Advertisement

Pattern Recognition

7th Chinese Conference, CCPR 2016, Chengdu, China, November 5-7, 2016, Proceedings, Part II

 • Tieniu Tan
 • Xuelong Li
 • Xilin Chen
 • Jie Zhou
 • Jian Yang
 • Hong Cheng
Conference proceedings CCPR 2016

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 663)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XXIII
 2. Image and Video Processing

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Ling Huang, Songguang Tang, Jiani Hu, Weihong Deng
   Pages 3-13
  3. Xinze Chen, Guangliang Cheng, Yinghao Cai, Dayong Wen, Heping Li
   Pages 42-54
  4. Jinying Zhong, Bin Yang, Yuehua Li, Fei Zhong, Zhongze Chen
   Pages 78-88
  5. Zong-Heng Xing, Fang Zhou, Shu Tian, Xu-Cheng Yin
   Pages 89-100
  6. Juan Song, Liang Zhang, Peiyi Shen, Xilu Peng, Guangming Zhu
   Pages 101-110
  7. Jing Zhang, Wenting Zhu, Bing Li, Weiming Hu, Jinfeng Yang
   Pages 111-121
  8. Tao Pan, Fu Zhongliang, Wang Lili, Zhu Kai
   Pages 122-132
  9. Xiang Wang, Zongliang Gan, Lina Qi, Changhong Chen, Feng Liu
   Pages 133-146
  10. Shoufeng Zheng, Chunwei Song, Hongzhi Zhang, Zifei Yan, Wangmeng Zuo
   Pages 147-160
  11. Haoqi Gao, Huafeng Wang, Zhou Feng, Mingxia Fu, Chennan Ma, Haixia Pan et al.
   Pages 161-172
  12. Yanbing Liao, Weihong Deng, Can Cui
   Pages 173-181
  13. Wang Ying, Zhang Dongbo, Huang Huixian, Zhang Ying
   Pages 182-190
  14. Kun Liu, Jia Tian, Xiu-ping Su, Yu-qiang Zhou, Jie Wang
   Pages 191-201
  15. Xiaowei Chen, Haitao Guo, Chuan Zhao, Baoming Zhang, Yuzhun Lin
   Pages 202-217
  16. Yan Liao, Jialin Hua, Wei Xue
   Pages 229-244
  17. Xiangbin Shi, Zhongqiang Guo, Deyuan Zhang
   Pages 259-273
  18. Feng Pan, Zifei Yan, Kai Zhang, Hongzhi Zhang, Wangmeng Zuo
   Pages 274-285
  19. Lei Ju, Ke Xie, Hao Zheng, Baochang Zhang, Wankou Yang
   Pages 286-295
 3. Speech and Language

  1. Front Matter
   Pages 297-297
  2. Haibin Liao, Li Li, Youbin Chen, Ruolin Ruan
   Pages 299-311
  3. Shi Yin, Xinge You, Weiyong Xue, Bo Li, Yue Zhao, Xiao-Yuan Jing et al.
   Pages 312-324
  4. Wenming Yang, Xiaoling Hu, Riqiang Gao, Qingmin Liao
   Pages 325-333
  5. Yan Yan, Xu-Cheng Yin, Chun Yang, Bo-Wen Zhang, Hong-Wei Hao
   Pages 349-363
  6. Wang Fan, Zhao Qiyang, Liu Qingjie, Yin Baolin
   Pages 364-378
  7. Song-Lu Chen, Chun Yang, Chao Zhu, Xu-Cheng Yin
   Pages 379-391
  8. Mengxue Liu, Qi Yu, Jie Yang, Yu Qiao, Xun Xu
   Pages 392-403
  9. Changjun Jin, Haibin Liao, Youbin Chen
   Pages 416-426
  10. Hongjian Zhan, Guilin Chen, Yue Lu
   Pages 427-435
  11. Kejun Wang, Jinyi Jiang, Yi Cao, Xianglei Xing, Rongyi Zhang
   Pages 436-450
  12. Lezhen Wei, Shuai Wu, Jian Zhang, Yong Xu
   Pages 464-473
  13. Rui Liu, Jian Cheng, Xiaoya Zhu, Hao Liang, Zezhou Chen
   Pages 486-498
  14. Hecheng Yu, Zhihua Wei, Lijun Sun, Zhifei Zhang
   Pages 513-524
  15. Chuanlei Zhai, Zhineng Chen, Jie Li, Bo Xu
   Pages 525-536
  16. Jia Dai, Wenju Liu, Hao Zheng, Wei Xue, Chongjia Ni
   Pages 552-562
  17. Peng Luo, Jiwen Lu, Jie Zhou
   Pages 563-575

Other volumes

 1. 7th Chinese Conference, CCPR 2016, Chengdu, China, November 5-7, 2016, Proceedings, Part I
 2. Pattern Recognition
  7th Chinese Conference, CCPR 2016, Chengdu, China, November 5-7, 2016, Proceedings, Part II

About these proceedings

Introduction

The two-volume set CCIS 662 and CCIS 663 constitutes the refereed proceedings of the 7th Chinese Conference on Pattern Recognition, CCPR 2016, held in Chengdu, China, in November 2016.
The 121 revised papers presented in two volumes were carefully reviewed and selected from 199 submissions. The papers are organized in topical sections on robotics; computer vision; basic theory of pattern recognition; image and video processing; speech and language; emotion recognition.

Keywords

object detection object tracking face recognition emotion recognition neural network classification clustering segmentation feature extraction face annotation hand gesture machine learning image retrieval SVM Super-resolution Kernel classifier Saliency sparse representation image denoising

Editors and affiliations

 • Tieniu Tan
  • 1
 • Xuelong Li
  • 2
 • Xilin Chen
  • 3
 • Jie Zhou
  • 4
 • Jian Yang
  • 5
 • Hong Cheng
  • 6
 1. 1.Institute of AutomationChinese Academy of SciencesBeijingChina
 2. 2.Xi’an Institute of Optics and Precision MechanicsChinese Academy of SciencesXi'anChina
 3. 3.Chinese Academy of SciencesInstitute of Computing TechnologyBeijingChina
 4. 4.Tsinghua University BeijingChina
 5. 5.Nanjing University of Science and TechnologyNanjingChina
 6. 6.University of Electronic Science and TechnologyChengduChina

Bibliographic information