Advertisement

China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2019 Proceedings

Volume II

 • Jiadong Sun
 • Changfeng Yang
 • Yuanxi Yang
Conference proceedings CSNC 2019

Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 563)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xxiv
 2. Satellite Orbit and System Error Processing

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Nan Ye, Haiyue Li, Wendong Zhong, Yufan He, Yu Ren
   Pages 3-15
  3. Bingbing Duan, Urs Hugentobler
   Pages 16-23
  4. Yize Zhang, Nobuaki Kubo, Junping Chen, Hu Wang, Jiexian Wang
   Pages 39-48
  5. Liqian Zhao, Xiaogong Hu, Shanshi Zhou, Chengpan Tang, Yufei Yang
   Pages 71-80
  6. Yangyang Liu, Baoqi Sun, Xuhai Yang, Meifang Wu, Yuanxin Wang, Ke Su et al.
   Pages 81-91
  7. Zhiqiao Chang, Xiaogong Hu, Rui Guo, Hui Ren, Li Ma, Chengpan Tang et al.
   Pages 92-101
 3. Spatial Frames and Precise Positioning

  1. Front Matter
   Pages 115-115
  2. Guoqiang Jiao, Shuli Song, Ke Su, Weili Zhou
   Pages 117-130
  3. Shun Yu, Fujian Ma, Wei Wang, Renpan Wu, Qi Zeng
   Pages 131-139
  4. Lin Han, Yansong Meng, Lang Bian
   Pages 140-150
  5. Jianjian Jin, Chengfa Gao, Ruicheng Zhang, Bo Chen
   Pages 151-161
  6. Lilu Cui, Jiangyu Qian, Zhengbo Zou, Xiaolong Wang, Shi Du
   Pages 162-173
 4. Satellite Navigation Augmentation Technology

  1. Front Matter
   Pages 185-185
  2. Wenying Lei, Wenshan Liu, Hong Han, Fei Ling, Yansong Meng
   Pages 187-195
  3. Dun Liu, Chao Han, Ruimin Jin, Weimin Zhen
   Pages 196-206
  4. Shanshan Chen, Biao Jin, Dongjun Li, Pengcheng Qu
   Pages 228-237
  5. Xinyi Wang, Shuguo Pan, Yue Zhao, Yan Xia
   Pages 254-265
  6. Yaqi Peng, Chengdong Xu, Fei Niu, Yiwen Wang
   Pages 266-274
  7. Xi Gao, Chao Sun, Hongbo Zhao, Wenquan Feng, Zebin Sun
   Pages 286-297
  8. Lei Wang, Ruizhi Chen, Beizhen Xu, Xinxin Zhang, Tao Li, Cailun Wu
   Pages 298-310
 5. Test and Assessment Technology

  1. Front Matter
   Pages 311-311
  2. Gaobo Liang, Lin Li, Xiangyu Yuan, Xiaohang Zhang, Peiwei Xu
   Pages 313-324
  3. Teng Peng, Dangwei Wang, Xiaolin Jia, Yuanzheng Ma
   Pages 325-336
  4. Tao Yan, Ying Wang, Guoyong Wang, Bo Qu, Wenying Lei, Yansong Meng
   Pages 337-346
  5. Haichun Wang, Xialin Jia, Liang Zhang
   Pages 347-354
  6. Guang Sun, Lirong Shen, Xiangyu Zhu, Xiaolin Jia, Xiaogang Liu, Meijun Guo et al.
   Pages 355-367
  7. Bo Zhang, Fuping Sun, Xiaolin Jia, Hailiang Dai, Kai Xiao
   Pages 368-375
  8. Xiang Yao, Mingjian Chen, Jianguang Wang, Rui Chen
   Pages 376-388
  9. Ding Li, Xue Cheng, Xiaolin Jia, Wuzhao Yang
   Pages 389-399
  10. Zhenlong Fang, Wenfeng Nie, Tianhe Xu, Zhizhao Liu, Shiwei Yu
   Pages 400-411
  11. Zongpeng Pan, Hongzhou Chai, Rui Wang, Chunhe Liu, Mingchen Shi, Wenlong Qi
   Pages 422-434
 6. User Terminal Technology

  1. Front Matter
   Pages 435-435
  2. Aogen Dong, Ying Xu, Wenbo Wang, Yuwei Shi, Zhihui Song, Shiyang Yuan
   Pages 437-449
  3. Mouyan Wu, Lin Zhao, Jicheng Ding, Yingyao Kang, Zhibin Luo
   Pages 463-476
 7. PNT System and Multi-source Fusion Navigation

  1. Front Matter
   Pages 477-477
  2. Yingcai Kuang, Zhiping Lǚ, Junting Wang, Fangchao Wang
   Pages 479-489
  3. Zeliang Zhang, Zebo Zhou, Shuang Du, Changgan Xiang, Changhong Kuang
   Pages 490-502

Other volumes

 1. Volume I
 2. China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2019 Proceedings
  Volume II

About these proceedings

Introduction

China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2019 Proceedings presents selected research papers from CSNC2019 held during 22nd-25th May in Beijing, China. These papers discuss the technologies and applications of the Global Navigation Satellite System (GNSS), and the latest progress made in the China BeiDou System (BDS) especially. They are divided into 12 topics to match the corresponding sessions in CSNC2019, which broadly covered key topics in GNSS. Readers can learn about the BDS and keep abreast of the latest advances in GNSS techniques and applications.

Keywords

CSNC2019 Satellite Navigation BDS GNSS Beidou System

Editors and affiliations

 • Jiadong Sun
  • 1
 • Changfeng Yang
  • 2
 • Yuanxi Yang
  • 3
 1. 1.China Aerospace Science and Technology CorporationChinese Academy of SciencesBeijingChina
 2. 2.China Satellite Navigation Engineering CenterBeijingChina
 3. 3.State Key Laboratory of Geo-information EngineeringXi'an Research Institute of Surveying and MappingXi'anChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-981-13-7759-4
 • Copyright Information Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2019
 • Publisher Name Springer, Singapore
 • eBook Packages Engineering Engineering (R0)
 • Print ISBN 978-981-13-7758-7
 • Online ISBN 978-981-13-7759-4
 • Series Print ISSN 1876-1100
 • Series Online ISSN 1876-1119
 • Buy this book on publisher's site