Advertisement

Knowledge Graph and Semantic Computing. Language, Knowledge, and Intelligence

Second China Conference, CCKS 2017, Chengdu, China, August 26–29, 2017, Revised Selected Papers

 • Juanzi Li
 • Ming Zhou
 • Guilin Qi
 • Ni Lao
 • Tong Ruan
 • Jianfeng Du
Conference proceedings CCKS 2017

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 784)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XIV
 2. Yong Huang, Zhichun Wang
  Pages 1-6
 3. Cuicui Dong, Huifang Du, Yaru Du, Ying Chen, Wenzhe Li, Ming Zhao
  Pages 7-17
 4. Changlong Wang, Xiaowang Zhang, Zhiyong Feng, Hongwu Qin
  Pages 18-29
 5. Jian Liu, Yubo Chen, Kang Liu, Jun Zhao
  Pages 37-49
 6. Meiji Cui, Li Li, Zhihong Wang, Mingyu You
  Pages 50-58
 7. Guidong Zheng, Ming Liu, Bingquan Liu
  Pages 66-79
 8. Yunlan Diao, Yajun Du, Pan Xiao, Jia Liu
  Pages 80-91
 9. Feiliang Ren, Rongsheng Zhao, Xiao Hu, Yongcheng Li, Di Zhou, Cunxiang Wang
  Pages 104-116
 10. Liyan He, Yajun Du, Yongtao Ye
  Pages 117-128
 11. Le Zhang, Tong Ruan, Haofen Wang, Yuhang Xia, Qi Wang, Dong Xu
  Pages 129-143
 12. Zhenwei Gao, Mingwei Tang, Yajun Du, Shimin Zhong
  Pages 144-151
 13. Xia Fu, Yajun Du, Yongtao Ye
  Pages 152-157
 14. Jiaoyan Chen, Shumin Deng, Huajun Chen
  Pages 165-172
 15. Back Matter
  Pages 173-173

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed proceedings of the Second China Conference on Knowledge Graph and Semantic Computing, CCKS 2017, held in Chengdu, China, in August 2017.

The 11 revised full papers and 6 revised short papers presented were carefully reviewed and selected from 85 submissions. The papers cover wide research fields including the knowledge graph, the Semantic Web, linked data, NLP, knowledge representation, graph databases.

Keywords

knowledge graph semantic computing semantics semantic web knowledge base learning systems knowledge representation data mining graphic methods ontology social networking knowledge management knowledge basis information extraction relation extraction entity linking topic extraction community detection knowledge linking and integration knowledge based Q&A

Editors and affiliations

 • Juanzi Li
  • 1
 • Ming Zhou
  • 2
 • Guilin Qi
  • 3
 • Ni Lao
  • 4
 • Tong Ruan
  • 5
 • Jianfeng Du
  • 6
 1. 1.Tsinghua UniversityBeijingChina
 2. 2.Beijing Xigema CenterBeijingChina
 3. 3.School of Computer Science and EngineeringSoutheast UniversityNanjingChina
 4. 4.GoogleMountain ViewUSA
 5. 5.East China University of Science and TechnologyShanghaiChina
 6. 6.Guangdong University of Foreign StudiesGuangzhouChina

Bibliographic information