Advertisement

Proceedings of the 11th International Symposium on Heating, Ventilation and Air Conditioning (ISHVAC 2019)

Volume I: Indoor and Outdoor Environment

 • Zhaojun Wang
 • Yingxin Zhu
 • Fang Wang
 • Peng Wang
 • Chao Shen
 • Jing Liu
Conference proceedings ISHVAC 2019

Part of the Environmental Science and Engineering book series (ESE)

Also part of the Environmental Engineering book sub series (ENVENG)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xxviii
 2. Xinyue Mao, Bin Zhou, Lan Zhu, Min Hou, Huifang Liu, Kun Liu
  Pages 29-36
 3. Daocong Qin, Jie Hu, Bing Guo, Xiaokai Chen
  Pages 57-65
 4. Yiwen Zhang, Kai Zhang, Jinxiang Liu, Fei Li, Jun Bao
  Pages 77-85
 5. Yunxia Qu, Yingbo Ji, Yuanzheng Jiang, Zongluo Zhang
  Pages 121-130
 6. Hui Zhu, Hanqing Wang, Hua Su, Zijian Xiao, Xiaogen Kuang, Jinping Zhao
  Pages 131-139
 7. Huifen Zou, Yixin Ma, Zongkun Li
  Pages 141-151
 8. Ziguang Chen, Chao Chen, Guoqing Cao, Zixi Li, Yan Wu, Guanpeng Cao et al.
  Pages 153-161
 9. Qiwen Jiang, Jialin Hou, Jialu Liu, Yukun Fu, Yanhua Liu
  Pages 181-190
 10. Xiaoping Yu, Xiaolin Wu, Xue Huang, Guobing Shi
  Pages 221-227
 11. Jiamin Lu, Nianping Li, Yingdong He, Yangli Han, Xuemiao Fang, Linxuan Zhou
  Pages 269-277
 12. Lulu Xia, Li Lan, Jieyu Tang
  Pages 311-319
 13. Pei Peng, Guangcai Gong, Riming Liu, Jie Han, Yongchao Liu, Junwei Liu
  Pages 321-329
 14. Pei Wang, Yaping Zhang, Yongxin Guo, Yao Chen
  Pages 331-338
 15. Jie Han, Wenheng Zheng, Rong Hu, Zhihong Yang, Guoqiang Zhang, Per Heiselberg et al.
  Pages 339-349
 16. Chao Huan, Fenghao Wang, Shuaishuai Gao, Lang Liu, Bo Zhang, Pengfei Tao
  Pages 351-361
 17. Xuemiao Fang, Nianping Li, Zhaoxin Wei, Xiaohang Shen, Haijiao Cui
  Pages 373-383
 18. Minglin Zheng, Zhenyuan Dong, Qianjia Xie, Xinyi Wu, Zexi Lin, Ziyi Zhang et al.
  Pages 385-393
 19. Maohui Luo, Hui Zhang, Edward Arens, Zhe Wang
  Pages 411-419
 20. Xiaocheng Song, Jing Liu, Yu Zhao, Jie Gao
  Pages 451-459

Other volumes

 1. Proceedings of the 11th International Symposium on Heating, Ventilation and Air Conditioning (ISHVAC 2019)
  Volume I: Indoor and Outdoor Environment
 2. Volume II: Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration System
 3. Volume III: Buildings and Energy

About these proceedings

Introduction

This book presents selected papers from the 11th International Symposium on Heating, Ventilation and Air Conditioning (ISHVAC 2019), with a focus on HVAC techniques for improving indoor environment quality and the energy efficiency of heating and cooling systems. Presenting inspiration for implementing more efficient and safer HVAC systems, the book is a valuable resource for academic researchers, engineers in industry, and government regulators.

Keywords

Thermal environment Thermal comfort Indoor air quality Healthy buildings Energy efficiency HVAC systems operation and control Building energy and simulation Building physics District energy system Renewable energy Conference Proceedings

Editors and affiliations

 • Zhaojun Wang
  • 1
 • Yingxin Zhu
  • 2
 • Fang Wang
  • 3
 • Peng Wang
  • 4
 • Chao Shen
  • 5
 • Jing Liu
  • 6
 1. 1.Department of Building Thermal Engineering, School of ArchitectureHarbin Institute of TechnologyHarbinChina
 2. 2.Department of Building Science, School of ArchitectureTsinghua UniversityBeijingChina
 3. 3.Department of Building Thermal Engineering, School of ArchitectureHarbin Institute of TechnologyHarbinChina
 4. 4.Department of Building Thermal Engineering, School of ArchitectureHarbin Institute of TechnologyHarbinChina
 5. 5.Department of Building Thermal Engineering, School of ArchitectureHarbin Institute of TechnologyHarbinChina
 6. 6.Department of Building Thermal Engineering, School of ArchitectureHarbin Institute of TechnologyHarbinChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-981-13-9520-8
 • Copyright Information Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2020
 • Publisher Name Springer, Singapore
 • eBook Packages Earth and Environmental Science
 • Print ISBN 978-981-13-9519-2
 • Online ISBN 978-981-13-9520-8
 • Series Print ISSN 1863-5520
 • Series Online ISSN 1863-5539
 • Buy this book on publisher's site