Advertisement

Advances in Applied Biotechnology

Proceedings of the 3rd International Conference on Applied Biotechnology (ICAB2016), November 25-27, 2016, Tianjin, China

 • Hao Liu
 • Cunjiang Song
 • Arthur Ram
Conference proceedings ICAB 2016

Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 444)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xiii
 2. Microbial Genetics and Breeding

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Jianguo Zhao, Pengcheng Sui, Ruijie Wang, Ziyin Zhang, Fuping Lu, Zhengxiang Wang et al.
   Pages 21-27
  3. Jiajia You, Xiaoli Cui, Li Sun, Xiaojing Yang, Hongjiang Yang
   Pages 29-39
  4. Xiaoer Liu, Jia Xu, Li Pi, Cuiying Zhang, Dongguang Xiao
   Pages 79-87
  5. Qiu-Xiang Zhou, Jun Zhang, Mei-Na Wang, Wen-Hao Yang, Jian Zhang, Qiang Gao
   Pages 89-95
  6. Haiyan Qiu, Zhongyuan Li, Hui Wang, Shuang Li, Tongcun Zhang
   Pages 97-103
  7. Liu-hua Yin, Lan Zhang, Ling Liu, Hongfei Zhang, Li Hou, De-pei Wang
   Pages 105-115
  8. Rui Tang, Peilin Ji, Ying Yu, Xu Yang, Mengjiao Liu, Kaiyuan Chen et al.
   Pages 117-124
  9. Yuan Yuan, Meile Gao, Huan Liu, Tingting Ruan, Weiran Xie, Meng Wu et al.
   Pages 125-132
  10. Junpeng Wang, Yan Zhao, Tao Liu, Ting Wang, Chao Han, Qian Mao et al.
   Pages 133-143
  11. Lijun Guan, Nina Ji, Qinghong Meng, Xuejun Xie, Ye Zhou, Yijuan Cui et al.
   Pages 145-151
 3. Optimization and Control of Biological Process

  1. Front Matter
   Pages 153-153
  2. Ning Xue, Zhixiang Li, Lei Zhao, Jie Ma, Qingyang Xu, Chenglin Zhang et al.
   Pages 175-182
  3. Jie Ma, Zhixiang Li, Lei Zhao, Qingyang Xu, Chenlin Zhang, Xixian Xie et al.
   Pages 183-190
  4. Caicai Kang, Liming Zhang, Limin Hao, Huanhuan Ge, Meng Xu, Jie Cao et al.
   Pages 213-224
  5. Hexin Lv, Xianggan Cui, Shilei Wang, Shiru Jia
   Pages 225-233
  6. Fengzhu Guo, Haoran Zheng, Xue Zhang, Yawen Cheng, Zhilei Tan, Shiru Jia
   Pages 235-244
  7. Jia Song, Le Cui, Xiaobo Ma, Yan Su, Zhengmei Huang, Min Wang
   Pages 255-265
  8. Qing Ma, Lijuan Ma, Rui Cai, Fengchao Jiang, Pan Song, Dongguang Xiao
   Pages 267-275
  9. Jinzhao Liu, Lin Zhao, Dong Ma, Xin Sun, Xin-li Liu
   Pages 329-338
  10. Shuang Li, Zhongyuan Li, Cuixia Feng, Tongcun Zhang
   Pages 339-348
  11. Wenjuan Zhang, Lin Wang, Zhiwei Sun, Bianqiang Zhang, Qiaoqiao Tang, Qiang Gao
   Pages 349-355
  12. Penghao Li, Dan Gao, Junqian Gao, Hao Liu, Zhengliang Qi
   Pages 375-384
  13. Hongbin Wang, Yu Li, Yongshuai Wang, Yan Chen, Yong Zhang, Yongrui Feng et al.
   Pages 385-392
  14. Jianmei Luo, Haijie Xue, Shengnan Zhao, Xiangsheng Liu, Xiangrong Chen, Jiajia Liu et al.
   Pages 393-402
  15. Chuan-You Chang, Shen-Xi Ma, Jun Zhang, Qiang Gao
   Pages 403-412
  16. Shigang Shen, Peipei Han, Shunyu Yao, Rongjun Guo, Shiru Jia
   Pages 433-439
  17. Yanying Hu, Guojuan Sun, Huitu Zhang, Liming Zhang, Tongcun Zhang, Yujie Dai
   Pages 441-450
  18. Xiao-Yan Yin, Rong Zhai, Wu-Kun Zhong, Jiao Huo, Zhong-Hua Yang
   Pages 451-458
  19. Mei-juan Xuan, Jian-zhong Zhang, Hao-yu Yuan, Run Wei, Fu-ping Lu, Ming Li
   Pages 459-467

About these proceedings

Introduction

This book presents and discusses the latest advances in biotechnology, and selected challenges and opportunities in connection with its industrial applications. It gathers the proceedings of the 3rd International Conference on Applied Biotechnology (ICAB2016), held on November 25–27, 2016 in Tianjin, China, which continued the success of the previous biennial ICAB conferences, providing a platform for scientists and engineers to exchange ideas about the frontiers of biotechnology. Topics include (but are not limited to) microbial genetics and breeding; biological separation and purification; optimization and control of biological processes; and advances in biotechnology. Offering key insights into the latest breakthroughs, the book is intended for industrial leaders, professionals and research pioneers in the field of applied biotechnology.

Keywords

Applied Biotechnology ICAB 2016 Microbial Genetics Biological Process Biological Separation Biological Purification

Editors and affiliations

 • Hao Liu
  • 1
 • Cunjiang Song
  • 2
 • Arthur Ram
  • 3
 1. 1.College of BiotechnologyTianjin University of Science and TechnologyTianjinChina
 2. 2.College of Life SciencesNankai UniversityTianjinChina
 3. 3.Institute of Biology LeidenLeiden UniversityLeidenThe Netherlands

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-981-10-4801-2
 • Copyright Information Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2018
 • Publisher Name Springer, Singapore
 • eBook Packages Chemistry and Materials Science
 • Print ISBN 978-981-10-4800-5
 • Online ISBN 978-981-10-4801-2
 • Series Print ISSN 1876-1100
 • Series Online ISSN 1876-1119
 • Buy this book on publisher's site