Advertisement

Intelligent Robotics and Applications

12th International Conference, ICIRA 2019, Shenyang, China, August 8–11, 2019, Proceedings, Part III

 • Haibin Yu
 • Jinguo Liu
 • Lianqing Liu
 • Zhaojie Ju
 • Yuwang Liu
 • Dalin Zhou
Conference proceedings ICIRA 2019

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11742)

Also part of the Lecture Notes in Artificial Intelligence book sub series (LNAI, volume 11742)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xvi
 2. Marine Bio-inspired Robotics and Soft Robotics: Materials, Mechanisms, Modelling, and Control

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. AnFan Zhang, Shugen Ma, Bin Li, MingHui Wang, Jian Chang
   Pages 3-15
  3. Shoufeng Liu, Fujun Wang, Guanwei Zhang, Zhu Liu, Wei Zhang, Yanling Tian et al.
   Pages 16-25
  4. Yueqin Gu, Xuecheng Zhang, Qiuxuan Wu, Yancheng Li, Botao Zhang, Farong Gao et al.
   Pages 26-37
  5. Zhongyuan Wang, Kebo Deng, Qingyao Bian, Zhendong Dai
   Pages 38-47
 3. Robot Intelligence Technologies and System Integration

  1. Front Matter
   Pages 61-61
  2. Yuichiro Toda, Xiang Li, Takayuki Matsuno, Mamoru Minami
   Pages 82-91
  3. Hiroyuki Masuta, Yusuke Nagai, Yuta Kumano, Tatsuo Motoyoshi, Kei Sawai, Takumi Tamamoto et al.
   Pages 92-100
  4. Wei Quan, Haibing Zhang, Naoyuki Kubota
   Pages 101-108
  5. Dalai Tang, Naoyuki Kubota
   Pages 109-116
 4. Continuum Mechanisms and Robots

  1. Front Matter
   Pages 117-117
  2. Yiquan Guo, Fengyu Xu, Yurong Song, Xudong Cao, Fanchang Meng
   Pages 119-129
  3. Lizheng Feng, Xiaojiao Chen, Zheng Wang
   Pages 130-143
  4. Yue Liu, Shupeng Zhao, Chenghao Yang, Lisha Chen, Rongjie Kang
   Pages 144-154
  5. Yaser Saffar Talori, Jing-Shan Zhao
   Pages 155-170
  6. Dian Zhuang, Xinrui Wang, Cijing Sun, Rongjie Kang
   Pages 171-182
  7. Xiang Zhang, Zhuoqun Liu, Hongwei Liu, Lu Cao, Xiaoqian Chen, Yiyong Huang
   Pages 183-192
 5. Unmanned Underwater Vehicles

  1. Front Matter
   Pages 193-193
  2. Lingcai Zeng, Bing Sun, Wei Zhang, Daqi Zhu
   Pages 195-205
  3. Zongtong Luo, Xianbo Xiang, Qin Zhang
   Pages 206-217
  4. Yun Qu, Daqi Zhu, Mingzhi Chen
   Pages 218-224
  5. Tingting Zhu, Daqi Zhu, Mingzhong Yan
   Pages 225-232
  6. Chao Geng, Guannan Li, Hongli Xu
   Pages 233-239
  7. Wenyang Gan, Daqi Zhu, Zhen Hu
   Pages 240-249
  8. Yanzhuang Chen, Qifeng Zhang, Xisheng Feng, Liangqing Huo, Qiyan Tian, Linsen Du et al.
   Pages 250-263
  9. Donglei Dong, Xianbo Xiang, Jinrong Zheng, Qin Zhang
   Pages 276-288
  10. Shuanghua Zheng, Yang Yang, Yan Peng, Jianxiang Cui, Junjie Chen, Xingang Jiang et al.
   Pages 289-300
 6. Intelligent Robots for Environment Detection or Fine Manipulation

  1. Front Matter
   Pages 301-301
  2. Lanxiang Zheng, Ping Zhang, Jia Tan, Mingxuan Chen
   Pages 303-314
  3. Jun Jiang, Houde Liu, Bo Yuan, Xueqian Wang, Bin Liang
   Pages 327-338
  4. Jun Jiang, Houde Liu, Bo Yuan, Lunfei Liang, Bin Liang
   Pages 339-350
  5. Dong Xue, Bifeng Song, Wenping Song, Wenqing Yang, Wenfu Xu
   Pages 351-361
  6. Xu Liang, Erzhen Pan, Hui Xu, Juntao Liu, Yuanpeng Wang, Xiaokun Hu et al.
   Pages 362-375
  7. Xiaolin Guo, Yufeng Su, Han Yuan
   Pages 376-385
  8. Erzhen Pan, Hui Xu, Juntao Liu, Xu Liang, Yuanpeng Wang, Xiaokun Hu et al.
   Pages 386-398
  9. Yanan Li, Ying Li, Deshan Meng, Yu Liu, Xueqian Wang, Bin Liang
   Pages 399-411
 7. Parallel Robotics

  1. Front Matter
   Pages 413-413
  2. Ke Xu, Haitao Liu, Huiping Shen, Tingli Yang
   Pages 415-424
  3. Guanglei Wu, Zirong Lin, Huiping Shen, Wenkang Zhao, Sida Zhang
   Pages 425-435
  4. Jianzhuang Zhao, Kai Liu, Fei Zhao, Zheng Sun
   Pages 436-447
  5. Xin Tian, Tieshi Zhao, Erwei Li
   Pages 448-457
 8. Human-Robot Collaboration

  1. Front Matter
   Pages 459-459
  2. Wensong Chan, Zhiqiang Tian, Shuai Liu, Jing Ren, Xuguang Lan
   Pages 461-471
  3. Yuanyuan Zou, Honghai Liu, Jilong Zhang
   Pages 472-480

Other volumes

 1. 12th International Conference, ICIRA 2019, Shenyang, China, August 8–11, 2019, Proceedings, Part I
 2. 12th International Conference, ICIRA 2019, Shenyang, China, August 8–11, 2019, Proceedings, Part II
 3. Intelligent Robotics and Applications
  12th International Conference, ICIRA 2019, Shenyang, China, August 8–11, 2019, Proceedings, Part III
 4. 12th International Conference, ICIRA 2019, Shenyang, China, August 8–11, 2019, Proceedings, Part IV
 5. 12th International Conference, ICIRA 2019, Shenyang, China, August 8–11, 2019, Proceedings, Part V
 6. 12th International Conference, ICIRA 2019, Shenyang, China, August 8–11, 2019, Proceedings, Part VI

About these proceedings

Introduction

The volume set LNAI 11740 until LNAI 11745 constitutes the proceedings of the 12th International Conference on Intelligent Robotics and Applications, ICIRA 2019, held in Shenyang, China, in August 2019.

The total of 378 full and 25 short papers presented in these proceedings was carefully reviewed and selected from 522 submissions. The papers are organized in topical sections as follows:

Part I: collective and social robots; human biomechanics and human-centered robotics; robotics for cell manipulation and characterization; field robots; compliant mechanisms; robotic grasping and manipulation with incomplete information and strong disturbance; human-centered robotics; development of high-performance joint drive for robots; modular robots and other mechatronic systems; compliant manipulation learning and control for lightweight robot.

Part II: power-assisted system and control; bio-inspired wall climbing robot; underwater acoustic and optical signal processing for environmental cognition; piezoelectric actuators and micro-nano manipulations; robot vision and scene understanding; visual and motional learning in robotics; signal processing and underwater bionic robots; soft locomotion robot; teleoperation robot; autonomous control of unmanned aircraft systems.

Part III: marine bio-inspired robotics and soft robotics: materials, mechanisms, modelling, and control; robot intelligence technologies and system integration; continuum mechanisms and robots; unmanned underwater vehicles; intelligent robots for environment detection or fine manipulation; parallel robotics; human-robot collaboration; swarm intelligence and multi-robot cooperation; adaptive and learning control system; wearable and assistive devices and robots for healthcare; nonlinear systems and control.

Part IV: swarm intelligence unmanned system; computational intelligence inspired robot navigation and SLAM; fuzzy modelling for automation, control, and robotics; development of ultra-thin-film, flexible sensors, and tactile sensation; robotic technology for deep space exploration; wearable sensing based limb motor function rehabilitation; pattern recognition and machine learning; navigation/localization.

Part V: robot legged locomotion; advanced measurement and machine vision system; man-machine interactions; fault detection, testing and diagnosis; estimation and identification; mobile robots and intelligent autonomous systems; robotic vision, recognition and reconstruction; robot mechanism and design.

Part VI: robot motion analysis and planning; robot design, development and control; medical robot; robot intelligence, learning and linguistics; motion control; computer integrated manufacturing; robot cooperation; virtual and augmented reality; education in mechatronics engineering; robotic drilling and sampling technology; automotive systems; mechatronics in energy systems; human-robot interaction.

Keywords

adaptive control systems artificial intelligence computer networks estimation finite element method genetic algorithms Human-Computer Interaction (HCI) image processing image reconstruction image segmentation manipulators motion control motion planning neural networks process control robotics robots sensors signal processing Support Vector Machines (SVM)

Editors and affiliations

 • Haibin Yu
  • 1
 • Jinguo Liu
  • 2
 • Lianqing Liu
  • 3
 • Zhaojie Ju
  • 4
 • Yuwang Liu
  • 5
 • Dalin Zhou
  • 6
 1. 1.Shenyang Institute of AutomationShenyangChina
 2. 2.Shenyang Institute of AutomationShenyangChina
 3. 3.Shenyang Institute of AutomationShenyangChina
 4. 4.University of PortsmouthPortsmouthUK
 5. 5.Shenyang Institute of AutomationShenyangChina
 6. 6.University of PortsmouthPortsmouthUK

Bibliographic information