang, Miao Zhao, Chunlan Niu, Hongmei Wang
   Pages 349-356
  6. Yaxin Peng, Naiwu Wen, Xiaohuang Zhu, Chaomin Shen
   Pages 363-367
 6. Image and Video Data Analysis

  1. Front Matter
   Pages 369-369
  2. Jie Chen, Junjie Peng, Lizhe Qi, Gan Chen, Wenqiang Zhang
   Pages 371-381
  3. Cong Chen, Weiqin Tong, Xuehai Ding, Xiaoli Zhi
   Pages 382-393
  4. Zhijie Zhong, Hao Sheng, Yang Zhang, Yubin Wu, Jiahui Chen, Wei Ke
   Pages 394-405
  5. Wenchao Ma, Junfeng Hu, Jun Liao, Zhencheng Fan, Jianjun Wu, Li Liu
   Pages 406-413
 7. Deep Learning

  1. Front Matter
   Pages 415-415
  2. Meiyang Zhang, Zili Zhang
   Pages 428-439
  3. Fei Teng, Minbo Ma, Zheng Ma, Lufei Huang, Ming Xiao, Xuan Li
   Pages 440-451
  4. Mingkai Tong, Xiaoqing Sun, Jiahai Yang, Hui Zhang, Shuang Zhu, Xinran Liu et al.
   Pages 464-471
  5. Xiaojuan Cheng, Wei Luo, Guojun Gan, Gang Li
   Pages 472-480
  6. Dapeng Hu, Xuesong Jiang, Xiumei Wei, Jian Wang
   Pages 481-487

Other volumes

 1. Knowledge Science, Engineering and Management
  12th International Conference, KSEM 2019, Athens, Greece, August 28–30, 2019, Proceedings, Part I
 2. 12th International Conference, KSEM 2019, Athens, Greece, August 28–30, 2019, Proceedings, Part II

About these proceedings

Introduction

This two-volume set of LNAI 11775 and LNAI 11776 constitutes the refereed proceedings of the 12th International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management, KSEM 2019, held in Athens, Greece, in August 2019.
The 77 revised full papers and 23 short papers presented together with 10 poster papers were carefully reviewed and selected from 240 submissions. The papers of the first volume are organized in the following topical sections: Formal Reasoning and Ontologies; Recommendation Algorithms and Systems; Social Knowledge Analysis and Management ; Data Processing and Data Mining; Image and Video Data Analysis; Deep Learning; Knowledge Graph and Knowledge Management; Machine Learning; and Knowledge Engineering Applications.
The papers of the second volume are organized in the following topical sections: Probabilistic Models and Applications; Text Mining and Document Analysis; Knowledge Theories and Models; and Network Knowledge Representation and Learning. 

Keywords

classification classification accuracy data mining image processing information retrieval knowledge-based system learning algorithms natural language processing systems neural networks probability recommender systems search engines semantics signal processing social networks support vector machines SVM world wide web

Editors and affiliations

 1. 1.University of PiraeusPiraeusGreece
 2. 2.University of ViennaViennaAustria
 3. 3.University of PiraeusPiraeusGreece

Bibliographic information