Advertisement

The Geographical Sciences During 1986—2015

From the Classics To the Frontiers

 • Shuying Leng
 • Xizhang Gao
 • Tao Pei
 • Guoyou Zhang
 • Liangfu Chen
 • Xi Chen
 • Canfei He
 • Daming He
 • Xiaoyan Li
 • Chunye Lin
 • Hongyan Liu
 • Weidong Liu
 • Yihe Lü
 • Shilong Piao
 • Qiuhong Tang
 • Fulu Tao
 • Lide Tian
 • Xiaohua Tong
 • Cunde Xiao
 • Desheng Xue
 • Linsheng Yang
 • Linwang Yuan
 • Yuanming Zheng
 • Huiyi Zhu
 • Liping Zhu
Book

Part of the Springer Geography book series (SPRINGERGEOGR)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-lii
 2. An Overview of Development in the Geographical Sciences

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Shuying Leng, Wenxiang Zhang, Siyuan He, Canfei He, Desheng Xue, Linwang Yuan et al.
   Pages 3-15
  3. Shuying Leng, Zhonglu Guo, Siyuan He
   Pages 17-27
  4. Shuying Leng, Guoyou Zhang, Fengkui Qian, Siyuan He, Linwang Yuan, Zhaoyuan Yu et al.
   Pages 29-45
 3. Trends in the Development of the Four Branches of the Geographical Sciences

  1. Front Matter
   Pages 47-47
  2. Shuying Leng, Hongyan Liu, Jiawu Zhang, Siyuan He, Xuan Ji, Linshan Liu et al.
   Pages 49-87
  3. Shuying Leng, Canfei He, Zhigang Li, Ying Wang, Fengkui Qian, Desheng Xue et al.
   Pages 89-125
  4. Shuying Leng, Liangfu Chen, Linwang Yuan, Xizhang Gao, Yongjun Zhang, Zhigang Liu et al.
   Pages 127-165
  5. Shuying Leng, Chunye Lin, Yi Yang, Zhonglu Guo, Yuanming Zheng, Linsheng Yang et al.
   Pages 167-202
 4. Strategic Research Issues on the Geographical Sciences

  1. Front Matter
   Pages 203-203
  2. Shilong Piao, Hongyan Liu, Zehao Shen, Jian Peng, Yangjian Zhang, Shuli Niu et al.
   Pages 205-232
  3. Qiuhong Tang, Lei Wang, Shaofeng Jia, Dawen Yang, Si’ao Sun, Xingcai Liu et al.
   Pages 233-246
  4. Huiyi Zhu, Wei Song
   Pages 247-261
  5. Cunde Xiao, Lide Tian, Qingbai Wu, Dongqi Zhang, Tingjun Zhang, Tonghua Wu et al.
   Pages 263-279
  6. Canfei He, Debin Du, Xin Tong, Fenghua Pan, Xiyan Mao, Tianming Chen
   Pages 281-300
  7. Weidong Liu, Hui Liu, Li Ma, Tao Pan, Zhigao Liu, Mingxing Chen et al.
   Pages 301-321
  8. Liangfu Chen, Jin Chen, Guangjian Yan, Wenjie Fan, Xiaozhou Xin, Chaoyang Wu et al.
   Pages 323-338
  9. Tao Pei, Jun Xu, Jianhua Gong, Xiaoping Liu, Jianghao Wang, Shihong Du et al.
   Pages 339-366
 5. A Review and Outlook of Research Fields on the Geographical Sciences Regarding NSFC

  1. Front Matter
   Pages 391-391
  2. Liping Zhu, Jinliang Feng, Fangen Hu, Xiaoping Yang, Jiongxin Xu, Changxing Shi
   Pages 393-406
  3. Xiaoyan Li, Dawen Yang, Chunmiao Zheng, Xinrong Li, Wenzhi Zhao, Mingbin Huang et al.
   Pages 407-417
  4. Yihe Lü, Shuai Wang
   Pages 419-433
  5. Desheng Xue, Zhigang Li, Shenjing He, Xianjun Zeng, Wei Li
   Pages 435-451
  6. Linsheng Yang, Hairong Li, Yang Cheng, Binggan Wei
   Pages 453-467
  7. Daming He, Xi Chen, Xuan Ji, Jinming Hu, Anming Bao, Ruisen Zhong et al.
   Pages 469-480
  8. Liping Zhu, Qingfeng Ma, Jifeng Zhang, Yun Guo, Eryuan Liang, Haifeng Zhu et al.
   Pages 481-494
  9. Fulu Tao, Shilong Piao, Qiuhong Tang, Wenjiao Shi
   Pages 495-509
  10. Xiaohua Tong, Huan Xie, Shijie Liu, Yanmin Jin, Wenzhong Shi, Jinfeng Wang et al.
   Pages 511-522
 6. Back Matter
  Pages 523-596

About this book

Introduction

In four chapters and an introduction, this book systematically helps readers understand the development of the Geographical Sciences both in China and in the world during the past 30 years. 

Through data analysis of methodologies including CiteSpace, TDA, qualitative analysis, questionnaires, data mining and mathematical statistics, the book explains the evolution of research topics and their driving factors in the Geographical Sciences and its four branches, namely Physical Geography, Human Geography, Geographical Information Science and Environmental Geography. It also identifies the role of the Geographical Sciences in the analysis of strategic issues such as global change and terrestrial ecosystems, terrestrial water cycle and water resources, land change, global cryosphere evolution and land surface processes on the Tibetan Plateau, economic globalization and local responses, regional sustainable development, remote sensing modelling and parameter inversion, spatial analysis and simulation, and tempo-spatial processes and modelling of environmental pollutants. It then discusses research development and inadequacy of Chinese Geographical Sciences in the above-mentioned topics, as well as in the fields including Geomorphology and Quaternary environmental change, Ecohydrology, ecosystem services, the urbanization process and mechanism, medical and health geography, international rivers and transboundary environment and resources, detection and attribution of changes in land surface sensitive components, and uncertainty of spatial information and spatial analysis. It shows that the NSFC has driven the development in all these topics and fields. In addition, the book summarises trends of the Geographical Sciences in China and the research level in major countries of the world through an overview of geographical education in colleges and universities, the analysis of publications, citations and author networks of SCI/SSCI and CSCD indexed articles, and the description of Sino-USA, Sino-UK and Sino-German cooperation.

This book serves as an important reference to anyone interested in geographical sciences and related fields.

Keywords

Geographical Sciences Chinese Geographical Sciences geographical education in colleges and universities NSFC 1986-2015 Land surface global change and terrestrial ecosystems terrestrial water cycle and water resources land change cryosphere the Tibetan Plateau economic globalization sustainable development remote sensing modelling and parameter inversion uncertainty of spatial information and spatial analysis environmental pollution and health international rivers geomorphology and Quaternary environmental change

Authors and affiliations

 • Shuying Leng
  • 1
 • Xizhang Gao
  • 2
 • Tao Pei
  • 3
 • Guoyou Zhang
  • 4
 • Liangfu Chen
  • 5
 • Xi Chen
  • 6
 • Canfei He
  • 7
 • Daming He
  • 8
 • Xiaoyan Li
  • 9
 • Chunye Lin
  • 10
 • Hongyan Liu
  • 11
 • Weidong Liu
  • 12
 • Yihe Lü
  • 13
 • Shilong Piao
  • 14
 • Qiuhong Tang
  • 15
 • Fulu Tao
  • 16
 • Lide Tian
  • 17
 • Xiaohua Tong
  • 18
 • Cunde Xiao
  • 19
 • Desheng Xue
  • 20
 • Linsheng Yang
  • 21
 • Linwang Yuan
  • 22
 • Yuanming Zheng
  • 23
 • Huiyi Zhu
  • 24
 • Liping Zhu
  • 25
 1. 1.of ChinaNational Natural Science FoundationBeijingChina
 2. 2.Chinese Academy of SciencesBeijingChina
 3. 3.Geography DepartmentNanjing Normal UniversityNanjingChina
 4. 4.The Geographical Society of ChinaBeijingChina
 5. 5.College of Urban and Environmental ScienPeking UniversityBeijingChina
 6. 6.College of Urban and Environmental ScienPeking UniversityBeijingChina
 7. 7.Institute of Geographic Sciences and NatChinese Academy of SciencesBeijingChina
 8. 8.Institute of Geographic Sciences and NatChinese Academy of SciencesBeijingChina
 9. 9.Chinese Academy of SciencesLanzhouChina
 10. 10.Institute of Tibet Plateau ResearchChinese Academy of SciencesBeijingChina
 11. 11.College of Urban and Environmental ScienPeking UniversityBeijingChina
 12. 12.Chinese Academy of SciencesBeijingChina
 13. 13.Institute of Remote Sensing and DigitalChinese Academy of SciencesChaoyang, BeijingChina
 14. 14.Chinese Academy of SciencesChina
 15. 15.National Natural Science Foundation of CBeijingChina
 16. 16.School of EnvironmentBeijing Normal UniversityBeijingChina
 17. 17.Chinese Academy of SciencesBeijingChina
 18. 18.Beijing Normal UniversityBeijingChina
 19. 19.Chinese Academy of SciencesBeijingChina
 20. 20.Sun Yat-sen UniversityGuangzhouChina
 21. 21.Chinese Academy of SciencesBeijingChina
 22. 22.Institute of International Rivers and EcYunnan UniversityKunmingChina
 23. 23.Xinjiang Institute of Ecology and GeograChinese Academy of SciencesUrumqiChina
 24. 24.Institute of Geographic Sciences and NatChinese Academy of SciencesBeijingChina
 25. 25.Tongji UniversityShanghaiChina

Bibliographic information