Advertisement

Cognitive Systems and Signal Processing

Third International Conference, ICCSIP 2016, Beijing, China, November 19–23, 2016, Revised Selected Papers

 • Fuchun Sun
 • Huaping Liu
 • Dewen Hu
Conference proceedings ICCSIP 2016

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 710)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XVI
 2. Control and Decision

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Pengbin Guo, Jian Sun, Shuling Hu, Ju Xue
   Pages 3-12
  3. Qichao Zhang, Dongbin Zhao, Ding Wang
   Pages 13-26
  4. Yuqi Wang, Tieshan Li, C. L. Philip Chen
   Pages 27-35
  5. Wenliang Zhang, Yiyong Yang, Fuchun Sun, Bin Fang
   Pages 52-61
 3. Image and Video

  1. Front Matter
   Pages 63-63
  2. Xiuzi Xiao, Songhua He, Yulan Guo, Min Lu, Jun Zhang
   Pages 65-73
  3. Hangkai Tan, Qingjie Zhao, Xiongpeng Wang
   Pages 74-81
  4. Xinyi Bai, Steffi Agino Priyanka, Hsiao-Jung Tung, Yuankai Wang
   Pages 82-90
  5. Zhoujingzi Qiu, Shiqiang Hu, Lingkun Luo, Fuhui Tang, Jiyuan Cai, Hong Zhang
   Pages 91-99
  6. Hongqiao Wang, Yanning Cai, Guangyuan Fu, Ming Wu
   Pages 100-112
  7. Liuyuan Deng, Ming Yang, Chunxiang Wang, Bing Wang
   Pages 113-118
  8. Zehua Chen, Nannan Zhang, Zhihua Wang, Zongtan Zhou, Dewen Hu
   Pages 119-125
  9. Rui Yan, Jie Wen, Jian Cao, Yong Xu, Jian Yang
   Pages 126-135
  10. Bin Wang, Fuchun Sun, Huaping Liu, Xuan Guo, Sota Yoshii, Naoyuki Fujiwara et al.
   Pages 136-143
  11. Yaohui Han, Badong Chen, Xuetao Zhang
   Pages 144-154
 4. Machine Learning

  1. Front Matter
   Pages 155-155
  2. Yuansheng Luo, Lu Yang, Ling Wang, Hong Cheng
   Pages 157-165
  3. Yonghong Xie, Jingyu Liu, Dezheng Zhang, Xiong Luo
   Pages 166-172
  4. Binghao Meng, Lu Zhang, Fan Jin, Lu Yang, Hong Cheng, Qian Wang
   Pages 197-204
  5. Michele Mukeshimana, Xiaojuan Ban, Nelson Karani
   Pages 205-213
  6. Evan Peng, Feng Chen, Xinkai Song
   Pages 214-224
  7. Yue Wu, Jianmin Li
   Pages 225-234
 5. Robotics

  1. Front Matter
   Pages 245-245
  2. Qingyang Lang, Fuchun Sun, Huaping Liu, Bin Wang, Meng Gao, Jiakui Li et al.
   Pages 276-289
  3. Long Lei, Yang Liu, Yu Sun, Kailin Ma, Ji Chen, Ying Hu et al.
   Pages 290-302
  4. Jintao Zhang, Jing Cui, Yuanshen Lu, Xu Zhang, Xiaohui Hu
   Pages 303-309
  5. Ye Tang, Meiqin Liu, Weihua Sheng, Senlin Zhang
   Pages 310-323
  6. Xiaohui Hu, Xu Zhang, Ming Liu, Weihua Pei, Zhongyi Chu, Chun Zhang et al.
   Pages 324-330
  7. Ying Chen, Yue Wang, Jin Hu, Rong Xiong
   Pages 341-354
  8. Shaofeng Chen, Yi Cui, Yu Kang, Yang Cao, Weiguo Song
   Pages 355-365
  9. Junhu He, Sicong Pu, Jianwei Zhang
   Pages 366-381
 6. Cognitive System

  1. Front Matter
   Pages 383-383
  2. Yuhua Zhong, Junhao Xiao, Huimin Lu, Hui Zhang
   Pages 385-397
  3. Abusabah I. A. Ahmed, Hong Cheng, Huaping Liu, Xichuan Lin, Mary Juma Atieno
   Pages 398-407
  4. Siqi Wang, Lili Zhao, En Zhu, Jianping Yin, Heling Yang
   Pages 408-416
  5. Kai Zhang, Tieshan Li, Zifu Li, C. L. Philip Chen
   Pages 417-424
  6. Jianhui Zhao, Xinyu Zhang, Ping Shi, Yuchao Liu
   Pages 443-453
  7. Jiapeng Xu, Chenglin Wen, Daxing Xu, Huiying Chen
   Pages 454-461

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed proceedings of the Third International Conference on Cognitive Systems and Signal Processing, ICCSIP2016, held in Beijing, China, in December 2016.

The 59 revised full papers presented were carefully reviewed and selected from 171 submissions. The papers are organized in topical sections on Control and Decision; Image and Video; Machine Learning; Robotics; Cognitive System; Cognitive Signal Processing.

Keywords

Cognitive system Robot Tactile sensing Machine learning Robotic perception Pattern recognition Extreme learning machine Neural network Object tracking

Editors and affiliations

 1. 1.Tsinghua UniversityBeijingChina
 2. 2.Department of Computer Science and TechnologyTsinghua UniversityBeijingChina
 3. 3.College of Mechatronics and AutomationNational University of Defense TechnologyChangshaChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-981-10-5230-9
 • Copyright Information Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2017
 • Publisher Name Springer, Singapore
 • eBook Packages Computer Science
 • Print ISBN 978-981-10-5229-3
 • Online ISBN 978-981-10-5230-9
 • Series Print ISSN 1865-0929
 • Series Online ISSN 1865-0937
 • Buy this book on publisher's site