Advertisement

Geo-Spatial Knowledge and Intelligence

4th International Conference on Geo-Informatics in Resource Management and Sustainable Ecosystem, GRMSE 2016, Hong Kong, China, November 18-20, 2016, Revised Selected Papers, Part I

 • Hanning Yuan
 • Jing Geng
 • Fuling Bian
Conference proceedings GRMSE 2016

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 698)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XLIX
 2. Smart City in Resource Management and Sustainable Ecosystem

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Shanshan Zhang, Zhongfa Zhou, Xiaotao Sun
   Pages 3-11
  3. Ismail Rakip Karas, Umit Atila, Emrullah Demiral
   Pages 34-42
  4. Dengmei Xie, Gangyi Jiang, Hua Shao, Mei Yu
   Pages 43-51
  5. Hui Jiang, Xiaolong Xu, Jiaying Wu, Xuewu Zhang
   Pages 60-70
  6. Siwei Yan, Rui Fan, Yuefeng Chen, Xiaohang Luo
   Pages 71-79
  7. Eric Ke Wang, Zhe Nie, Zheng Du, Yuming Ye
   Pages 91-99
  8. Qifeng Cheng, Xiaoqiang Ren
   Pages 100-108
  9. Hua Yang, Zhiyong Liu
   Pages 109-117
  10. Shensheng Gu, Ling Chen
   Pages 131-141
  11. Xiaoqi Jia, Qing Zhu, Peng Zhang, Menglong Chang
   Pages 142-149
  12. Jiangyun Zhang, Shaojie Wang, Shicheng Xu, Mengxin Yu
   Pages 150-158
  13. Shaobai Zhang, Qun Chen
   Pages 159-167
  14. Lichun Zhang, Bin Liu, Bin Zhao, Xiangze Fei, Yongfeng Cheng
   Pages 168-175
  15. Tiantian Lv, Xinzui Wang, Qian Yu, Yong Yu
   Pages 176-184
  16. Dongming Chen, Lulu Jia, Dongfang Sima, Xinyu Huang, Dongqi Wang
   Pages 185-195
  17. Ying Ren, Lijun Zhou, Huawei Li
   Pages 196-202
  18. Jingxian Qi, Yuefeng Cao, Jianhua Shi
   Pages 203-212
  19. Yi Ding, Bing Li, Yuqi Zhao, Fengling Liao
   Pages 213-221
  20. Xin Xu, Yujia Li, Lixin Li, Fangchun Di, Qing-bo Yang, Ling-lin Gong et al.
   Pages 230-237
  21. Xiaofeng Lu, Jianlin Wang, Zibo Zhang, Haibin Bian, Erzhou Yang
   Pages 265-272
  22. Lijun Deng, Wei Shen, Yi Lin, Wei Gao, Jiayuan Lin
   Pages 273-283
  23. Wei Tian, Jinming Zhang, Jialin Ma
   Pages 284-292
 3. Spatial Data Acquisition through RS and GIS in Resource Management and Sustainable Ecosystem

  1. Front Matter
   Pages 299-299
  2. Dan Li, Jie Lv, Chongyang Wang, Wei Liu, Hao Jiang, Shuisen Chen
   Pages 301-309
  3. Yongmei Zhai, Shenglong Chen, Fuzhen Wang, Qi Zhao
   Pages 310-320
  4. Xuejing Shi, Gang Huang, Ming Qiao, Bingnan Wang
   Pages 350-355
  5. Ying Wang, Kaihui Zheng, Mei Yu, Baozhen Du, Gangyi Jiang
   Pages 356-364
  6. Hao Song, Gangyi Jiang, Hua Shao, Mei Yu
   Pages 365-376
  7. Diwei Li, Yunjie Zhang, Xin Liu
   Pages 377-386
  8. Xiaolong Wang, Shan Fu
   Pages 387-395
  9. Kaiyang Liu, Xincan Fan
   Pages 396-402
  10. Minshui Wang, Guodong Yang, Xuqing Zhang, Liji Lu
   Pages 403-413

Other volumes

 1. Geo-Spatial Knowledge and Intelligence
  4th International Conference on Geo-Informatics in Resource Management and Sustainable Ecosystem, GRMSE 2016, Hong Kong, China, November 18-20, 2016, Revised Selected Papers, Part I
 2. 4th International Conference on Geo-Informatics in Resource Management and Sustainable Ecosystem, GRMSE 2016, Hong Kong, China, November 18-20, 2016, Revised Selected Papers, Part II

About these proceedings

Introduction

The two volume proceedings of CCIS 698 and 699 constitutes revised selected papers from the 4th International Conference on Geo-Informatics in Resource Management and Sustainable Ecosystem, GRMSE 2016, held in Hong Kong, China, in November 2016.

The total of 118 papers presented in these proceedings were carefully reviewed and selected from 311 submissions. The contributions were organized in topical sections named: smart city in resource management and sustainable ecosystem; spatial data acquisition through RS and GIS in resource management and sustainable ecosystem; ecological and environmental data processing and management; advanced geospatial model and analysis for understanding ecological and environmental processes; applications of geo-informatics in resource management and sustainable ecosystem.

Keywords

Geo-Informatics sensor network smart city spatial analysis spatial data acquisition ecosystem remote sensing GIS geospatial model

Editors and affiliations

 • Hanning Yuan
  • 1
 • Jing Geng
  • 2
 • Fuling Bian
  • 3
 1. 1.Beijing Institute of TechnologyBeijingChina
 2. 2.Beijing Institute of TechnologyBeijingChina
 3. 3.Wuhan UniversityWuhanChina

Bibliographic information