Advertisement

Data Science

6th International Conference of Pioneering Computer Scientists, Engineers and Educators, ICPCSEE 2020, Taiyuan, China, September 18-21, 2020, Proceedings, Part II

 • Pinle Qin
 • Hongzhi Wang
 • Guanglu Sun
 • Zeguang Lu
Conference proceedings ICPCSEE 2020
 • 11k Downloads

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 1258)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xxv
 2. Natural Language Processing

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Leipeng Wang, Yuan Rao, Qinyu Bian, Shuo Wang
   Pages 3-20
  3. Xinxing Ma, Jinghua Zhu, Shuo Zhang, Yingli Zhong
   Pages 21-35
  4. Chenbo Yue, Jinghua Zhu, Shuo Zhang, Xinxing Ma
   Pages 62-76
  5. Zhanghui Wang, Le Sun, Xiaoguang Li, Linteng Wang
   Pages 90-100
  6. Chundong She, Huanying You, Changhai Lin, Shaohua Liu, Boxiang Liang, Juan Jia et al.
   Pages 101-112
 3. Security

  1. Front Matter
   Pages 127-127
  2. Chunyan Peng, Xiujuan Du
   Pages 129-137
  3. Zhengguang Shi, Fan Huang, Mengce Zheng, Wenlong Cao, Ruizhe Gu, Honggang Hu et al.
   Pages 138-150
  4. Jishun Liu, Yan Zhang, Zhengda Zhou, Huabin Tang
   Pages 167-175
  5. Haihao Yu, Chengzhe Huang, Leilei Kong, Xu Sun, Haoliang Qi, Zhongyuan Han
   Pages 176-181
 4. Algorithm

  1. Front Matter
   Pages 183-183
  2. Jiuyuan Huo, Xuan Qin, Hamzah Murad Mohammed Al-Neshmi, Lin Mu, Tao Ju
   Pages 216-233
 5. Application

  1. Front Matter
   Pages 235-235
  2. Yi Liu, Qi Chang, Qinghai Gan, Guili Huang, Dehong Chen, Lin Li
   Pages 237-245
  3. Xianmin Lin, Shengwang Peng, Zhiqi Ma, Xiaoyi Zhou, Aihua Zheng
   Pages 246-257
  4. Leiming Ren, Shimin Shan, Xiujuan Xu, Yu Liu
   Pages 258-273
  5. Xiujuan Xu, Lu Xu, Yulin Bai, Zhenzhen Xu, Xiaowei Zhao, Yu Liu
   Pages 274-289
  6. Chunqi Qi, Yue Wang, Wenjun Wu, Xiuli Wang
   Pages 329-343
  7. Maochuan Wu, Junyu Lin, Shouchuang Shi, Long Ren, Zhiwen Wang
   Pages 369-383
  8. Zongran Dong, Xuanyi Bian, Song Yang
   Pages 384-392
  9. Yan Li, Zequn Li, Fengting Yan, Yu Wei, Linghong Kong, Zhicai Shi et al.
   Pages 393-408
  10. Wei Cui, Wujing Li, Cong Wang, Nan Yang, Yunlong Zhu, Xin Bai et al.
   Pages 423-435
  11. Ke Wang, Weishan Huang, Yan Chen, Ningjiang Chen, Ziqi He
   Pages 445-457
  12. Yuanhui Li, Haiyun Han
   Pages 458-466
  13. Guangqian Kong, Huan Tian, Yun Wu, Qiang Wei
   Pages 506-520
  14. Bing Chen, Xiuli Wang, Yue Wang, Weiyu Guo
   Pages 521-539
 6. Education

Other volumes

 1. 6th International Conference of Pioneering Computer Scientists, Engineers and Educators, ICPCSEE 2020, Taiyuan, China, September 18-21, 2020, Proceedings, Part I
 2. Data Science
  6th International Conference of Pioneering Computer Scientists, Engineers and Educators, ICPCSEE 2020, Taiyuan, China, September 18-21, 2020, Proceedings, Part II

About these proceedings

Introduction

This two volume set (CCIS 1257 and 1258) constitutes the refereed proceedings of the 6th International Conference of Pioneering Computer Scientists, Engineers and Educators, ICPCSEE 2020 held in Taiyuan, China, in September 2020.

The 98 papers presented in these two volumes were carefully reviewed and selected from 392 submissions. The papers are organized in topical sections: database, machine learning, network, graphic images, system, natural language processing, security, algorithm, application, and education.


Keywords

artificial intelligence communication systems computer hardware computer networks computer security computer systems computer vision correlation analysis data mining databases image analysis image processing information retrieval machine learning network protocols neural networks signal processing software engineering telecommunication systems wireless telecommunication systems

Editors and affiliations

 • Pinle Qin
  • 1
 • Hongzhi Wang
  • 2
 • Guanglu Sun
  • 3
 • Zeguang Lu
  • 4
 1. 1.North University of ChinaTaiyuanChina
 2. 2.Harbin Institute of TechnologyHarbinChina
 3. 3.Harbin University of Science and TechnologyHarbinChina
 4. 4.National Academy of Guo Ding Institute of Data ScienceBeijingChina

Bibliographic information