Advertisement

Advances in Cognitive Neurodynamics (II)

Proceedings of the Second International Conference on Cognitive Neurodynamics - 2009

 • Rubin Wang
 • Fanji Gu
Conference proceedings

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xxii
 2. Plenary Talk

 3. Tamagawa-RIKEN Dynamic Brain Forum

  1. Front Matter
   Pages 59-59
  2. Alessandro E.P. Villa, Yoshiyuki Asai, Javier Iglesias, Olga K. Chibirova, Jérémie Cabessa, Pierre Dutoit et al.
   Pages 61-65
  3. Toshio Inui, Mitsuru Ashizawa
   Pages 91-95
  4. Yutaka Yamaguti, Shigeru Kuroda, Ichiro Tsuda
   Pages 97-101
  5. Shigeru Kuroda, Yasuhiro Fukushima, Yutaka Yamaguti, Minoru Tsukada, Ichiro Tsuda
   Pages 103-106
  6. Eleonora Russo, Sahar Pirmoradian, Alessandro Treves
   Pages 111-115
  7. Xiaochuan Pan, Masamichi Sakagami
   Pages 117-122
  8. Emmanuelle Tognoli, Gonzalo C. de Guzman, J.A. Scott Kelso
   Pages 139-143
  9. Keiichi Kitajo, Ryohei Miyota, Masanori Shimono, Kentaro Yamanaka, Yoko Yamaguchi
   Pages 145-148
 4. Neural Coding and Realistic Neural Network Dynamics

  1. Front Matter
   Pages 149-149
  2. Włodzisław Duch, Krzysztof Dobosz
   Pages 157-161
  3. Sebastian Handrich, Andreas Herzog, Andreas Wolf, Christoph S. Herrmann
   Pages 163-176
  4. Wei Jing, Hai-Qing Gong, Pei-Ji Liang
   Pages 177-181
  5. Xiumin Li, Kenji Morita, Hugh P.C. Robinson, Michael Small
   Pages 183-187
  6. Yan Sun, Xiao-Dong Jiang, Lei Xiao, Hai-Qing Gong, Pei-Ji Liang
   Pages 189-193
  7. Han-Yan Gong, Ying-Ying Zhang, Pei-Ji Liang, Pu-Ming Zhang
   Pages 201-205
  8. Yao Li, Hai-Qing Gong, Pei-Ji Liang, Pu-Ming Zhang
   Pages 207-211
 5. Neural Population Dynamics

  1. Front Matter
   Pages 213-213
  2. Claus C. Hilgetag, Mark Müller-Linow, Marc-Thorsten Hütt
   Pages 215-219
  3. Xiaodan Zhang, Rubin Wang, Zhikang Zhang, Xianfa Jiao, Jianting Cao
   Pages 227-232
  4. Yong Meng, Yuanhua Qiao, Jun Miao, Lijuan Duan, Faming Fang
   Pages 233-237
  5. Yan Liu, Rubin Wang, Zhikang Zhang, Xianfa Jiao, Jianting Cao
   Pages 239-244
 6. Firing Oscillations and Patterns in Neuronal Networks

  1. Front Matter
   Pages 245-245
  2. Feng Zhang, Wei Zhang, Qishao Lu, Jianzhong Su
   Pages 247-251
  3. Yong Liu, Yong Xie, Yanmei Kang, Ning Tan, Jun Jiang, Jian-Xue Xu
   Pages 253-258
  4. Wen-Ji Cao, Qing-Yun Wang
   Pages 271-275
  5. Jiaoyan Wang, Qishao Lu, Fang Han, Zhuoqin Yang
   Pages 283-288

About these proceedings

Introduction

Within our knowledge, the series of the International Conference on Cognitive Neurodynamics (ICCN) is the only conference series dedicating to cognitive neurodynamis. This volume is the proceedings of the 2nd International Conference on Cognitive Neurodynamics held in 2009, witch reviews the progress in this field since the 1st ICCN -2007. The topics include: Neural coding and realistic neural network dynamics, Neural population dynamics, Firing Oscillations and Patterns in Neuronal Networks, Brain imaging, EEG, MEG, Sensory and Motor Dynamics, Global cognitive function, Multi-scalar Neurodynamics - from Physiology to Systems Theory, Neural computing, Emerging Technologies for Brain Computer Interfaces, Neural dynamics of brain disorders.

Keywords

Cogintion Computational neuroscience Neural engineering Neurodynamics Realistic neural network

Editors and affiliations

 • Rubin Wang
  • 1
 • Fanji Gu
  • 2
 1. 1., Institute for Cognitive NeurodynamicsEast China University of Science and TecShanghaiChina, People's Republic
 2. 2.Fudan UniversityShanghaiChina, People's Republic

Bibliographic information