Advertisement

Intelligent Robotics and Applications

12th International Conference, ICIRA 2019, Shenyang, China, August 8–11, 2019, Proceedings, Part VI

 • Haibin Yu
 • Jinguo Liu
 • Lianqing Liu
 • Zhaojie Ju
 • Yuwang Liu
 • Dalin Zhou
Conference proceedings ICIRA 2019

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11745)

Also part of the Lecture Notes in Artificial Intelligence book sub series (LNAI, volume 11745)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xvi
 2. Robot Motion Analysis and Planning

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Jinlong Zhao, Yongsheng Chao, Yiping Yuan
   Pages 16-25
  3. Libo Zhang, Su Wang, Xingang Miao
   Pages 26-34
  4. Tao Wang, Huan Zhao, Qianlong Xie, Xiangfei Li, Han Ding
   Pages 35-49
  5. Xing Fan, Haibo Xu, Wenyu Huang, Yufeng Lin
   Pages 50-62
  6. Qiaoling Meng, Qiaolian Xie, Zhimeng Deng, Hongliu Yu
   Pages 63-75
  7. Nailong Liu, Zhaoming Liu, Long Cui
   Pages 76-85
  8. Jie Li, Huasong Min, Haotian Zhou, Hongcheng Xu
   Pages 86-96
  9. Xiaoteng Zhang, Bing Chen, Junde Qi, Zhiyang Niu
   Pages 97-109
  10. Nianfeng Wang, Yaoqiang He, Xianmin Zhang
   Pages 110-123
  11. Cunfeng Kang, Juan Wu, Shizheng Zhang, Ting Miao, Guanchen Zong
   Pages 124-133
  12. Li Jiang, Bingchen Liu, Shaowei Fan, Hong Liu
   Pages 134-145
  13. Wanru Fei, Baosen Tan, Shaolong Kuang, Yubo Fan, Wenyong Liu
   Pages 154-162
  14. Zihao Luo, Jianfei Li, Jie Bai, Yaobing Wang, Li Liu
   Pages 163-176
 3. Robot Design, Development and Control

  1. Front Matter
   Pages 177-177
  2. Liang Zhao, Chunlong Liu, Shaoyun Zhou, Deyong Zhu, Chuang Liu
   Pages 179-189
  3. Li Song, Xiuping Yang, Hang Hu, Guanya Peng, Wenxuan Wei, Yuguo Dai et al.
   Pages 202-212
  4. Jianxi Zhang, Jianbang Dai, Sheng Chen, Guozheng Xu, Xiang Gao
   Pages 213-225
  5. Jiaxiang Li, Chao Wang, Jin Liu, Peng Xie, Chaoying Zhou
   Pages 226-233
  6. Yiqing Li, Wen Zhou, Yan Cao, Feng Jia
   Pages 234-239
  7. Xuedong Zhang, Huichao Deng, Shengjie Xiao, Lili Yang, Xilun Ding
   Pages 240-254
  8. Yang Zhang, Zhi-gang Xu, Song-kai Liu, Qing-yun Wang
   Pages 255-272
  9. Tao Qin, Xin Meng, Jinxing Qiu, Dingjian Zhu, Jianwei Zhang
   Pages 273-282
 4. Medical Robot

  1. Front Matter
   Pages 283-283
  2. Shijie Zhu, Yitong Chen, Yu Chen, Jiawei Sun, Zhe Zhao, Changping Hu et al.
   Pages 285-296
  3. Shuai Gao, Shijun Ji, Mei Feng, Qiumeng Li, Xiuquan Lu, Zhixue Ni et al.
   Pages 297-309
  4. Longkai Chen, Fan Zhang, Guohua Cui, Jing Sun, Minhua Zheng, Ruijun Pan
   Pages 310-321
 5. Robot Intelligence, Learning and Linguistics

  1. Front Matter
   Pages 323-323
  2. Haiyi Kong, Chenguang Yang, Zhaojie Ju, Jinguo Liu
   Pages 325-331
  3. Wei Zhang, Minghao Zhai, Zilong Huang, Chen Liu, Wei Li, Yi Cao
   Pages 332-341
  4. Xiang Teng, Jian Fu, Cong Li, ZhaoJie Ju
   Pages 342-355
  5. Jian Fu, Siyuan Shen, Ce Cao, Cong Li
   Pages 356-367
  6. Guiben Tuo, Te Li, Haibo Qin, Bin Huang, Kuo Liu, Yongqing Wang
   Pages 368-378
  7. Jian Fu, Ce Cao, Jinyu Du, Siyuan Shen
   Pages 379-389
 6. Motion Control

  1. Front Matter
   Pages 391-391
  2. Tao Jiang, Yi Yang, Huizi Chen, Xu Wang, Dan Zhang
   Pages 393-406
  3. Sheng Gao, Wei Zhang, Weiguo Kong, Hucun Ren, Bopi Jin
   Pages 419-432
 7. Computer Integrated Manufacturing

  1. Front Matter
   Pages 433-433
  2. Pengfei Zeng, Yuyu Hao, Changwu Wu, Chunjing Shi, Yongping Hao
   Pages 435-446
  3. Daxian Hao, Wei Wang, Gang Zhang, Qilong Wang, Chao Yun
   Pages 469-481
 8. Robot Cooperation

  1. Front Matter
   Pages 495-495
  2. Mengqing Chen, Yang Chen, Zhihuan Chen, Yanhua Yang
   Pages 497-507

Other volumes

 1. 12th International Conference, ICIRA 2019, Shenyang, China, August 8–11, 2019, Proceedings, Part I
 2. 12th International Conference, ICIRA 2019, Shenyang, China, August 8–11, 2019, Proceedings, Part II
 3. 12th International Conference, ICIRA 2019, Shenyang, China, August 8–11, 2019, Proceedings, Part III
 4. 12th International Conference, ICIRA 2019, Shenyang, China, August 8–11, 2019, Proceedings, Part IV
 5. 12th International Conference, ICIRA 2019, Shenyang, China, August 8–11, 2019, Proceedings, Part V
 6. Intelligent Robotics and Applications
  12th International Conference, ICIRA 2019, Shenyang, China, August 8–11, 2019, Proceedings, Part VI

About these proceedings

Introduction

The volume set LNAI 11740 until LNAI 11745 constitutes the proceedings of the 12th International Conference on Intelligent Robotics and Applications, ICIRA 2019, held in Shenyang, China, in August 2019.

The total of 378 full and 25 short papers presented in these proceedings was carefully reviewed and selected from 522 submissions. The papers are organized in topical sections as follows:

Part I: collective and social robots; human biomechanics and human-centered robotics; robotics for cell manipulation and characterization; field robots; compliant mechanisms; robotic grasping and manipulation with incomplete information and strong disturbance; human-centered robotics; development of high-performance joint drive for robots; modular robots and other mechatronic systems; compliant manipulation learning and control for lightweight robot.

Part II: power-assisted system and control; bio-inspired wall climbing robot; underwater acoustic and optical signal processing for environmental cognition; piezoelectric actuators and micro-nano manipulations; robot vision and scene understanding; visual and motional learning in robotics; signal processing and underwater bionic robots; soft locomotion robot; teleoperation robot; autonomous control of unmanned aircraft systems.

Part III: marine bio-inspired robotics and soft robotics: materials, mechanisms, modelling, and control; robot intelligence technologies and system integration; continuum mechanisms and robots; unmanned underwater vehicles; intelligent robots for environment detection or fine manipulation; parallel robotics; human-robot collaboration; swarm intelligence and multi-robot cooperation; adaptive and learning control system; wearable and assistive devices and robots for healthcare; nonlinear systems and control.

Part IV: swarm intelligence unmanned system; computational intelligence inspired robot navigation and SLAM; fuzzy modelling for automation, control, and robotics; development of ultra-thin-film, flexible sensors, and tactile sensation; robotic technology for deep space exploration; wearable sensing based limb motor function rehabilitation; pattern recognition and machine learning; navigation/localization.

Part V: robot legged locomotion; advanced measurement and machine vision system; man-machine interactions; fault detection, testing and diagnosis; estimation and identification; mobile robots and intelligent autonomous systems; robotic vision, recognition and reconstruction; robot mechanism and design.

Part VI: robot motion analysis and planning; robot design, development and control; medical robot; robot intelligence, learning and linguistics; motion control; computer integrated manufacturing; robot cooperation; virtual and augmented reality; education in mechatronics engineering; robotic drilling and sampling technology; automotive systems; mechatronics in energy systems; human-robot interaction.

Keywords

artificial intelligence fuzzy sets genetic algorithms Human-Computer Interaction (HCI) image processing image reconstruction image segmentation learning algorithms manipulators mobile robots motion control motion planning neural networks path planning robotics robots sensors signal processing software engineering wireless telecommunication systems

Editors and affiliations

 • Haibin Yu
  • 1
 • Jinguo Liu
  • 2
 • Lianqing Liu
  • 3
 • Zhaojie Ju
  • 4
 • Yuwang Liu
  • 5
 • Dalin Zhou
  • 6
 1. 1.Shenyang Institute of AutomationShenyangChina
 2. 2.Shenyang Institute of AutomationShenyangChina
 3. 3.Shenyang Institute of AutomationShenyangChina
 4. 4.University of PortsmouthPortsmouthUK
 5. 5.Shenyang Institute of AutomationShenyangChina
 6. 6.University of PortsmouthPortsmouthUK

Bibliographic information