Bio-inspired Computing – Theories and Applications

11th International Conference, BIC-TA 2016, Xi'an, China, October 28-30, 2016, Revised Selected Papers, Part II

 • Maoguo Gong
 • Linqiang Pan
 • Tao Song
 • Gexiang Zhang
Conference proceedings BIC-TA 2016

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 682)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XIX
 2. Evolutionary Computing

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Xiangming Jiang, Jingjing Ma, Chao Lei
   Pages 3-9
  3. Yu Xue, Binping Zhao, Tinghuai Ma
   Pages 35-40
  4. Wei Zhao, Yangzhi Guo, Chao Lei, Jianan Yan
   Pages 41-46
  5. Xiaolong Zheng, Yu Lei, Maoguo Gong, Zedong Tang
   Pages 47-53
  6. Kun Zhang, Peipei Liu, Weiren Kong, Yu Lei, Jie Zou, Min Liu
   Pages 54-59
  7. Kangshun Li, Lu Xiong, Zhichao Wen
   Pages 95-100
  8. Guang Peng, Yangwang Fang, Shaohua Chen, Weishi Peng, Dandan Yang
   Pages 114-119
  9. Qiguang Miao, Ruyi Liu, Yiding Wang, Jianfeng Song
   Pages 120-126
  10. Hang Wei, Zhifeng Hao, Han Huang, Gang Li, Qinqun Chen
   Pages 135-140

Other volumes

 1. 11th International Conference, BIC-TA 2016, Xi'an, China, October 28-30, 2016, Revised Selected Papers, Part I
 2. Bio-inspired Computing – Theories and Applications
  11th International Conference, BIC-TA 2016, Xi'an, China, October 28-30, 2016, Revised Selected Papers, Part II

About these proceedings

Introduction

The two-volume set, CCIS 681 and CCIS 682, constitutes the proceedings of the 11th International Conference on Bio-Inspired Computing: Theories and Applications, BIC-TA 2016, held in Xi'an, China, in October 2016.
The 115 revised full papers presented were carefully reviewed and selected from 343 submissions. The papers of Part I are organized in topical sections on DNA Computing; Membrane Computing; Neural Computing; Machine Learning. The papers of Part II are organized in topical sections on Evolutionary Computing; Multi-objective Optimization; Pattern Recognition; Others.

Keywords

Bio-inspired computing Neural computing Evolutionary computation Membrane computing DNA computing Multi-objective optimization Brain-inspired computation Swarm intelligence Molecular computing

Editors and affiliations

 • Maoguo Gong
  • 1
 • Linqiang Pan
  • 2
 • Tao Song
  • 3
 • Gexiang Zhang
  • 4
 1. 1.Xidian University Xi’anChina
 2. 2.Huazhong University of Science and TechnologyWuhanChina
 3. 3.China University of PetroleumQingdaoChina
 4. 4.Southwest Jiaotong University ChengduChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-981-10-3614-9
 • Copyright Information Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2016
 • Publisher Name Springer, Singapore
 • eBook Packages Computer Science
 • Print ISBN 978-981-10-3613-2
 • Online ISBN 978-981-10-3614-9
 • Series Print ISSN 1865-0929
 • Series Online ISSN 1865-0937
 • About this book