Advertisement

Bio-inspired Computing: Theories and Applications

12th International Conference, BIC-TA 2017, Harbin, China, December 1–3, 2017, Proceedings

 • Cheng He
 • Hongwei Mo
 • Linqiang Pan
 • Yuxin Zhao
Conference proceedings BIC-TA 2017

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 791)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XV
 2. Wendan Xie, Changjun Zhou, Hui Lv, Qiang Zhang
  Pages 1-8
 3. Qianlin Zhou, Hui Lu, Honglei Qin, Jinhua Shi, Rongrong Zhou
  Pages 9-23
 4. Dongyang Bie, Miguel A. Gutiérrez-Naranjo, Jie Zhao, Yanhe Zhu
  Pages 24-38
 5. Jingjing Xue, Xingshi He, Xinshe Yang, Xiaoying Hao, Feiyue He
  Pages 39-51
 6. Yi Liu, Xingchun Diao, Jianjun Cao, Lei Zhang
  Pages 68-81
 7. Hongying Liu, Zhi Wang, Feixiang Wang, Haisheng Deng, Licheng Jiao
  Pages 106-116
 8. Yun Jiang, Fen Luo, Yueguo Luo
  Pages 117-130
 9. Yingjie Han, Qinglei Zhou, Linfeng Jiao, Kai Nie, Chunyan Zhang, Weijun Zhu
  Pages 131-147
 10. Yuyang Guan, Ling Yang, Weiguo Sheng
  Pages 161-174
 11. Ping Guo, Mingzhe Zhang, Jing Chen
  Pages 175-193
 12. Fangxiu Wang, Kang Zhou, Huaqing Qi
  Pages 194-206
 13. Hongguan Liu, Fei Han
  Pages 207-222
 14. Weixuan Han, Changjun Zhou, Xiaojun Wang, Qiang Zhang
  Pages 233-247
 15. Kaibo Zhou, Yutao Zou, Hongting Wang, Gaofeng Xu, Sihai Guo
  Pages 248-262
 16. Xiaofeng Yang, Koichiro Ishibashi, Toshiaki Negishi, Tetsuo Kirimoto, Guanghao Sun
  Pages 263-273
 17. Guangzhao Cui, Yishan Liu, Xuncai Zhang, Zheng Zhou
  Pages 286-303
 18. Jing Yang, Zhi-xiang Yin, Jian-zhong Cui
  Pages 320-328
 19. Suxia Jiang, Yanfeng Wang, Jinbang Xu, Fei Xu
  Pages 343-358
 20. Junwei Sun, Nan Li, Yanfeng Wang
  Pages 359-368
 21. Yanfeng Wang, Jixiang Li, Chun Huang, Junwei Sun
  Pages 369-379
 22. Yanfeng Wang, Panru Wang, Junwei Sun
  Pages 396-404
 23. Guangzhao Cui, Yangyang Jiao, Jianxia Liu, Jixiang Li, Xuncai Zhang, Zhonghua Sun
  Pages 405-419
 24. Yaoming Cai, Xiaobo Liu, Yu Wu, Peng Hu, Ruilin Wang, Bi Wu et al.
  Pages 420-435
 25. Ruihong Li, Xingquan Zuo, Pan Wang, Xinchao Zhao
  Pages 446-455
 26. Li-Yuan Xue, Rong-Qiang Zeng, Hai-Yun Xu, Zheng-Yin Hu, Yi Wen
  Pages 456-465
 27. Lin Shi, Zhi-Hui Zhan, Zi-Jia Wang, Jun Zhang
  Pages 476-486
 28. Kalpana Mahalingam, Prithwineel Paul, Bosheng Song, Linqiang Pan, K. G. Subramanian
  Pages 487-501
 29. Xiaoyu Zhang, Rui Wang, Tao Zhang, Yajie Liu, Yabin Zha
  Pages 511-522
 30. Shi Cheng, Lantian Guo, Tao Yang, Jiqiang Feng, Yifei Sun, Chang Shao et al.
  Pages 523-532
 31. Ronghua Shang, Weitong Zhang, Yijing Yuan, Licheng Jiao
  Pages 533-543
 32. Wenping Ma, Yue Wu, Shanfeng Wang, Maoguo Gong
  Pages 596-613
 33. Yunfei Tan, Di Zhang, Fei Xu, Danyang Zhang
  Pages 623-635

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the proceedings of the 12th International Conference on Bio-inspired Computing: Theories and Applications, BIC-TA 2017, held in Harbin, China, December 2017.

The 50 full papers presented were selected from 143 submissions. The papers deal with studies abstracting computing ideas such as data structures, operations with data, ways to control operations, computing models from living phenomena or biological systems such as evolution, cells, tissues, neural networks, immune systems, and ant colonies.

Keywords

bio-inspired computing neural computing evolutionary computation membrane computing DNA computing neural networks multi-objective optimization brain-inspired computation swarm intelligence cellular computing molecular computing computation complexity

Editors and affiliations

 1. 1.School of AutomationHuazhong University of Science and TechnologyWuhanChina
 2. 2.Automation CollegeHarbin Engineering UniversityHarbinChina
 3. 3.School of AutomationHuazhong University of Science and TechnologyWuhanChina
 4. 4.Automation CollegeHarbin Engineering UniversityHarbinChina

Bibliographic information