Advertisement

Advanced Data Mining and Applications

First International Conference, ADMA 2005, Wuhan, China, July 22-24, 2005. Proceedings

 • Xue Li
 • Shuliang Wang
 • Zhao Yang Dong
Conference proceedings ADMA 2005

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 3584)

Also part of the Lecture Notes in Artificial Intelligence book sub series (LNAI, volume 3584)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Keynote Papers

  1. David L. Olson, Desheng Wu
   Pages 1-9
  2. Deyi Li, Guisheng Chen, Baohua Cao
   Pages 10-12
  3. Chengqi Zhang, Shichao Zhang
   Pages 13-13
  4. Osmar R. Zaïane
   Pages 14-18
 3. Invited Papers

  1. Wei Wang, Diep Bich Do, Xuemin Lin
   Pages 19-30
  2. Yanchun Zhang, Guandong Xu, Xiaofang Zhou
   Pages 31-42
 4. Association Rules

  1. Qiang Tong, Baoping Yan, Yuanchun Zhou
   Pages 43-50
  2. Yang Bo He, Zhi Geng, Xun Liang
   Pages 51-58
  3. Siti Hairulnita Selamat, Mustafa Mat Deris, Rabiei Mamat, Zuriana Abu Bakar
   Pages 59-66
  4. Mohammad El-Hajj, Osmar R. Zaïane
   Pages 67-74
  5. Kesaraporn Techapichetvanich, Amitava Datta
   Pages 88-95
  6. Ping Guo, Yang Zhou, Jun Zhuang, Ting Chen, Yan-Rong Kang
   Pages 96-107
 5. Classification

  1. Gonzalo Ramos-Jiménez, José del Campo-Ávila, Rafael Morales-Bueno
   Pages 108-117
  2. Zhigang Liu, Wenzhong Shi, Deren Li, Qianqing Qin
   Pages 118-129
  3. Jian Chen, Jian Yin, Jin Huang
   Pages 130-140
  4. Xiaohua Sun, Fansheng Kong, Xiaobing Yang, Song Ye
   Pages 149-156
  5. YuBo Yuan, TingZhu Huang
   Pages 157-164
  6. Renpu Li, Dao Huang
   Pages 165-174
  7. Liangxiao Jiang, Harry Zhang, Jiang Su
   Pages 175-185
  8. Liangxiao Jiang, Harry Zhang, Zhihua Cai, Jiang Su
   Pages 186-194
 6. Clustering

 7. Novel Algorithms

  1. Haoran Zhang, Xiaodong Wang, Changjiang Zhang, Xiuling Xu
   Pages 256-266
  2. Degang Chen, Qiang He, Xizhao Wang
   Pages 267-275
  3. Yanbing Liu, Hong Tang, Menghao Wang, Shixin Sun
   Pages 276-283
  4. Weijin Jiang, Yusheng Xu, Yuhui Xu
   Pages 284-291
  5. Yan Xing, Michael G. Madden, Jim Duggan, Gerard J. Lyons
   Pages 292-299
  6. Yu Zhao, Bing Li, Xiu Li, Wenhuang Liu, Shouju Ren
   Pages 300-306
  7. Xiaoyan Liu, Huaiqing Wang, Dongming Xu
   Pages 307-314
  8. Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz
   Pages 315-322
  9. Chuanhuan Yin, Shengfeng Tian, Shaomin Mu
   Pages 323-330
  10. Yugang Tian, Peijun Shi, Xinzhou Wang, Kun Qin
   Pages 331-338
 8. Text Mining

  1. Zhi-Hong Deng, Shi-Wei Tang
   Pages 339-346
  2. Xiao-Yun Chen, Yi Chen, Rong-Lu Li, Yun-Fa Hu
   Pages 355-363
  3. Xiaochun Huang, Jian Chen, Puliu Yan, Xin Luo
   Pages 364-369
  4. M. Degemmis, P. Lops, S. Ferilli, N. Di Mauro, T. M. A. Basile, G. Semeraro
   Pages 370-381
 9. Multimedia Mining

  1. Cheng Zeng, JiaHeng Cao, Ying Fang, Pei Du
   Pages 382-390
  2. Jianguo Tang, Wenyin Zhang, Chao Li
   Pages 391-399
  3. Fuyuan Peng, Yan Tian, Xi Yu, Guohua Xu, Qian Xia
   Pages 400-406
  4. Zhong Qu, Junhao Wen, Dan Yang, Ling Xu, Yu Wu
   Pages 407-414

About these proceedings

Keywords

Fuzzy Pattern Mining Radiologieinformationssystem Web Mining algorithms architecture benchmarking data mining data mining visualization graph mining high performance mining algorithms machine learning market analysis minin modeling

Editors and affiliations

 • Xue Li
  • 1
 • Shuliang Wang
  • 2
 • Zhao Yang Dong
  • 3
 1. 1.School of Information Technology and Electrical EngineeringThe University of QueenslandBrisbaneAustralia
 2. 2.The State Key Laboratory for Information Engineering in Surveying, Mapping and Remote SensingWuhan UniversityWuhanChina
 3. 3.School of ITEEThe Univ of Queensland, St. LuciaAustralia

Bibliographic information