Advertisement

Bio-inspired Computing – Theories and Applications

11th International Conference, BIC-TA 2016, Xi'an, China, October 28-30, 2016, Revised Selected Papers, Part II

 • Maoguo Gong
 • Linqiang Pan
 • Tao Song
 • Gexiang Zhang
Conference proceedings BIC-TA 2016

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 682)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XIX
 2. Evolutionary Computing

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Xiangming Jiang, Jingjing Ma, Chao Lei
   Pages 3-9
  3. Yu Xue, Binping Zhao, Tinghuai Ma
   Pages 35-40
  4. Wei Zhao, Yangzhi Guo, Chao Lei, Jianan Yan
   Pages 41-46
  5. Xiaolong Zheng, Yu Lei, Maoguo Gong, Zedong Tang
   Pages 47-53
  6. Kun Zhang, Peipei Liu, Weiren Kong, Yu Lei, Jie Zou, Min Liu
   Pages 54-59
  7. Kangshun Li, Lu Xiong, Zhichao Wen
   Pages 95-100
  8. Guang Peng, Yangwang Fang, Shaohua Chen, Weishi Peng, Dandan Yang
   Pages 114-119
  9. Qiguang Miao, Ruyi Liu, Yiding Wang, Jianfeng Song
   Pages 120-126
  10. Hang Wei, Zhifeng Hao, Han Huang, Gang Li, Qinqun Chen
   Pages 135-140
  11. Xuncai Zhang, Xiaoxiao Wang, Guangzhao Cui, Ying Niu
   Pages 141-150
  12. Xiaoqi Peng, Zhifeng Hao, Han Huang, Hongyue Wu, Fangqing Liu
   Pages 151-162
  13. Hui Fang, Aimin Zhou, Guixu Zhang
   Pages 163-172
  14. Yangyang Li, Zhenghan Chen, Yang Wang, Licheng Jiao
   Pages 173-178
  15. Shuling Yang, Kangshun Li, Wei Li, Weiguang Chen, Yan Chen
   Pages 179-184
  16. Yalan Zhou, Jiahai Wang, Shangce Gao, Xing Yang, Jian Yin
   Pages 185-190
  17. Jing Yu, Lining Xing
   Pages 191-203
  18. Qinhong Fu, Kang Zhou, Huaqing Qi, Tingfang Wu
   Pages 204-218
  19. Xinchao Zhao, Dongyue Liu, Xingquan Zuo, Huiping Liu, Rui Li
   Pages 219-228
 3. Multi-objective Optimization

  1. Front Matter
   Pages 229-229
  2. Hanning Chen, Xiaodan Liang, Maowei He, Weixing Su
   Pages 231-240
  3. Zhongshan Zhang, Lining Xing, Yuning Chen, Pei Wang
   Pages 265-270
  4. Lianbo Ma, Xu Li, Tianhan Gao, Qiang He, Guangming Yang, Ying Liu
   Pages 271-277
  5. Zhanqing Lu, Kai Zhang, Juanjuan He, Yunyun Niu
   Pages 278-284
  6. Wenbo Dong, Kang Zhou, Huaqing Qi, Cheng He, Jun Zhang, Bosheng Song
   Pages 285-301
  7. Haifeng Sang, Qingchun Li
   Pages 302-309
  8. Zhiwei Mei, Xinye Cai, Zhun Fan
   Pages 316-321
  9. Hongwei Mo, Lifang Xu, Chaomin Luo
   Pages 334-339
 4. Pattern Recognition

  1. Front Matter
   Pages 341-341
  2. Shengke Wang, Lianghua Duan, Yong Zhao, Junyu Dong
   Pages 343-354
  3. Zhigang Shang, Mengmeng Li, Yonghui Dong
   Pages 362-372
  4. Chaoting Xiao, Jianhou Gan, Bin Wen, Wei Zhang, Xiaochun Cao
   Pages 379-387

Other volumes

 1. 11th International Conference, BIC-TA 2016, Xi'an, China, October 28-30, 2016, Revised Selected Papers, Part I
 2. Bio-inspired Computing – Theories and Applications
  11th International Conference, BIC-TA 2016, Xi'an, China, October 28-30, 2016, Revised Selected Papers, Part II

About these proceedings

Introduction

The two-volume set, CCIS 681 and CCIS 682, constitutes the proceedings of the 11th International Conference on Bio-Inspired Computing: Theories and Applications, BIC-TA 2016, held in Xi'an, China, in October 2016.
The 115 revised full papers presented were carefully reviewed and selected from 343 submissions. The papers of Part I are organized in topical sections on DNA Computing; Membrane Computing; Neural Computing; Machine Learning. The papers of Part II are organized in topical sections on Evolutionary Computing; Multi-objective Optimization; Pattern Recognition; Others.

Keywords

Bio-inspired computing Neural computing Evolutionary computation Membrane computing DNA computing Multi-objective optimization Brain-inspired computation Swarm intelligence Molecular computing

Editors and affiliations

 • Maoguo Gong
  • 1
 • Linqiang Pan
  • 2
 • Tao Song
  • 3
 • Gexiang Zhang
  • 4
 1. 1.Xidian University Xi’anChina
 2. 2.Huazhong University of Science and TechnologyWuhanChina
 3. 3.China University of PetroleumQingdaoChina
 4. 4.Southwest Jiaotong University ChengduChina

Bibliographic information