Advertisement

© 2020

Bio-inspired Computing: Theories and Applications

14th International Conference, BIC-TA 2019, Zhengzhou, China, November 22–25, 2019, Revised Selected Papers, Part I

 • Linqiang Pan
 • Jing Liang
 • Boyang Qu
Conference proceedings BIC-TA 2019

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 1159)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xxiv
 2. Evolutionary Computation and Swarm Intelligence

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Dongping Qiao, Wentong Bai, Kanghong Wang, Yajing Wang
   Pages 3-14
  3. Deming Peng, Yiqiao Cai, Shunkai Fu, Wei Luo
   Pages 15-26
  4. Jia-hui Luo, Ren-ren Zhang, Jin-ta Weng, Jing Gao, Ying Gao
   Pages 27-41
  5. Sizhi Qiu, Bo Hu, Yongbin Quan, Xiaoxin Jian, Haibin Ouyang
   Pages 88-97
  6. Yan Xu, LianBo Ma, Mingli Shi
   Pages 98-108
  7. Jian Chen, Xiaoliang Ma, Yiwen Sun, Zexuan Zhu
   Pages 109-123
  8. Ruozhen Zheng, Zhiqin Feng, Jiaqi Shi, Shukun Jiang, Lijing Tan
   Pages 124-134
  9. Jinlei Wang, Xiaoyan Sun, Dunwei Gong, Lin Zhao, Yongli Wang, Changhe Du
   Pages 147-163
  10. Xue Gu, Ziyao Meng, Yanchun Liang, Dong Xu, Han Huang, Xiaosong Han et al.
   Pages 193-208

Other volumes

 1. Bio-inspired Computing: Theories and Applications
  14th International Conference, BIC-TA 2019, Zhengzhou, China, November 22–25, 2019, Revised Selected Papers, Part I
 2. 14th International Conference, BIC-TA 2019, Zhengzhou, China, November 22–25, 2019, Revised Selected Papers, Part II

About these proceedings

Introduction

​This two-volume set (CCIS 1159 and CCIS 1160) constitutes the proceedings of the 14th International Conference on Bio-inspired Computing: Theories and Applications, BIC-TA 2019, held in Zhengzhou, China, in November 2019.

The 121 full papers presented in both volumes were selected from 197 submissions. The papers are organized according to the topical headings: evolutionary computation and swarm intelligence; ​bioinformatics and systems biology; complex networks; DNA and molecular computing; neural networks and articial intelligence.

Keywords

adaptive algorithms artificial intelligence computer hardware computer networks computer systems correlation analysis differential evolution evolutionary algorithms genetic algorithms machine learning multi-objective optimisation multi-objective optimization problem network protocols optimization optimization problems particle swarm optimization (pso) signal processing swarm intelligence

Editors and affiliations

 1. 1.Huazhong University of Science and TechnologyWuhanChina
 2. 2.Zhengzhou UniversityZhengzhouChina
 3. 3.Zhongyuan University of TechnologyZhengzhouChina

Bibliographic information