Computer and Computing Technologies in Agriculture II, Volume 2

The Second IFIP International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA2008), October 18-20, 2008, Beijing, China

 • Daoliang Li
 • Chunjiang Zhao
Conference proceedings CCTA 2008

Part of the IFIP Advances in Information and Communication Technology book series (IFIPAICT, volume 294)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-24
 2. Weiying Li, Yan Zhao, Bo Liu, Qiang Li
  Pages 799-803
 3. Xingfa Huang, Guangyong Li, Miao Wang
  Pages 805-815
 4. Qing Wang, Haijian Ye, Yan Wang, Hua Zhang
  Pages 853-860
 5. Yuan Wang, Jingfeng Huang, Xiuzhen Wang, Fumin Wang, Zhanyu Liu, Junfeng Xu
  Pages 861-870
 6. Wanhua Zhao, Jun Zhang, Yiping Tang, Zhengying Wei, Bingheng Lu
  Pages 881-890
 7. Junping Liu, Shouqi Yuan, Hong Li, Xingye Zhu
  Pages 901-908
 8. Xingye Zhu, Shouqi Yuan, Hong Li, Junping Liu
  Pages 909-917
 9. Yong Liang, Pingzeng Liu, Lu Wang, Jiping Liu, Lang Wang, Lei Han et al.
  Pages 927-935
 10. Juhua Luo, Wenjiang Huang, Jihua Wang, Chaoling Wei
  Pages 937-945
 11. Jianhua Xiao, Hongbin Wang, Ru Zhangs, Peixian Luan, Lin Li, Danning Xu
  Pages 947-952
 12. Jianhua Xiao, Hongbin Wang, Ru Zhang, Peixian Luan, Lin Li, Danning Xu
  Pages 953-958

Other volumes

 1. The Second IFIP International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA2008), October 18-20, 2008, Beijing, China
 2. Computer and Computing Technologies in Agriculture II, Volume 2
  The Second IFIP International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA2008), October 18-20, 2008, Beijing, China
 3. The Second IFIP International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA2008), October 18-20, 2008, Beijing, China

About these proceedings

Introduction

International Federation for Information Processing

The IFIP series publishes state-of-the-art results in the sciences and technologies of information and communication. The scope of the series includes: foundations of computer science; software theory and practice; education; computer applications in technology; communication systems; systems modeling and optimization; information systems; computers and society; computer systems technology; security and protection in information processing systems; artificial intelligence; and human-computer interaction. Proceedings and post-proceedings of refereed international conferences in computer science and interdisciplinary fields are featured. These results often precede journal publication and represent the most current research. The principal aim of the IFIP series is to encourage education and the dissemination and exchange of information about all aspects of computing.

For more information about the 300 other books in the IFIP series, please visit www.springer.com.

For more information about IFIP, please visit www.ifip.org.

Keywords

Protection artificial intelligence communication system computer systems information processing modeling optimization

Editors and affiliations

 • Daoliang Li
  • 1
 • Chunjiang Zhao
  • 2
 1. 1.BeijingChina, People's Republic
 2. 2.Information Technology in AgricultureNational Engineering Research Center forBeijingChina, People's Republic

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0211-5
 • Copyright Information Springer Science+Business Media, LLC 2009
 • Publisher Name Springer, Boston, MA
 • eBook Packages Computer Science
 • Print ISBN 978-1-4419-0210-8
 • Online ISBN 978-1-4419-0211-5
 • Series Print ISSN 1868-4238
 • Series Online ISSN 1868-422X
 • About this book