Advertisement

Pattern Recognition and Computer Vision

Third Chinese Conference, PRCV 2020, Nanjing, China, October 16–18, 2020, Proceedings, Part III

 • Yuxin Peng
 • Qingshan Liu
 • Huchuan Lu
 • Zhenan Sun
 • Chenglin Liu
 • Xilin Chen
 • Hongbin Zha
 • Jian Yang
Conference proceedings PRCV 2020

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 12307)

Also part of the Image Processing, Computer Vision, Pattern Recognition, and Graphics book sub series (LNIP, volume 12307)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xiv
 2. Machine Learning

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Chenyou Fan, Ping Liu
   Pages 3-15
  3. Ben Xie, Xiaofu Wu, Suofei Zhang, Shiliang Zhao, Ming Li
   Pages 16-28
  4. Xiaofu Wu, Lei Cheng, Suofei Zhang
   Pages 29-41
  5. Caizhen He, Biao Yang, Lanping Chen, Guocheng Yan
   Pages 42-53
  6. Mingyuan Pan, Huihui Song, Junxia Li, Kaihua Zhang, Qingshan Liu
   Pages 54-65
  7. Shuyang Feng, Na Zhang, Cairong Zhao
   Pages 66-77
  8. Haodi Wang, Libin Jiao, Rongfang Bie, Hao Wu
   Pages 78-88
  9. Xinnan Ding, Ying Tian, Chenhui Wang, Yilong Li, Haodong Yang, Kejun Wang
   Pages 102-114
  10. Jianian Li, Yanwei Yu, Yunhong Lu, Peng Song
   Pages 125-136
  11. Guowan Shao, Fanmao Liu, Chunjiang Peng
   Pages 149-160
  12. Aihong Yuan, Xiaoyu Gao, Mengbo You, Dongjian He
   Pages 185-196
  13. Xiaobin Hong, Tong Zhang, Zhen Cui, Chunyan Xu, Liangfang Zhang, Jian Yang
   Pages 197-208
  14. Liang Wang, Changshuang Zhao, Ling Shao, Yihong Wu
   Pages 209-221
  15. Yang Li, Jiabao Wang, Zhuang Miao, Jixiao Wang, Rui Zhang
   Pages 234-248
  16. Yan Qu, Weihong Deng, Jiani Hu
   Pages 249-260
  17. Zhening Xing, Jinghuan Wen, Huimin Ma
   Pages 261-272
  18. Wei Wang, Zhijie Wen, Liyan Ma, Shihui Ying
   Pages 273-285
  19. Zhenyu Xie, Jianhuang Lai, Xiaohua Xie
   Pages 286-297
  20. Xiaodong Guo, Yang Weng
   Pages 298-309
  21. Fangyu Wang, Zhenyu Wang, Xuemei Xie, Guangming Shi
   Pages 320-331
  22. Qiannan Wang, Zhaoyan Zhu, Xuefeng Liang, Huiwen Shi, Pu Cao
   Pages 332-341
  23. Qi Cheng, Yingjie Wu, Fei Chen, Yilong Guo
   Pages 342-354
  24. Haosheng Su, Zhihui Lai, Ning Liu, Jun Wan
   Pages 355-368
  25. Abdelhafid Dakhia, Tiantian Wang, Huchuan Lu
   Pages 369-381
  26. Huihui Yue, Jichang Guo, Xiangjun Yin
   Pages 382-394
  27. Miao-Miao Lv, Si-Bao Chen, Bin Luo
   Pages 407-418
  28. Jue Wang, Fanfan Ji, Xiao-Tong Yuan
   Pages 419-432
  29. Chaochen Wang, Wenzhong Wang, Chenglong Li, Jin Tang
   Pages 433-445
  30. Shou-Jiu Xiong, Si-Bao Chen, Chris H. Q. Ding, Bin Luo
   Pages 446-459
  31. Xin Sun, Xiaohao Xie, Yingjie Zhang, Jiaming Cui
   Pages 460-472
  32. Suman Xia, Cheng Cheng, Haoyuan Wang, Xuguang Wang
   Pages 473-484
 3. Back Matter
  Pages 495-501

Other volumes

 1. Third Chinese Conference, PRCV 2020, Nanjing, China, October 16–18, 2020, Proceedings, Part I
 2. Third Chinese Conference, PRCV 2020, Nanjing, China, October 16–18, 2020, Proceedings, Part II
 3. Pattern Recognition and Computer Vision
  Third Chinese Conference, PRCV 2020, Nanjing, China, October 16–18, 2020, Proceedings, Part III

About these proceedings

Introduction

The three-volume set LNCS 12305, 12306, and 12307 constitutes the refereed proceedings of the Third Chinese Conference on Pattern Recognition and Computer Vision, PRCV 2020, held virtually in Nanjing, China, in October 2020.

The 158 full papers presented were carefully reviewed and selected from 402 submissions. The papers have been organized in the following topical sections: Part I: Computer Vision and Application, Part II: Pattern Recognition and Application, Part III: Machine Learning.

Keywords

artificial intelligence computer networks computer science computer systems computer vision deep learning education engineering image analysis image processing image segmentation internet learning machine learning mathematics network architecture network protocols neural networks pattern recognition signal processing

Editors and affiliations

 • Yuxin Peng
  • 1
 • Qingshan Liu
  • 2
 • Huchuan Lu
  • 3
 • Zhenan Sun
  • 4
 • Chenglin Liu
  • 5
 • Xilin Chen
  • 6
 • Hongbin Zha
  • 7
 • Jian Yang
  • 8
 1. 1.Peking UniversityBeijingChina
 2. 2.Nanjing University of Information Science and TechnologyNanjingChina
 3. 3.Dalian University of TechnologyDalianChina
 4. 4.Chinese Academy of SciencesBeijingChina
 5. 5.Chinese Academy of SciencesBeijingChina
 6. 6.Institute of Computing TechnologyChinese Academy of SciencesBeijingChina
 7. 7.Peking UniversityBeijingChina
 8. 8.Nanjing University of Science and TechnologyNanjingChina

Bibliographic information