The Semantic Web – ASWC 2006

First Asian Semantic Web Conference, Beijing, China, September 3-7, 2006. Proceedings

 • Riichiro Mizoguchi
 • Zhongzhi Shi
 • Fausto Giunchiglia
Conference proceedings ASWC 2006

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 4185)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Invited Talks

  1. Hai Zhuge, Peng Shi, Yunpeng Xing, Chao He
   Pages 4-23
  2. Enrico Motta, Marta Sabou
   Pages 24-29
 3. Annotation

  1. Mingcai Hong, Jie Tang, Juanzi Li
   Pages 58-64
  2. Hendry Muljadi, Hideaki Takeda, Aman Shakya, Shoko Kawamoto, Satoshi Kobayashi, Asao Fujiyama et al.
   Pages 65-71
 4. Ontology Alignment

  1. Wei Hu, Yuanyuan Zhao, Yuzhong Qu
   Pages 72-83
  2. Miao Xiong, YiFan Chen, Hao Zheng, Yong Yu
   Pages 84-98
  3. Zongjiang Wang, Yinglin Wang, Shensheng Zhang, Ge Shen, Tao Du
   Pages 99-105
  4. Xiang Zhang, Hongda Li, Yuzhong Qu
   Pages 106-112
 5. Document and Recommendation

  1. Guihua Wen, Lijun Jiang, Nigel R. Shadbolt
   Pages 113-125
  2. Jixue Liu, Ho-Hyun Park, Millist Vincent, Chengfei Liu
   Pages 126-132
  3. Shen Yunfei, Qin Zheng, Yuan Kun, Luo Xiaowei
   Pages 133-139
 6. Social Network and RSS

  1. Sebastian Ryszard Kruk, Sławomir Grzonkowski, Adam Gzella, Tomasz Woroniecki, Hee-Chul Choi
   Pages 140-154
  2. Masahiro Hamasaki, Yutaka Matsuo, Keisuke Ishida, Yoshiyuki Nakamura, Takuichi Nishimura, Hideaki Takeda
   Pages 155-161
  3. Tadanobu Furukawa, Tomofumi Matsuzawa, Yutaka Matsuo, Koki Uchiyama, Masayuki Takeda
   Pages 162-168
 7. Ontology Integration and Interoperability 1

  1. Di Wu, Xiyuan Chen, Jian Lin, Miaoliang Zhu
   Pages 179-190

About these proceedings

Keywords

Alignment OWL P2P WWW XML conceptual modeling data engineering data semantics ontology semantic Web services semantic annotation semantic interoperability semantic search semantic web tools

Editors and affiliations

 • Riichiro Mizoguchi
  • 1
 • Zhongzhi Shi
  • 2
 • Fausto Giunchiglia
  • 3
 1. 1.The Institute of Scientific and Industrial ResearchOsaka UniversityIbaraki, OsakaJapan
 2. 2.Key Laboratory of Intelligent Information Processing, Institute of Computing TechnologyChinese Academy of SciencesBeijing 
 3. 3.Information and Communication TechnologyUniversity of TrentoItaly

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/11836025
 • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006
 • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
 • eBook Packages Computer Science
 • Print ISBN 978-3-540-38329-1
 • Online ISBN 978-3-540-38331-4
 • Series Print ISSN 0302-9743
 • Series Online ISSN 1611-3349
 • About this book