Advertisement

Advances in Graphic Communication, Printing and Packaging

Proceedings of 2018 9th China Academic Conference on Printing and Packaging

 • Pengfei Zhao
 • Yun Ouyang
 • Min Xu
 • Li Yang
 • Yuhui Ren

Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (volume 543)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xxix
 2. Color Science and Technology

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Yuzhao Wang, Xi Lv, Ming Ronnier Luo
   Pages 3-8
  3. Zheng Huang, Hongyu Lin, Bisheng Wu, Weiming Wang, Qiang Liu
   Pages 9-15
  4. Ruili He, Min Huang, Chunli Guo, Yonghui Xi, Yu Liu
   Pages 16-22
  5. Qianwen Chen, Lu Feng, Yalin Li, Shengyan Cai
   Pages 23-30
  6. Haiwen Wang, Jie Li, Xiaoxia Wan, Ling Lu, Pengfei Wang, Yongwei Wang
   Pages 31-36
  7. Siwei Lu, Qiang Wang, Ping Yang, Weiyan Zhang
   Pages 37-43
  8. Shengwei Yang, Xiangyang Xu, Lingjun Kong
   Pages 50-56
  9. Dongwen Tian, Zhonghua Yu, Jinghuan Ge
   Pages 66-71
  10. Yonghui Xi, Min Huang, Ruili He, Chunli Guo, Ning Ding
   Pages 80-86
  11. Ting Xu, Guihua Cui, Lan Jiang, Ming Ronnier Luo, Fereshteh Mirjalili, Jan Morovic
   Pages 87-92
  12. Weiming Wang, Shuai Gao, Hongyu Lin, Ying Liu, Qiang Liu
   Pages 93-101
  13. Chunli Guo, Xiaoyan Zuo, Yu Liu, Ruili He, Yonghui Xi, Min Huang
   Pages 102-107
  14. Mingming Cui, Xiaozhou Li, Guangyuan Wu, Qian Cao
   Pages 108-113
  15. Ping Yang, Zizhao Wu, Yong Wang, Siwei Lu, Weiyan Zhang, Qiang Wang
   Pages 114-119
  16. Ge Yang, Zhenxin Guo, Zengqi Bao, Jiawei Zhao, Dongsheng Jiang, Liang Yan
   Pages 150-156
  17. Lan Jiang, Guihua Cui, Ting Xu
   Pages 170-177
 3. Image Processing Technology

  1. Front Matter
   Pages 185-185
  2. Yijing Xun, Zhijiang Li, Xiaolu Zhong, Sheng Li, Jiawang Su, Ke Zhang
   Pages 187-196
  3. Zhenhua Pan, Jinhua Xiao, Liying Sun, Yehong Chen
   Pages 197-205
  4. Xiaochun Li, Yuanyuan Zhang, Ming Zhu
   Pages 206-210
  5. Qichuang Zeng, Quanxiang Liu
   Pages 211-219
  6. Ming Zhu, Bowei Liu, Mengfei Wang, Yu Lu
   Pages 220-226
  7. Minghua Fan, Zhijiang Li, Jiaxian Long
   Pages 227-232
  8. Chen Shao, Qiang Wang, Shi Li
   Pages 233-240
  9. Zhenshan Tan, Zhijiang Li, Yanhao Li, Liqin Cao
   Pages 241-249
  10. Jing Geng, Congjun Cao, Yonghong Qi
   Pages 250-257
  11. Zhongmin Jiang, Yingmei Zhou
   Pages 258-265
  12. Yaojian Hu, Liyu Liao, Zhaohui Yu, Yunfei Zhong
   Pages 273-283
  13. Yuliya Kim, Qiang Wang, Jing Cao
   Pages 284-289
  14. Liqin Cao, Yongxing Shang, Jianjun Zhao, Zhijiang Li
   Pages 290-300
  15. Zhuoran Zhang, Qiang Wang, Weiyan Zhang
   Pages 301-308
  16. Jing Geng, Congjun Cao, Yonghong Qi
   Pages 309-317
  17. Shiwei Liu, Junfeng Li, Quanhui Tian, Ming Zhu
   Pages 318-324
 4. Digital Media Technology

  1. Front Matter
   Pages 333-333
  2. Yongxing Shang, Zhijiang Li, Liqin Cao, Tian Song
   Pages 343-351

About these proceedings

Editors and affiliations

 • Pengfei Zhao
  • 1
 • Yun Ouyang
  • 2
 • Min Xu
  • 3
 • Li Yang
  • 4
 • Yuhui Ren
  • 5
 1. 1.China Academy of Printing TechnologyBeijingChina
 2. 2.China Academy of Printing TechnologyBeijingChina
 3. 3.China Academy of Printing TechnologyBeijingChina
 4. 4.China Academy of Printing TechnologyBeijingChina
 5. 5.China Academy of Printing TechnologyBeijingChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-981-13-3663-8
 • Copyright Information Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2019
 • Publisher Name Springer, Singapore
 • Print ISBN 978-981-13-3662-1
 • Online ISBN 978-981-13-3663-8
 • Series Print ISSN 1876-1100
 • Series Online ISSN 1876-1119
 • Buy this book on publisher's site