Advertisement

Natural Language Processing – IJCNLP 2004

First International Joint Conference, Hainan Island, China, March 22-24, 2004, Revised Selected Papers

 • Keh-Yih Su
 • Jun’ichi Tsujii
 • Jong-Hyeok Lee
 • Oi Yee Kwong
Conference proceedings IJCNLP 2004

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 3248)

Also part of the Lecture Notes in Artificial Intelligence book sub series (LNAI, volume 3248)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Dialogue and Discourse

 3. FSA, Parsing Algorithms

  1. Jong-Bok Kim, Jaehyung Yang
   Pages 42-51
  2. Yoshimasa Tsuruoka, Jun’ichi Tsujii
   Pages 52-60
 4. Information Extraction and Question Answering

  1. Yi Chang, Hongbo Xu, Shuo Bai
   Pages 71-80
  2. Yongping Du, Xuanjing Huang, Xin Li, Lide Wu
   Pages 81-89
  3. Honglei Guo, Jianmin Jiang, Gang Hu, Tong Zhang
   Pages 90-99
 5. Information Retrieval

  1. Paulo Cheong, Dawei Song, Peter Bruza, Kam-Fai Wong
   Pages 100-109
  2. Wei Gao, Kam-Fai Wong, Wai Lam
   Pages 110-119
  3. Qianli Jin, Jun Zhao, Bo Xu
   Pages 120-129
  4. Lan You, Yongping Du, Jiayin Ge, Xuanjing Huang, Lide Wu
   Pages 139-148
  5. Min Zhang, Chuan Lin, Shaoping Ma
   Pages 149-157
 6. Lexical Semantics, Ontology and Linguistic Resources

  1. Francis Bond, Sanae Fujita, Chikara Hashimoto, Kaname Kasahara, Shigeko Nariyama, Eric Nichols et al.
   Pages 158-167
  2. Jan Cuřín, Martin Čmejrek, Jiří Havelka, Vladislav Kuboň
   Pages 168-176
  3. Tadashi Kumano, Hideki Kashioka, Hideki Tanaka, Takahiro Fukusima
   Pages 177-186
  4. Minhua Ma, Paul Mc Kevitt
   Pages 187-196
  5. Takashi Ninomiya, Jun’ichi Tsujii, Yusuke Miyao
   Pages 197-205
 7. Machine Translation and Multilinguality

  1. Eiji Aramaki, Sadao Kurohashi, Hideki Kashioka, Hideki Tanaka
   Pages 206-215
  2. Slaven Bilac, Hozumi Tanaka
   Pages 216-223
  3. Thomas C. Chuang, Jian-Cheng Wu, Tracy Lin, Wen-Chie Shei, Jason S. Chang
   Pages 224-232
  4. Yuan Ding, Martha Palmer
   Pages 233-243
  5. Raghavendra Udupa U., Tanveer A. Faruquie
   Pages 254-262
 8. NLP Software and Application

  1. Wan-Chen Chen, Ching-Tang Hsieh, Eugene Lai
   Pages 263-271
  2. Minghui Dong, Kim-Teng Lua, Jun Xu
   Pages 272-279
  3. Mi-young Kang, Sung-ja Choi, Ae-sun Yoon, Hyuk-chul Kwon
   Pages 290-298
  4. Stefan Klatt, Bernd Bohnet
   Pages 299-309
  5. Chul Su Lim, Kong Joo Lee, Gil Chang Kim
   Pages 310-319
  6. Xueqiang Lü, Le Zhang, Junfeng Hu
   Pages 320-327
  7. Sachie Tajima, Hidetsugu Nanba, Manabu Okumura
   Pages 328-337
 9. Semantic Disambiguation

  1. You-Jin Chung, Kyonghi Moon, Jong-Hyeok Lee
   Pages 348-357
  2. In-Su Kang, Seung-Hoon Na, Jong-Hyeok Lee
   Pages 358-366
  3. Kiyoaki Shirai, Takayuki Tamagaki
   Pages 377-385
  4. Xiaojie Wang, Yuji Matsumoto
   Pages 386-395
 10. Statistical Models and Machine Learning for NLP

  1. Jianfeng Gao, Hisami Suzuki
   Pages 396-405
  2. Jin-Dong Kim, Jun’ichi Tsujii
   Pages 406-415
  3. Dan Shen, Jie Zhang, Jian Su, Guodong Zhou, Chew-Lim Tan
   Pages 436-445
  4. Libin Shen, Aravind K. Joshi
   Pages 446-455
  5. Benjamin K. Tsou, Tom B. Y. Lai, Ka-po Chow
   Pages 466-475

About these proceedings

Keywords

Syntax algorithms bioinformatics machine learning machine translation morphology natural language natural language processing ontology semantics text mining

Editors and affiliations

 • Keh-Yih Su
  • 1
 • Jun’ichi Tsujii
  • 2
 • Jong-Hyeok Lee
  • 3
 • Oi Yee Kwong
  • 4
 1. 1.Behavior Design CorporationIV Science-Based Industrial Park HsinchuTaiwan
 2. 2.University of Tokyo, Hongo 7-3-1, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, JST CRESTSaitama 
 3. 3.Pohang University of Science and Technology (POSTECH), AITrcRepublic of Korea
 4. 4.Language Information Sciences Research CentreCity University of Hong KongKowloonHong Kong

Bibliographic information