Advertisement

Computer Supported Cooperative Work and Social Computing

13th CCF Conference, ChineseCSCW 2018, Guilin, China, August 18–19, 2018, Revised Selected Papers

 • Yuqing Sun
 • Tun Lu
 • Xiaolan Xie
 • Liping Gao
 • Hongfei Fan
Conference proceedings ChineseCSCW 2018

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 917)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XV
 2. Collaborative Models, Approaches, Algorithms, and Systems

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Dan Wang, Sizheng Zhu, Liping Gao, Shanshan Wang, Xiaofang Xu, Changqing Tao
   Pages 20-31
  3. Fangyu Yu, Beisi Zhou, Tun Lu, Ning Gu
   Pages 32-49
  4. Wei-Jin Jiang, Jia-Hui Chen, Yu-Hui Xu, Yang Wang
   Pages 50-65
  5. Lichun Yuan, Siqi Chen, Zili Zhang
   Pages 66-76
  6. Chunyan An, Jian-tao Zhou, Zefeng Mou
   Pages 100-114
  7. Jing Chen, Zhigang Chen, Dianjie Lu, Chen Lyu, Guijuan Zhang, Xiangwei Zheng et al.
   Pages 115-128
  8. Hengzhou Ye, Taoshen Li
   Pages 146-162
  9. Liangxiong Wei, Weijie Sun, Haixiang Chen, Ping Yuan, Feng Yin, Qian Luo et al.
   Pages 163-175
  10. Cheng Zhang, Chunhe Xia, Haiquan Wang
   Pages 228-238
 3. Social Computing

  1. Front Matter
   Pages 239-239
  2. Ziyu Guo, Shijun Liu, Yafang Wang, Liqiang Wang, Li Pan, Lei Wu
   Pages 241-256
  3. Guang-peng Liu, Hong Liu, Liang Li
   Pages 257-271
  4. Bingjie Xiang, Kun Guo, Zhanghui Liu, Qinwu Liao
   Pages 285-300
  5. Zihan Ban, Jiafei Yan, Hailong Sun
   Pages 301-315
  6. Xianqing Wang, Meihua Zhao, Changqin Huang, Jia Zhu, Yong Tang
   Pages 316-330
  7. Qingyuan Gong, Yang Chen, Xinlei He, Fei Li, Yu Xiao, Pan Hui et al.
   Pages 331-341
  8. Zechuan Chen, Shaohua Teng, Wei Zhang, Huan Tang, Zhenhua Zhang, Junping He et al.
   Pages 342-355
 4. Data Analysis and Machine Learning for CSCW and Social Computing

  1. Front Matter
   Pages 357-357
  2. Wenan Tan, Xi Fang, Lu Zhao, Anqiong Tang
   Pages 359-370
  3. Saihua Cai, Ruizhi Sun, Jiayao Li, Chao Deng, Sicong Li
   Pages 371-385
  4. Yun Jiang, Wei He, Lizhen Cui, Qian Yang, Zhaohui Peng
   Pages 386-397
  5. Yonghui Dai, Junjie Chen, Haijian Chen, Shengqi Lu, Ye Fu, Weihui Dai
   Pages 398-409
  6. Zhenqiang Sun, Jia Zhang, Zhiming Luo, Donglin Cao, Shaozi Li
   Pages 424-437
  7. Yiming Tang, Xianghui Hu, Fuji Ren, Xiaocheng Song, Xi Wu
   Pages 438-453
  8. Shengxiang Gao, Haodong Zhu, Zhuo Wang, Zhengtao Yu, Xiaohan Wang
   Pages 454-465
 5. Short Papers

  1. Front Matter
   Pages 467-467
  2. Peiying Shi, Xiangwei Zheng, Ping Du, Feng Yuan
   Pages 478-486
  3. Xiaoshan He, Kun Guo, Qinwu Liao, Qiaoling Yan
   Pages 487-497
  4. Ronghua Lin, Chengzhou Fu, Chengjie Mao, Jingmin Wei, Jianguo Li
   Pages 507-516
  5. Hao Wang, Haixiang Chen, Ping Yuan, Feng Yin, Qian Luo, Liangyin Chen
   Pages 527-535
  6. Haijie Zhang, Nan Zeng, Hu Song, Menghan Xu, Huiyu Wang, Bo Yang et al.
   Pages 536-545
  7. Weiwei Cai, Agustina Ng, Chengzheng Sun
   Pages 567-573
  8. Wei He, Lizhen Cui, Cheng Huang
   Pages 574-580

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed proceedings of the 13th CCF Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing, ChineseCSCW 2018, held in Guilin, China, in August 2018. 

The 33 revised full papers presented along with the 13 short papers were carefully reviewed and selected from 150 submissions. The papers of this volume are organized in topical sections on: collaborative models, approaches, algorithms, and systems, social computing, data analysis and machine learning for CSCW and social computing.

Keywords

artificial intelligence clustering algorithms computer networks data communication systems data stream internet mobile computing mobile devices social networks telecommunication networks web services wireless sensor networks wireless telecommunication systems World Wide Web

Editors and affiliations

 • Yuqing Sun
  • 1
 • Tun Lu
  • 2
 • Xiaolan Xie
  • 3
 • Liping Gao
  • 4
 • Hongfei Fan
  • 5
 1. 1.Shandong UniversityJinanChina
 2. 2.Fudan UniversityShanghaiChina
 3. 3.Guilin University of TechnologyGuilinChina
 4. 4.University of Shanghai for Science and TechnologyShanghai China
 5. 5.Tongji UniversityShanghaiChina

Bibliographic information