Advertisement

Proceedings of the 8th International Congress on Environmental Geotechnics Volume 2

Towards a Sustainable Geoenvironment

 • Liangtong Zhan
 • Yunmin Chen
 • Abdelmalek Bouazza
Conference proceedings ICEG 2018

Part of the Environmental Science and Engineering book series (ESE)

Also part of the Environmental Engineering book sub series (ENVENG)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xxii
 2. Landfills of Solid Wastes

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Girish Kumar, Kevin Kopp, Krishna R. Reddy, James L. Hanson, Nazli Yeşiller
   Pages 10-17
  3. Liangtong Zhan, Jiwu Lan, Wei Li, Yunmin Chen
   Pages 26-34
  4. Susanga Costa, Gayan Kahandawa, Jian Chen, Jianfeng Xue
   Pages 43-50
  5. Qi-Teng Zheng, R. Kerry Rowe, Shi-Jin Feng
   Pages 60-67
  6. Junjie Qiu, Hua Zhang, Siyuan Yu, Liming Shao, Pinjing He
   Pages 77-84
  7. Shengwei Wang, Wei Zhu, Haoqing Xu, Shi Shu, Xihui Fan
   Pages 101-108
  8. Jie Hu, Han Ke, Zu Yu Chen, Ji Wu Lan, Liang Tong Zhan, Yun Min Chen
   Pages 118-126
  9. Yuekai Xie, Jianfeng Xue, Carthigesu T. Gnanendran
   Pages 127-134
  10. Shicheng Xu, Haijun Lu, Dinggang Li, Jixiang Li, Weiwei Wang
   Pages 145-153
  11. Caio Satoshi Misawa, Marina Mostiack Pomaleski, Rafael Souza Rodrigues dos Santos, Miriam Gonçalves Miguel
   Pages 170-177
  12. Pengbo Yuan, Edward Kvazanjian Jr., Wenwu Chen
   Pages 194-201
  13. Zhenying Zhang, Wenqiang Guo, Yingfeng Wang, Yuxiang Zhang, Hui Xu, Dazhi Wu et al.
   Pages 202-209
  14. Shi-Jin Feng, Hong-Yu Gao, Hong-Xin Chen
   Pages 217-223
  15. An-Zheng Li, Shi-Jin Feng, Ben-Yi Cao
   Pages 224-230
  16. Weian Lin, Kaixi An, Yunmin Chen, Liangtong Zhan
   Pages 255-262
  17. Abinash Mahanta, Manoj Datta, Gunturi Venkata Ramana
   Pages 271-278
 3. Engineering Barriers

  1. Front Matter
   Pages 279-279
  2. Yu Zhang, Lingling Pan, Fei Wang, Ning Zhu, Qiang Tang
   Pages 300-307
  3. Raksha K. Rai, Jyoti K. Chetri, Stefan J. Green, Krishna R. Reddy
   Pages 308-316
  4. Guoliang Ma, Huyuan Zhang, Zhenyan Su
   Pages 317-325
  5. Bao Chen, Yiyi Huang, Kang Zhang, Chilong Li
   Pages 326-334
  6. Xuede Qian, Zhonghua Zheng, Zhi Guo, Changqing Qi, Liqi Liu, Yong Liu et al.
   Pages 335-342
  7. M. Indu Priya, Ankit Garg, S. Sreedeep, Ajit Sarmah, Nik Norsyahariati Nik Daud
   Pages 351-358
  8. Ya Chu, Songyu Liu, Guojun Cai, Hanliang Bian, Lei Xu
   Pages 359-366
  9. Shengfei Cao, Yuemiao Liu, Jingli Xie, Like Ma
   Pages 367-375
  10. Jeffrey C. Evans, Yu-Ling Yang, Daniel G. Ruffing
   Pages 376-384
  11. Zhan-hong Qiu, Zan-cheng Zhu, Qiao Wang, Hai-jian Xie, Chenxi Zhao
   Pages 385-390

Other volumes

 1. Towards a Sustainable Geoenvironment
 2. Proceedings of the 8th International Congress on Environmental Geotechnics Volume 2
  Towards a Sustainable Geoenvironment
 3. Towards a Sustainable Geoenvironment

About these proceedings

Introduction

This book gathers selected papers presented at the 8th International Congress on Environmental Geotechnics (ICEG), held in October 2018 in Hangzhou, China. The theme of the congress is “Towards a Sustainable Geoenvironment,” which means meeting the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Under this theme, the congress covers a broad range of topics and provides an excellent opportunity for academics, engineers, scientists, government officials, regulators, and planners to present, discuss and exchange notes on the latest advances and developments in the research and application of environmental geotechnics.

Keywords

Geoenvironmental Engineering Unsaturated Soil Mechanics Municipal Solid Waste Geoenvironmental Risk Assessment Recycling and Reuse of Waste Materials Biogeotechnical Engineering Remediation Technology Engineering Barriers

Editors and affiliations

 • Liangtong Zhan
  • 1
 • Yunmin Chen
  • 2
 • Abdelmalek Bouazza
  • 3
 1. 1.MOE Key Laboratory of Soft Soils and Geoenvironmental Engineering, College of Civil Engineering and ArchitectureZhejiang UniversityHangzhouChina
 2. 2.MOE Key Laboratory of Soft Soils and Geoenvironmental Engineering, College of Civil Engineering and ArchitectureZhejiang UniversityHangzhouChina
 3. 3.Department of Civil EngineeringMonash UniversityClaytonAustralia

Bibliographic information