Advertisement

Verlieskunde

 • Herman de Mönnink

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-23
 2. Verlieskunde in vogelvlucht

 3. Survivalbehoeften en bijpassende methoden

  1. Front Matter
   Pages 115-115
  2. Herman de Mönnink
   Pages 117-138
  3. Herman de Mönnink
   Pages 151-172
 4. Affectieve behoeften en bijpassende begeleidingsmethoden

  1. Front Matter
   Pages 173-173
  2. Herman de Mönnink
   Pages 175-190
  3. Herman de Mönnink
   Pages 191-200
  4. Herman de Mönnink
   Pages 201-212
 5. (Zelf)reflectie- en zelfsturingsbehoeften en de bijpassende begeleidingsmethoden

  1. Front Matter
   Pages 213-213
  2. Herman de Mönnink
   Pages 215-238
  3. Herman de Mönnink
   Pages 239-268
  4. Herman de Mönnink
   Pages 269-288
 6. Het supportsysteem van rouwenden: steun-op-maat?

  1. Front Matter
   Pages 289-289
  2. Herman de Mönnink
   Pages 291-314
  3. Herman de Mönnink
   Pages 315-336
 7. Vastgelopen rouw

  1. Front Matter
   Pages 369-369
  2. Herman de Mönnink
   Pages 371-398
  3. Herman de Mönnink
   Pages 399-416
 8. Verlieskunde: specifieke supportthema’s

  1. Front Matter
   Pages 417-417
  2. Herman de Mönnink
   Pages 437-470
  3. Herman de Mönnink
   Pages 471-486
 9. Back Matter
  Pages 487-554

About this book

Introduction

Verlies is geen probleem of ziekte, maar een transitieproces waar steun bij nodig is. Of het nu gaat om afscheid nemen van een overledene, van je eigen gezondheid, van een lichaamsdeel, van je land van herkomst of van je toekomstperspectief: voor mensen die met verlies te maken krijgen, is zorgvuldige support onmisbaar. Professionals bieden support als die steun onvoldoende geboden kan worden door de eigen omgeving. 

 Voor de professionele verliesbegeleider zijn er veel vragen om rekening mee te houden: Welke behoeften hebben mensen die verlies ondervinden? Welke breinfuncties reguleren de rouwbehoeften en daarmee het rouwgedrag? Welke verliesbegeleidingsmethoden zijn er en hoe word je daarin competent? Hoe stimuleer je de informele support vanuit de directe omgeving? Hoe kun je rouwenden effectief opvangen in de eerstelijnszorg, op scholen, in bedrijven, in zorginstellingen? Verlieskunde geeft antwoord op deze en vele andere vragen.
 Nieuw in deze geheel herziene druk is dat drie soorten behoeften van rouwenden (survivalbehoeften, affectieve en reflectieve behoeften) het uitgangspunt zijn, zowel voor de beschrijving van de individuele verliesbegeleiding, voor de support vanuit het sociale netwerk als voor de verliesbegeleidingsmethoden. Het behoeftegerichte transitiemodel, gebaseerd op neuro- en sociaalwetenschappelijk onderzoek, is de rode draad. De cliënt en diens behoeften staan steeds centraal, en niet de 'toevallige methode' van de begeleider.
 Verlieskunde is bedoeld voor verpleegkundigen, artsen, maatschappelijk werkers, psychologen, sociaalpedagogische hulpverleners, arbeidsdeskundigen, coaches en counselors, reddingswerkers, pastoraal werkers, onderwijsgevenden, rechters, managers, journalisten en studenten in opleiding voor deze beroepen.

 Herman de Mönnink is grondlegger van de verlieskunde in het Nederlandse taalgebied. Hij heeft jarenlange therapie-ervaring als GZ-psycholoog, rouwtherapeut en traumatherapeut. Daarnaast is hij docent en trainer verlieskunde op post-hbo-opleidingen en universitair niveau op het gebied van verlieskunde en multimethodisch maatschappelijk werk. Hij is sinds 1990 lid van IWG, de International Workgroup on Death, Dying and Bereavement. Kijk ook op www.verlieskunde.nl.   

Keywords

Verlieskunde\ verliesbegeleiding rouwenden maatschappelijk werk sociaal werk

Authors and affiliations

 • Herman de Mönnink
  • 1
 1. 1.GroningenNederland

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-90-368-1908-4
 • Copyright Information Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017
 • Publisher Name Bohn Stafleu van Loghum, Houten
 • eBook Packages Dutch language eBook collection
 • Print ISBN 978-90-368-1907-7
 • Online ISBN 978-90-368-1908-4
 • Buy this book on publisher's site